نحوه كاركرد كمپرسور اسكرو چیلر

چیلر جذبی چیست
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸
چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی
چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

نحوه كاركرد كمپرسور اسكرو چیلر

كمپرسور اسکرو

نحوه كاركرد كمپرسور اسكرو چیلر

نحوه کارکرد کمپرسور اسکرو چیلر بدین صورت است که  الكتروموتور از طريق تسمه يا كوپل مستقيم يكي از روتور هاي بلوك هواساز را به گردش مي اندازد و اين روتور همزمان با روتور ديگر ، درگير مي شود. پس از ورود هوا به داخل بلوك هواساز و تركيب آن با روغن به طور موثري در شكاف روتورها فشرده مي شود. روغن وظيفه روانكاري ، آب بندي و جذب بخش عمده حرارت در زمان درگيري و چرخش روتورها را دارد.
مخلوط روغن و هوا پس از فشرده سازي وارد مخزن جدا كننده هوا
روغن مي شود كه قسمت عمده روغن از هوا جدا شده و جهت مصرف كننده نهايي آماده مي شود . روغن باقي مانده در فيلتر جداكننده از هوا جذب مي شود . روغن داخل مخزن تحت فشار سپراتور هوا روغن وارد افتركولر مبدل حرارتي شده و جهت روانكاري مجدد بخشهاي مختلف كمپرسور خنك مي شود.

 

كمپرسور اسکرو

 

سيستم كنترل و تنظيم جريان هواي كمپرسور

سيستم كنترل و تنظيم جريان هواي كمپرسور شامل كليد كمترين فشار ،MPV شير برقي و شير كنترل ورودي هوا مي باشد. وقتي مصرف هوا از خروجي كمپرسور كمتر باشد، فشار خروجي تا فشار قطع افزايش پيدا مي كند. در اين حالت شير كنترل ورودي هوا بسته شده و هواي داخل تانك سپراتور تخليه مي گردد و كمپرسور در حالت بي باري unload قرار مي گيرد و بعد از مدتي كاركرد در اين حالت به صورت اتوماتيك خاموش مي شود. با مصرف مداوم هواي فشرده و كاهش فشار تا نقطه كمينه كليد فشار، شير كنترل ورودي هوا باز شده و كمپرسور زير بار كامل مي رود full load و هوا مجدداً فشرده مي شود.
كمپرسور داراي بخش هاي ايمني جهت كنترل شدت جريان و تغييرات نامناسب دماي سيكل بوده كه در صورت بروز ايراد به صورت اتومايك خاموش مي شود. علاوه بر آن كمپرسور داراي رله كنترل فاز بوده كه در صورت اتصال اشتباه فازها يا دو فاز شدن كمپرسور راه اندازي نمي شود. 

مدار هوا


سيكل هواي داخل كمپرسور شامل فيلتر هواي مكش، شـير كنتـرل ورودي هـوا، بلـوك هواسـاز، سـپراتور روغن هوا، شير كمينه فشار، مبدل هاي حرارتي و … مي باشد. در شرايط معمول كاري شير كنترل ورودي هوا به صورت كامل باز شده تا هوا از طريق فيلتر هواي مكـش وارد بلـوك هواسـاز شـود. بعـد از فشرده سازي مخلوط هوا و روغن به سمت مخزن سپراتور هوا روغن رانده مي شود كه در آنجا قطـرات روغن از طريق حركت گردابي و برخورد با ديواره مخزن سپراتور شكل مي گيـرد و بيشـتر روغـن از هـوا جداسازي مي شود. باقي مانده روغن وارد فيلتر روغن شده و پس از تصفيه در داخل المنت فيلتر ته نشـين و جمع آوري مي گردد. هواي عاري از آلودگي و ذرات معلق از طريق شير كمينه فشار و لوله خروجي پس از عبور از خنك كننده نهايي از كمپرسور خارج مي شود.

شير كنترل ورودي هوا


شير كنترل ورودي هوا وظيفه كنترل جريان هوا را دارد. شير كمينه فشار در مواردي كه شـير ورود هـوا بـاز است و فشار در پشت سيستم نمي باشد فشار معادل 3.5 bar را در سپراتور جهت سيكل روغـن كـاري و عملكرد مناسب كمپرسور فراهم مي كند و علاوه بر آن در مواردي كه كمپرسور هواي خط مصرف را تامين مي كند به عنوان شير يكطرفه عمل كرده و از بازگشت هوا به داخل كمپرسور جلوگيري مي كند.

مدار روغن


سيكل روغن شامل سپراتور هوا روغن، مبدل حرارتي روغن ،After Cooler فيلتر روغن، شير كنترل دما و … مي باشد. قسمت تحتاني فيلتر سپراتور هوا روغن به عنوان محل جمع آوري روغن عمل مي كند. فشار موجود در اين بخش، روغن گرم شده را به سمت افتركولر روغن، فيلتر، بلوك هواساز و قسمتهاي مختلفي كه نياز به روغن كاري دارند به جريان مي اندازد روغن پس از فيلتر شدن از طريق لوله بازگشت روغن وارد بلوك هواساز مي شود. وظيفه اصلي شير كنترل دما تنظيم دماي ورودي روغن به داخل سيستم مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش