دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا

انتخاب شرایط داخل ساختمان
انتخاب شرایط داخل ساختمان
فروردین ۸, ۱۳۹۹
مزایای سیستم تمام هوا
مزایای سیستم تمام هوا
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا

دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا

سیستم ها و دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا

در این مقاله سیستم ها و دستگاههایی را که می توانند شرایط مطلوب در ساختمان های مسکونی ایجاد نمایند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

بطور کلی برای ایجاد شرایط آسایش در ساختمان از سه سیستم استفاده می شود.

 •  سیستم تمام هوا
 • سیستم آب و هوا
 • سیستم تمام آب

دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا

سیستم تمام هوا

در این سیستم ، خنک کردن ، گرم کردن ، رطوبت زدن و رطوبت گیری فضای مورد نظر بوسیله هوایی که بوسیله دستگاه فرستاده می شود انجام می شود و سیستم مستقل دیگری برای خنک کردن و بار رطوبت زنی و یا گرم کردن در اتاق لازم نیست.

سیستم تمام هوا در دو رده مستقل طبقه بندی می شود.

سیستم های تک کاناله که در آن کویل برودتی و حرارتی پشت سر هم ( سری ) قرار دارند و یک کانال مشترک یا دمای مشابه تمام اتاق ها را تغذیه می کند. سیستم دو کاناله که در آن کویل برودتی و حرارتی بطور موازی ـ سری قرار دارند و هــوای گرم و سرد یا در اتاق  و یا در دستگاه هوارسان مخلوط می شود.

این دو سیستم دارای زیر گروه هایی بشرح زیر می باشند.

1ـ یک کانالی با حجم ثابت

 • یک منطقه ای
 • چند منطقه ای با دوباره گرمکن
 • کنار گذر

2ـ یک کانالی با حجم متغیر

 • دوباره گرمکن
 • انداکسیون
 • فن دار
 • دو کانالی
 • دریچه های متغیر

3ـ دو کانالی

 • حجم ثابت
 • حجم متغیر

4ـ دو کانالی با چند منطقه ای

 • حجم ثابت
 • حجم متغیر
 • سه کانالی با هوارسان نوع تکزاس

بطور کلی استفاده از سیستم های با حجم متغیر بعلت استفاده از قطعات وارداتی در حال حاضر در کشور ما بسیار محدود است و در این طرح نیز استفاده نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.