برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

برآورد تقریبی بارهای گرمایی و سرمایی
برآورد تقریبی بارهای گرمایی و سرمایی
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹
سیستم مبرد از نوع کمپروسور ضربه ای
سیستم مبرد از نوع کمپروسور ضربه ای
خرداد ۲, ۱۳۹۹

برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

با توجه به زیربنای قابل تهویه توسط چیلر برای پروژه و محاسبات سرمایش ارائه شده در جدول شماره1 برای محاسبه تقریبی ظرفیت چیلر با استفاده از محاسبات سرانگشتی خواهیم داشت :

برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

با توجه به ظرفیت نهایی و با در نظر گرفتن ضرایب اطمینان و ضریب اتلاف  چیلر های جذبی داریم.

بنابراین سه دستگاه چیلر به ظرفیت تقریبی تن تبرید برای بخش پروژه مورد نیاز خواهد بود.

بررسی سیستم های تولید برودت و حرارت

سیستم های متعارف و متداول در قسمت تهویه مطبوع برای تولید برودت به شرح زیر است.

برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

  •   سیستم مبرد از نوع کمپرسور ضربه ای
  •   سیستم مبرد از نوع کمپرسوراسکرو
  •   سیستم مبرد از نوع کمپرسور سانتریفوژ
  •   سیستم مبرد جذبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.