سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه
سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹
انتخاب سیستم گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
انتخاب سیستم گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

روش بررسی و مقایسه فنی و انتخاب سیستم ها در این گزارش بدین نحو خواهد بود که ابتدا در این بند انواع سیستم های تهویه مطبوع تا حدودی معرفی می گردد. سپس کاربرد آنها از نظر فنی مقایسه شده و در بندهای دیگر آن دسته از سیستم هایی از نظر فنی توانایی تامین شرایط مورد نیاز ساختمان را دارند مشخص و در نهایت سیستم مناسب پیشنهاد می گردد.

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

معرفی و شناسایی انواع سیستم های تهویه مطبوع

انواع سیستم های تهویه مطبوع که برای کنترل دما ، رطوبت ، تامین هوای تازه ، درجه تمیزی هوا و … که در صنعت تهویه مطبوع کاربرد دارند بسیار متنوع است در اینجا آن دسته از آنها که با توجه به شرایط اقلیمی و کاربری ساختمان می توانند کاربرد داشته باشند به شرح زیر معرفی می گردند.

  • سیستم فن کویل با هوای تازه مستقیم از خارج
  • سیستم فن کویل با هوای تازه مرکزی با هوارسان
  • سیستم هوارسانی با حجم ثابت و درجه حرارت ثابت ( هوارسان یک منطقه ای )
  • سیستم هوارسانی با حجم ثابت و درجه حرارت متغیر ( هوارسان چند منطقه ای )
  • سیستم فن کویل با هوای تازه مستقیم از خارج

فن کویل وسیله متداولی برای سیستم تهویه در ایران است در این سیستم بار سرمایی و بار گرمایی فضا تماما به وسیله فن کویل تامین می گردد. صرف نظر از نکات عمومی مربوط به فن کویل بزرگترین حسن این سیستم امکان کنترل دمای هر فضا به طور جداگانه می باشد. چنانچه برای فضاهایی فن کویل سقفی یا کانلی در نظر گرفته شود تامین هوای تازه این فضا از لحاظ اجرا و کاربرد خالی از اشکال نخواهد بود . این سیستم برای فضا های اداری و مسکونی با زیربنای کم که مسئله تامین هوای تازه از اهمیت چندانی برخوردار نباشد کاربرد دارد.

سیستم فن کویل با هوای تازه مرکزی

در این سیستم بارسرمایی و گرمایی تماماً به وسیله فن کویل جبران می شود و هوای تازه مورد نیاز برای هر فضا تماماً به وسیله یک دستگاه هوارسان مرکزی تهیه و به وسیله یک شبکه کانال کشی به داخل فضاها توزیع می گردد به عبارت دیگر در این سیستم هوای تازه به طور مکانیکی تامین می گردد و در نتیجه می توان این هوا را از لحاظ دما ، رطوبت و تمیزی کنترل کرد . معمولا هوای تازه بعد از فیلتر شدن با دمای برابر داخل اتاق یا دمای پایین تر که بتواند قسمتی از بار فضا مانند روشنایی را جبران کند وارد اتاق می گردد. هوای تازه در این سیستم بعد از مصرف و توزیع مجدد آن به وسیله فن کویل قسمتی توسط مکنده های سرویس های بهداشتی به خارج از ساختمان  و قسمتی تحت عنوان هوای برگشتی به توسط هوا ساز به خارج از ساختمان  هدایت می شود . بزرگترین حسن این سیستم علاوه بر کنترل موضعی و اتاق به اتاق ایجاد فشار مثبت بوده ، هوای تازه آن قابل کنترل است . این سیستم کاربرد زیادی برای فضاهای اداری ، تجاری ، مسکونی و درمانی وهتل دارد . در شکل شماره 1 شماتیک سیستم نشان داده شده است .

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم هوارسانی با حجم ثابت و درجه حرارت متغیر ( هوارسان یک منطقه ای )

برای بعضی از فضا ها مانند سالن های بزرگ که احتیاج به هوای تازه زیاد و توزیع هوای مناسب دارند از این سیستم استفاده می شود . هوای برگشتی از فضا بعد از مخلوط شدن با هوای تازه وارد دستگاه شده و از روی کویل سرد ( در تابستان ) و یا کویل گرم (در زمستان) عبور کرده و از آنجا توسط یک شبکه کانال کشی در سالن توزیع می گردد. کنترل هوای اتاق توسط ترموستات می باشد . ترموستات با تغییر دمای هوای اتاق دمای هوای ورودی به اتاق را کنترل می کند . چنانچه این ترموستات برای چندین فضا به کار برده شود باید همه اجزای این فضا ها مانند دمای داخلی ، رطوبت نسبی ، درجه فیلتراسیون هوا ، زمان کارکرد ، تغییرات بارهای داخلی و خارجی در زمستان و تابستان یکسان باشد تا بتوان با کنترل یک فضا بقیه فضا ها را به طور خود به خود کنترل نمود . این سیستم برای سالن های بزرگ مناسب است و قادر به تامین تمامی نیازهای فضا می باشد . این دستگاه می تواند فقط دارای کویل گرمایی باشد . در این حالت دستگاه قادر به تامین حرارت مورد نیاز فضا در زمستان بوده و در تابستان با کارکرد فن می تواند فضا را تهویه کند . که در این حالت دستگاه را می نماند . شکل شماره 2 شماتیک سیستم فوق را نشان می دهد .

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم هوارسانی با حجم ثابت و درجه حرارت متغیر از نوع چند منطقه ای

برای چندین فضا که از نظر دمای داخلی ، رطوبت نسبی و تغییرات بارهای داخلی و خارجی در زمستان و تابستان یکسان نباشند از سیستم هوادهی به وسیله ی هوارسان چند منطقه ای استفاده می شود . معمولا دستگاه هوارسان در این سیستم دارای دو کویل سرد و گرم می باشد که به طور موازی در دستگاه قرار می گیرد در تابستان هوای تازه و برگشت بعد از مخلوط شدن وارد دستگاه می شوند . این مخلوط هوا از دو مسیر مجزا یکی از روی کویل سرد و یکی از روی کویل گرم عبور کرده و در انتهای خروجی دستگاه این دو هوا به وسیله ی یک دمپر موتوری به نسبت های مختلف مخلوط شده و توسط شبکه های کانال کشی مجزا و جداگانه به داخل فضا ها و اتاق های مختلف هدایت می گردد . کنترل دمای هر منطقه توسط حس کننده دما و کنترولر بوده که فرمان به دمپر موتوری داده  و نسبت هوای سرد و گرم را تغییر می دهد . شکل شماره 3 شماتیک این سیستم را نشان می دهد.

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لازم به ذکر است استفاده از سیستم هایی نظیر 2 مورد اشاره شده در زیر به علت های توضیح داده شده جزء سیستم های پیش نهادی از طرف این مشاور  جهت سیستم های حرارتی و برودتی قرار نمی گیرد: گرمایش با استفاده از رادیاتور به دلیل اینکه امکان تهیه هوای تازه با این سیستم موجود نبوده و همچنین نیاز به فضای مناسب در مشاعات  را داشته و از همه مهمتر نیاز به اجرای سیستمی جداگانه تامین سرمایش مجموعه را دارد از نظر این مشاور منتفی  بوده و مقرون به صرفه نیست.

سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

همچنین استفاده از سیستم های سرمایش وگرمایش وی.آر.اف با توجه به این که تعداد فضا های هتل بسیار بالا بوده امکان اجرای این تعداد ایندور یونیت و جانمایی اوتدور یونیتها به تعداد زیاد در پشت بام امکان پذیر نیست مهمتر ازهمه تامین برق مصرفی این سیستم بسیار پر هزینه بوده و توجیه اقتصادی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.