چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

مقایسه فنی چیلرهای جذبی
مقایسه فنی چیلرهای جذبی
خرداد ۶, ۱۳۹۹
سیستم های متعارف و متداول در قسمت تهویه مطبوع برای تولید حرارت
سیستم های متعارف و متداول در قسمت تهویه مطبوع برای تولید حرارت
خرداد ۱۴, ۱۳۹۹

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو به نوعی بصورت کمپکت بوده و صرفاٌ نیازمند تامین برق مصرفی بوده وتجهیزات اضافی نظیر برج خنک کن و سیستم پماژ مربوط به برج را ندارد.

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

بررسی هزینه های خرید اولیه

هزینه های مربوط به خرید تجهیزات چیلر های جذبی 330 تن

تجهیزات مورد نیاز تعداد بهاء واحد بهاء کل
1 چیلر جذبی دایرکت فایر دو اثره 330 تن تبرید 3 23,000,000,000 69,000,000,000
2 برج خنک کن مکعبی کراس فلو به ظرفیت گذر آب 360 متر مکعب در ساعت 3 1,800,000,000 5,400,000,000
3 پمپ سیر کولاسیون زمینی با آبدهی 180 متر مکعب در ساعت و هد 20 متر 8 180,000,000 1,440,000,000
4 مخزن آب نرم 40 متر مکعب 1 70,000,000 70,000,000
5 هزینه های مربوط به افزایش ظرفیت سختی گیر و مخزن ذخیره اصلی جمعاً 180,000,000 180,000,000
جمع هزینه های خرید 76,090,000,000

 

هزینه های مربوط به خرید تجهیزات چیلر های تراکمی اسکرو 330 تن

تجهیزات مورد نیاز تعداد بهاء واحد بهاء کل
1 چیلر تراکمی هوا خنک یا کمپروسور اسکرو 330 تن تبرید 3 20,000,000,000 60,000,000,000
جمع هزینه های خرید 60,000,000,000

 

میزان مصارف برق و گاز چیلر های جذبی و تراکی به شرح جول زیر می باشد.

چیلر جذبی 330تن تبرید

تجهیزات مورد نیاز تعداد مصرف برق هر دستگاه بر حسب کیلو وات مصرف برق کل مصرف گاز بر حسب مصرف گاز کل مصرف آب مترمکعب در ساعت مصرف کل آب
1 چیلر جذبی  دایرکت فایر دو اثره 330 تن تبرید 3 3.95 11.85 105 315 0 0
2 الکترو پمپهای مربوط به برجهای خنک کن 8(6) 35 210 0 0 0 0
3  فن برجهای خنک کن 3 7.5 22.5 0 0 0 0
4 میزان پرت آب برج خنک کن 3 0 0 0 0 3.60 10.8
جمع مصارف کیلووات 244.35 مترمکعب بر ساعت 315 متر مکعب در ساعت 10.8

 

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو330 تن

تجهیزات مورد نیاز تعداد مصرف برق هر دستگاه بر حسب کیلو وات مصرف برق کل مصرف گاز بر حسب مصرف گاز کل مصرف آب مترمکعب در ساعت مصرف کل آب
1 چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو330 تن 3 410 1230 0 0 0 0
جمع مصارف کیلووات 1230 مترمکعب بر ساعت 0 متر مکعب در ساعت 0

 

هزینه خرید انشعاب مازاد برق و آب و گاز سیستم های پیشنهادی نسبت به یکدیگر

با توجه به اینکه مصرف گاز چیلر های جذبی در تابستان بسیار کمتر از مصرف زمستانی دیگ های آبگرم خواهد بود لذا استفاده از چیلر جذبی هزینه ای از بابت اخذ انشعاب مضاعف جهت پروژه نخواهد داشت.

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

با توجه به وجود مخزن ذخیره و ارایه یک یا دو خط اصلی از طرف اداره آب و فاضلاب هزینه مازادی از بابت اخذ انشعاب به جهت افزایش مصرف آّب نخواهیم داشت.

اما به جهت اخذ انشعاب برق در صورت اخذ مقدار برق اضافی هزینه های به شرح زیر ایجاد خواهد شد:

 

مقدار برق مورد نیاز سیستم سرمایش در صورت استفاده از چیلر جذبی دایرکت فایر دو اثره 244 کیلو وات
مقدار برق مورد نیاز سیستم سرمایش در صورت استفاده از چیلر تراکی اسکرو 1230کیلو وات

 

بنابراین مقدار مازاد برق خریداری شده  در صورت استفاده از چیلر  تراکمی از اداره برق برابر با 986 کیلو وات خواهد بود.(مابه التفاوت دو سیستم)

هزینه خرید 986 کیلو وات برق مازاد:

هزینه خرید هر کیلو وات برق مازاد

لذا کل هزینه خرید برق مازاد برابر :

هزینه مازاد در احداث پست برق به جهت افزایش مصرف

باتوجه به اینکه مکان لازم برای احداث پست برق جزء لاینفک پروژه بوده بنابراین هزینه های مازاد در در ارتباط با افزایش کیلو وات افزایش ظرفیت پست برق بر اساس موقعیت پروژه و پروژه های مشابه اجرا شده مبلغی بالغ بر 3,500,000,000ریال خواهد بود.

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

بررسی هزینه های جاری

به منظور مقایسه اقتصادی و همچنین بازگشت سرمایه مقدار هرینه های جاری هر دو سیستم در طی 15 سال به شرح زیر بررسی و مقایسه می گردد. در این بخش از گزارش به برآورد مصارف چیلر های مورد نظر خواهیم پرداخت لازم بذکر است ارقام بدست آمده برای 4 ماه استفاده از سیستم سرمایش در یک سال می باشد.

چیلر جذبی دایرکت فایر 330 تن

هزینه های نگهداری سالانه

چیلر جذبی 330 تن تبرید مقدار مصرف در ساعت ساعات کارکرد روزانه روز های کارکرد ماهانه ماهای کارکرد در سال کل مصرف سالانه بهای واحد بهای کل
مصرف انرژی برق  بر حسب کیلو وات 244 12 30 4 351360 2097 736,801,920
بهای قدرت برق بر حسب کیلو وات 244 12 2928 57175 167,408,400
مصرف گاز بر حسب متر مکعب در ساعت 315 12 30 4 453600 1920 870,912,000
مصرف آب بر حسب متر مکعب در ساعت 10.8 12 30 4 15552 5280 82,114,560
880‚236‚857‚1

 

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو 330 تن

هزینه های نگهداری سالانه

چیلر تراکمی 280 تن تبرید مقدار مصرف در ساعت ساعات کارکرد روزانه روز های کارکرد ماهانه ماهای کارکرد در سال کل مصرف سالانه بهای واحد بهای کل
مصرف انرژی برق  بر حسب کیلو وات 1230 12 30 4 1771200 2097 3714206400
بهای قدرت برق بر حسب کیلو وات 1230 12 14760 57175 843,903,000
4,558,109,400

حال خلاصه هزینه های اولیه و همچنین هزینه های مصرف انرژی سیستم های فوق در 15 سال به شرح جدول زیر قابل مقایسه خواهد بود:

هزینه خرید اولیه هزینه خرید برق اضافی هزینه مازاد پست هزینه نگهداری سالانه هزینه نگهداری 15 سالانه هزینه انجام شده طی 15 سال
1 چیلر جذبی دایرکت فایر 76090000000 0 0 1857236880 27858553200 105805790080
2 چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو 60000000000 1760122344 3500000000 4558109400 68371641000 138189872744

 

*لازم بذکر است برآورد فوق بر اساس بهای مصرف انرژی موجود در حال حاضر می باشد.

 نتیجه گیری برآورد مالی

با توجه به مقایسه مالی فوق استفاده از سیستم چیلر جذبی به صرفه تر خواهدبود.

اما بایستی این نکته مد نظر باشد که سیستم جذبی معایبی به شرح زیر را دارد:

  • اشغال فضای در موتور خانه مرکزی و تناسب افزایش مساحت موتور خانه
  • اجرای دودکش جهت چیلر ها و انتقال آن تا پشت بام
  • نیازمند افراد متخصص جهت نگهداری بصورت 24 ساعته و سرویس های دوره جهت کنترل محلول های داخل چیلر

نمونه ای از چیلر جذبی دایرکت فایر در شکل زیر دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.