روش ایجاد برودت و حرارت در هوا

مزایای سیستم تمام هوا
مزایای سیستم تمام هوا
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
مزایای سیستم تمام آب
مزایای سیستم تمام آب
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹

روش ایجاد برودت و حرارت در هوا

روش ایجاد برودت و حرارت در هوا

روش ایجاد برودت و حرارت در هوا

از آنجا که در این سیستم عملیات ایجاد برودت و حرارت در اتاق هوا انجام می شود دمای هوای ورودی به اتاق باید کمتر و یا بیشتر از دمای اتاق باشد. برای ایجاد برودت و کم کردن درجه حرارت هوا از دو روش تبریدی و تبخیری استفاده می شود.

روش تبریدی

در این روش با استفاده از یک مبرد یک سیال مانند آب در سیکل تراکم تبخیر ، خنک می شود اگر اجزای تشکیل دهند ( مانند کمپرسور کویل انبساط ـ کندانسور جزو دستگاه هوارسان باشد ( مانند کولر گازی و پکیج یونیت ) هوا از روی کویل انبساط مستقیم عبور می کند. چنانچه اجزای یاد شده در یک فضای مجزا و به دور از دستگاه هوارسان باشد برای انتقال انرژی سرمایی از یک سیال ( معمولاً آب ) استفاده می شود که در اینصورت دستگاه مرکزی به اسم چیلر آبی نامیده می شود.

این چیلر می تواند از نوع مکانیکی یا جذبی باشد. چیلر نوع مکانیکی شامل کمپرسور ، اواپراتور ، کندانسور است و همانطوریکه گفته شد از یک مبرد استفاده می شود. چیلر نوع ضربه ای در ایران مونتاژ می شود ( کمپرسور وارداتی و اواپراتور و کندانسور آن در ایران ساخته می شود ) ولی مواد اولیه آن نیز بعضاً وارداتی می باشد.

 

یکی دیگر از انواع چیلرها ، چیلر جذبی است که در ایران نیز تا ظرفیت 1400 تن توسط چندین شرکت تولید کننده ساخته می شود. اصول کار این نوع چیلرها به طور مختصر توضیح داده می شود :

در سال های اخیر سیستمی که در آن جاذب و مبرد آب می باشد متداول شده که از قدرت40 تا 1400 تن در ایران برای تهویه ساختمانها و غیره ساخته می شود در این سیستم چون مبرد آب می باشد درجه حرارت اواپراتور باید بالاتر از صفر درجه سانتیگراد باشد. به همین دلیل است که این سیستم بیشتر در تهویه مطبوع درجات حرارت بالا بکار می رود. در این سیستم سیکل مشابه سیستم آب ـ آمونیاک بوده و بطوریکه در شکل صفحه بعد نشان داده شده است ، آب در ژنراتور بخار شده و در کندانسور جریان یافته و تبدیل به مایع می گردد و از آنجا از مجرای تقلیل دهنده فشار عبور کرده و وارد اواپراتور خواهد شد. بخار خارج شده از اواپراتور وارد جذب کننده شده و بوسیله محلول لیتیوم بروماید جذب می گردد. از آنجا محلول جذب کننده را ترک نموده که در این مرحله نسبت لیتیوم بروماید در محلول کم و نسبت آب زیاد می باشد. در محلولی که ژنراتور را ترک و بطرف جذب کننده می رود نسبت لیتیوم بروماید زیاد و نسبت آب کم خواهد بود.

لیتیوم بروماید هنگامی که بصورت محلول نباشد جامد بوده و هنگامی که نسبت آب به 30 درصد برسد به حالت مایع در می آید. باید خاطرنشان کرد در این سیستم بخار لیتیوم بروماید از ژنراتور بطرف کندانسور نرفته بلکه در سیستم آمونیاک و آب ، بخار آب همراه بخار آمونیاک از ژنراتور بطرف کندانسور خواهد رفت.

فشار این سیستم معمولا کمتر از فشار جو بوده و مثلا برای حرارت تبخیر  فشار می باشـــد. سیستم های جذبی معمــــولاً برای قدرت های بالای 100 تن مناسبتر از سیستـم های تراکمی  می باشد. یکی از مشکلات سیستم های جذبی ، کریستاله شدن محلول در بین جذب کننده و ژنراتور می باشد که باید مطابق دستور سازنده از این مشکل جلوگیری نمود. گاهی تمام دستگاهها در یک استوانه جا داده می شود یعنی کندانسور و ژنراتور که هم فشار هستند در قسمت فوقانی و اواپراتور و جذب کننده که در یک فشار دیگر می باشد در قسمت زیرین استوانه قرار می گیرند. شکل پیوستی اجزایی از سیستم جذبی را نشان می دهد.

روش تبخیری

در این روش که در مناطق کاملاً خشک کاربرد دارد هوا در تماس مستقیم با آب در فرآیند آدیاباتیک خنک می شود. در این روش دمای مرطوب هوا نسبتاً ثابت می ماند. دستگاههای متداول در این سیستم کولر آب ، زنت ، ایرواشر می باشد.

در جدول زیر دو روش تبریدی و تبخیری با یکدیگر مقایسه شده اند.

شرح روش تبخیری روش تبریدی
قابلیت کنترل خودکار شرایط هوا ندارد دارد
هزینه اولیه و بهره برداری ارزانتر گرانتر
جمع کانال کشی بیشتر کمتر
طول لوله کشی کمتر بیشتر

 

روش ایجاد حرارت در هوا

در سیستم تمام هوا برای گرم کردن هوا و ایجاد حرارت در هوا در زمستان از روش های مختلف استفاده می شود مانند کویل گرمایی ، آبی یا بخاری ، کوئل برقی و کوئل برقی و کویل هوای داغ در پکیج یونیت های آپارتمـــانی از کوره های هــــوای داغ با کویل برقی نیز استفــاده می شود ولی در هوا رسانها که عملاً از کویل آبی یا بخاری استفاده می گردد سیال مربوط از موتورخانه جداگانه ای به هوارسان لوله کشی می شود. برای تامین حرارت لازم در سیال می توان از سیستم دیگ بخار و یا سیستم آب داغ و یا آبگرم استفاده نمود که در صورت استفاده از سیستم دیگ بخار و یا آب داغ امکان استفاده از سیستم چیلر جذبی فراهم می گردد.

روش ایجاد برودت و حرارت در هوا

سیستم آب ـ هوا

در این سیستم آب و هوا در محل جداگانه ای سرد یا گرم می شود و به پایانه های اتاقی فرستــاده می شــود.  در این سیستم به هــوا ، هـــوای اولیه و به آب ، آب ثانویه گفتـــه می شـــود.یکی از پایانه ها که در این سیستم جا می گیرد، واحد انداکسیون است که بعلت سر و صدای زیاد نازل های هواپاش ، استفاده از آن در تمام دنیا محدود شده است.

 

سیستم تمام آب

در این سیستم از آب سرد یا آب گرم کننده برای تهویه مطبوع و تامین برودت و حرارت اتاق ها استفــاده می شود و هوای اتاق بوسیله انتقــــال حرارت رســـانایی و جابجـایی یا تشعشعی گرم یا سرد می شود. دستگاههای متداول این سیستم عبارتند از :

  • رادیاتور
  • پانلهای دیواری و سقفی
  • لوله های روکار بدون عایق
  • فن کویل زمینی ـ سقفی ـ کانالی

در این سیستم برای تعویض هوای اتاق می توان از دستگاه هوارسان مستقل استفاده نمود و هوای لازم را به اتاق رساند.

قابل ذکر است که در سیستم اخیر ( آب ـ هوا و تمام آب ) برای سرد کردن هوا (برودت) در محیط حتماً باید از مبرد آبسرد استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.