فن کویل

چیلر جذبی سه اثره
ایمنی در نصب كمپرسور چیلر
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸
تاریخچه کمپرسور
تاريخچه كمپرسورها
تیر ۱, ۱۳۹۸

فن کویل

فن کویل

فن کویل

فن كوئل یا فن کویل  وسيله اي است كه علاوه بر استفاده جهت گرمايش و سرمايش سريع محيط، تاثير قابل توجهي در چگونگي دكوراسيون محل نصب نيز دارد. برخلاف اكثر تجهيزات تهويه مطبوع كه در محل هايي دور از ديد قرار دارند و شايد نماي ظاهري آنها از اهميت چنداني برخوردار نباشد، ظاهر فن كويل يكي از مولفه هاي مهم در زيباسازي محل نصب مي باشد.با توجه به اينكه اكثر فن كوئل هاي موجود از ظاهري مشابه و طرحي قديمي برخوردارند، شركت مشهد تهويه تصميم به واردات فن كوئلي متفاوت چه از نظر فني و چه از نظر زيبايي ظاهري اتخاذ نموده و پس از تلاشي بي وقفه محصول حاضر را ارائه نموده است.

مزاياي ويژه فن كویل تولیدی

طراحي خاص بدنه:

در طراحي بدنه اين فن كوئل سعي برآن بوده است تا محصول نهايي بتواند بر زيبايي محل نصب خود افزوده و ظاهري موزون و زيبا داشته باشد، علاوه بر آن سعي شده است تا ضمن رفع معايب موجود در مدلهاي قديمي فن كوئلها، تكنولوژي روز جهاني اين محصول نيز در آن بكاربرده شود.

ساختار محكم بدنه:

با توجه به مسائل فرهنگي و مشكلاتي كه اغلب به دليل نشستن افراد روي فن كوئل ها ايجاد مي شود، در طراحي اين فن كوئل ها توجه خاصي به محكم بودن آن شده و قسمتهاي حساس بدنه كه معمولا در معرض صدمه هستند همگي فلزي بوده و داراي مقاومت لازم براي تحمل چنين مواردي مي باشد.

امكان سرويس ساده و سريع:

ساختار فن كویل به نحوي طراحي شده است كه سرويس و دسترسي به اجزاء داخلي آن به سادگي امكان پذير است، اين مسئله بخصوص در مجتمع هاي مجهز به تعداد زيادي فن كوئل براي پرسنل تاسيسات ساختمان كه كار سرويس و نگهداري بر عهده آنهاست از اهميت بالايي برخوردار است.

روش انتخاب فن كويل:

جهت انتخاب فن كويل با داشتن شرايط طرح داخل در تابستان و زمستان و همچنين دماي آب سرد و گرم ورودي ضمن مراجعـه بـه جـدول ذيل، مدلي را كه ظرفيت آن مناسب بار سرمايي تابستاني بوده انتخاب نموده و نهايتا جهت اطمينان مي توان ظرفيت گرمايي آن را نيز بـا بـار گرمايي زمستان مقايسه نمود.
مثال:
بار سرمايي كل اتاق در تابستان
: Total Cooling Loa

بار سرمايي محسوس اتاق در تابستان : Sensible Cooling Load 10300[Btu/hr]

شرايط طرح داخل تابستاني :


Db:80ºF , Wb:67ºF
دماي آب سرد ورودي به فن كويل : 45ºF

بار گرمايي در زمستان :


17000[Btu/hr]
دماي طرح داخلي زمستاني : 75ºF
دماي آب گرم ورودي به فن كويل در زمستان : 140ºF
با توجه به شرايط طرح داخل تابستاني و همچنين دماي آب سرد ورودي به فن كويل ، مدل VSLD62انتخاب مي شود ، ظرفيت هاي برودتـي اين فنكويل از جدول به شرح زير است :
بار كل در شرايط طرح :
14500[Btu/hr]

بار محسوس در شرايط طرح :

11300[Btu/hr]
كه بار مورد نياز اتاق را تامين مي نمايد ، همچنين دبي و افت فشار فنكويل در اين شرايط از همان جدول جهت انتخاب پمپ به ترتيب معـادل . مي باشد3.9[ftw] , 2.5[GPM] براي اطمينان از تامين بار گرمايي زمستاني مراجعه به جدول براي فن كويل VSLD62با دماي آب گرم ورودي 140 ºFو دماي طرح طرح داخل 75 ºFو برون يابي براي دبي آب ] 2.5[GPMظرفيت گزمايي ] 20200[Btu/hrرا بدست مي دهد كه بيش از ميزان مورد نياز است.

همچنين دمای هواي خروجی را مي توان از رابطه زير محاسبه نمود :

رابطه محاسبه دمای هوای خروجی فن کویل

ظرفيت گرمايي با فن خاموش :

از آنجا كه برخي موارد در زمستان فن كويل با فن خاموش مورد استفاده قرار مي گيرد محاسبه بار حرارتي در اين حالت مي توانـد مفيـد باشـد،براي اين منظور بطور تقريبي مي توان %3از بار گرمايي در حالت فن روشن را در نظر گرفت به عبارت ديگر براي نمونـه در مـورد مثـال بـالا ظرفيت فن كويل با فن خاموش عبارت است از :

Q=20200 * 0.03 # 600 [Btu/hr

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.