چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

مقایسه فنی چیلرهای جذبی
مقایسه فنی چیلرهای جذبی
خرداد ۶, ۱۳۹۹
سیستم های متعارف و متداول در قسمت تهویه مطبوع برای تولید حرارت
سیستم های متعارف و متداول در قسمت تهویه مطبوع برای تولید حرارت
خرداد ۱۴, ۱۳۹۹

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو به نوعی بصورت کمپکت بوده و صرفاٌ نیازمند تامین برق مصرفی بوده وتجهیزات اضافی نظیر برج خنک کن و سیستم پماژ مربوط به برج را ندارد.

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

بررسی هزینه های خرید اولیه

هزینه های مربوط به خرید تجهیزات چیلر های جذبی 330 تن

تجهیزات مورد نیازتعدادبهاء واحدبهاء کل
1چیلر جذبی دایرکت فایر دو اثره 330 تن تبرید323,000,000,00069,000,000,000
2برج خنک کن مکعبی کراس فلو به ظرفیت گذر آب 360 متر مکعب در ساعت31,800,000,0005,400,000,000
3پمپ سیر کولاسیون زمینی با آبدهی 180 متر مکعب در ساعت و هد 20 متر8180,000,0001,440,000,000
4مخزن آب نرم 40 متر مکعب170,000,00070,000,000
5هزینه های مربوط به افزایش ظرفیت سختی گیر و مخزن ذخیره اصلیجمعاً180,000,000180,000,000
جمع هزینه های خرید76,090,000,000

 

هزینه های مربوط به خرید تجهیزات چیلر های تراکمی اسکرو 330 تن

تجهیزات مورد نیازتعدادبهاء واحدبهاء کل
1چیلر تراکمی هوا خنک یا کمپروسور اسکرو 330 تن تبرید320,000,000,00060,000,000,000
جمع هزینه های خرید60,000,000,000

 

میزان مصارف برق و گاز چیلر های جذبی و تراکی به شرح جول زیر می باشد.

چیلر جذبی 330تن تبرید

تجهیزات مورد نیازتعدادمصرف برق هر دستگاه بر حسب کیلو واتمصرف برق کلمصرف گاز بر حسبمصرف گاز کلمصرف آب مترمکعب در ساعتمصرف کل آب
1چیلر جذبی  دایرکت فایر دو اثره 330 تن تبرید33.9511.8510531500
2الکترو پمپهای مربوط به برجهای خنک کن8(6)352100000
3 فن برجهای خنک کن37.522.50000
4میزان پرت آب برج خنک کن300003.6010.8
جمع مصارفکیلووات244.35مترمکعب بر ساعت315متر مکعب در ساعت10.8

 

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو330 تن

تجهیزات مورد نیازتعدادمصرف برق هر دستگاه بر حسب کیلو واتمصرف برق کلمصرف گاز بر حسبمصرف گاز کلمصرف آب مترمکعب در ساعتمصرف کل آب
1چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو330 تن341012300000
جمع مصارفکیلووات1230مترمکعب بر ساعت0متر مکعب در ساعت0

 

هزینه خرید انشعاب مازاد برق و آب و گاز سیستم های پیشنهادی نسبت به یکدیگر

با توجه به اینکه مصرف گاز چیلر های جذبی در تابستان بسیار کمتر از مصرف زمستانی دیگ های آبگرم خواهد بود لذا استفاده از چیلر جذبی هزینه ای از بابت اخذ انشعاب مضاعف جهت پروژه نخواهد داشت.

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

با توجه به وجود مخزن ذخیره و ارایه یک یا دو خط اصلی از طرف اداره آب و فاضلاب هزینه مازادی از بابت اخذ انشعاب به جهت افزایش مصرف آّب نخواهیم داشت.

اما به جهت اخذ انشعاب برق در صورت اخذ مقدار برق اضافی هزینه های به شرح زیر ایجاد خواهد شد:

 

مقدار برق مورد نیاز سیستم سرمایش در صورت استفاده از چیلر جذبی دایرکت فایر دو اثره244 کیلو وات
مقدار برق مورد نیاز سیستم سرمایش در صورت استفاده از چیلر تراکی اسکرو1230کیلو وات

 

بنابراین مقدار مازاد برق خریداری شده  در صورت استفاده از چیلر  تراکمی از اداره برق برابر با 986 کیلو وات خواهد بود.(مابه التفاوت دو سیستم)

هزینه خرید 986 کیلو وات برق مازاد:

هزینه خرید هر کیلو وات برق مازاد

لذا کل هزینه خرید برق مازاد برابر :

هزینه مازاد در احداث پست برق به جهت افزایش مصرف

باتوجه به اینکه مکان لازم برای احداث پست برق جزء لاینفک پروژه بوده بنابراین هزینه های مازاد در در ارتباط با افزایش کیلو وات افزایش ظرفیت پست برق بر اساس موقعیت پروژه و پروژه های مشابه اجرا شده مبلغی بالغ بر 3,500,000,000ریال خواهد بود.

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

بررسی هزینه های جاری

به منظور مقایسه اقتصادی و همچنین بازگشت سرمایه مقدار هرینه های جاری هر دو سیستم در طی 15 سال به شرح زیر بررسی و مقایسه می گردد. در این بخش از گزارش به برآورد مصارف چیلر های مورد نظر خواهیم پرداخت لازم بذکر است ارقام بدست آمده برای 4 ماه استفاده از سیستم سرمایش در یک سال می باشد.

چیلر جذبی دایرکت فایر 330 تن

هزینه های نگهداری سالانه

چیلر جذبی 330 تن تبریدمقدار مصرف در ساعتساعات کارکرد روزانهروز های کارکرد ماهانهماهای کارکرد در سالکل مصرف سالانهبهای واحدبهای کل
مصرف انرژی برق  بر حسب کیلو وات244123043513602097736,801,920
بهای قدرت برق بر حسب کیلو وات24412292857175167,408,400
مصرف گاز بر حسب متر مکعب در ساعت315123044536001920870,912,000
مصرف آب بر حسب متر مکعب در ساعت10.81230415552528082,114,560
880‚236‚857‚1

 

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو 330 تن

هزینه های نگهداری سالانه

چیلر تراکمی 280 تن تبریدمقدار مصرف در ساعتساعات کارکرد روزانهروز های کارکرد ماهانهماهای کارکرد در سالکل مصرف سالانهبهای واحدبهای کل
مصرف انرژی برق  بر حسب کیلو وات123012304177120020973714206400
بهای قدرت برق بر حسب کیلو وات1230121476057175843,903,000
4,558,109,400

حال خلاصه هزینه های اولیه و همچنین هزینه های مصرف انرژی سیستم های فوق در 15 سال به شرح جدول زیر قابل مقایسه خواهد بود:

هزینه خرید اولیههزینه خرید برق اضافیهزینه مازاد پستهزینه نگهداری سالانههزینه نگهداری 15 سالانههزینه انجام شده طی 15 سال
1چیلر جذبی دایرکت فایر7609000000000185723688027858553200105805790080
2چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو6000000000017601223443500000000455810940068371641000138189872744

 

*لازم بذکر است برآورد فوق بر اساس بهای مصرف انرژی موجود در حال حاضر می باشد.

 نتیجه گیری برآورد مالی

با توجه به مقایسه مالی فوق استفاده از سیستم چیلر جذبی به صرفه تر خواهدبود.

اما بایستی این نکته مد نظر باشد که سیستم جذبی معایبی به شرح زیر را دارد:

  • اشغال فضای در موتور خانه مرکزی و تناسب افزایش مساحت موتور خانه
  • اجرای دودکش جهت چیلر ها و انتقال آن تا پشت بام
  • نیازمند افراد متخصص جهت نگهداری بصورت 24 ساعته و سرویس های دوره جهت کنترل محلول های داخل چیلر

نمونه ای از چیلر جذبی دایرکت فایر در شکل زیر دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.