سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه

تاسیسات بهداشتی
تاسیسات بهداشتی
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹
سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه

سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه

تخلیه هوای آلوده

جهت تخلیه هوای آلوده سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه های هرکدام از واحدهای مسکونی از سیستم کانال کشی فلزی گالوانیزه در زیر سقف کاذب واحدها اجرا خواهد شد که در نهایت با استفاده از رایزرهای کانالهای فلزی گالوانیزه مشترک در داخل داکتهای تاسیساتی به بام ساختمان هدایت شده و توسط فن های پشت بامی نصب شده هوای آلوده به بیرون از ساختمان هدایت خواهد شد. بنابراین همواره یک حالت فشار منفی در محل تولید هوای آلوده سرویسها و آشپزخانه ها وجود خواهد داشت و در سرویسها و آشپزخانه های هرکدام از واحدها فن سقفی در جهت کمک به تخلیه بهتر هوای آلوده نصب خواهد شد. همچنین جهت تخلیه هوای آلوده پارکینگها از کانال کشی فلزی گالوانیزه در زیر سقف طبقات زیرزمین اول و دوم وسوم  استفاده شده و به محوطه ساختمان و یا مستقیما به سمت خروجی رمپ پارکینگها و تخلیه به فضای بیرون انجام خواهد شد.

سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه

تامین هوای تازه

با توجه به سیستم انتخابی تهویه مطبوع ساختمان،جهت تامین هوای تازه دریچه ای به ابعاد 15*15 سانتیمتر بر اساس مبح هفتدهم مقررات ملی ساختمان در محل مناسبی در نمای ساختمان تعبیه خواهد شد که بواسطه تخلیه هوای آلوده سرویسها وهود اشپزخانه ها و ایجاد فشار منفی در داخل ساختمان هوای تازه به داخل ساختمان نفوذ خواهد کرد.

سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.