كمپرسور چیلر

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی
چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
چیلر های جذبی آمونیاکی
چیلر های جذبی آمونیاکی
خرداد ۵, ۱۳۹۸

كمپرسور چیلر

کمپرسور چیلر

كمپرسور چیلر

كمپرسور به ماشيني اطلاق ميشود كه از آن براي افزايش فشار سيالات تراكم پذير گازها و بخارات استفاده ميشود. كمپرسور در رفاه زندگي بشري و گسترش صنايع از آنچنان اهميتي برخوردار بوده بنحوي كه امروزه اصطلاحاً آن را اسب باركش Work Horseصنايع مينامند.

كمپرسور چیلر

با گسترش صنايع كه از نيمه دوم قرن نوزدهم شروع گرديد و با رشدي شتابان قرن بيستم را پشت سر گذاشت، بايد انتظار داشت كه اين ماشين پرارزش نقش مهمتري را در قرني كه بتازگي شروع شده در رفاه بشر و توسعه صنايع بعهده داشته باشد. در اهميت كمپرسورها همين بس كه دامنه بكارگيري از آن در شاخههاي مختلف صنايع، پزشكي، لوازم خانگي و غيره بسرعت در حال توسعه بوده، بطوري كه امروزه حضور آن در جاي جاي جوامع بشري بشدت

بچشم ميخورد كه عمده ترين آنها عبارتند از وسائل خانگي )يخچال، فريزر، كولر گازي،جاروبرقي (، تجهيزات پزشكي ) دريلهاي دندانپزشكي، هواي مورد استفاده در بيمارستانها( صنايع هواپيمائي )تأمين هواي فشرده براي موتور توربين( و صنايع ) تامين هواي فشرده براي سيستمهاي پنوماتيكي، ميعان گازها، ذخيره سازي گاز و…(.شرايط بهره برداري از كمپرسورها در صنايع از چنان دامنه وسيعي برخوردار است كه امروزه انواع مختلف كمپرسورها در ظرفيتهاي مختلف و از فشار مكش بسيار كم خلاء تا فشار دهش بسيار زياد )بيش از ٦٠٠٠بار بكارگرفته ميشود. اهميت ويژه كمپرسورها و نقش مستقيم آن در عملكرد واحدهاي توليدي و صنعتي مؤلف را بر آن داشت تا اين مجموعه را تهيه و در اختيار

کاربران محترم قرار دهد. در بخش اول تاريخچه كمپرسورها و اصطلاحات رايج مربوط به آن مورد اشاره قرار ميگيرد. بخش دوم به ترموديناميك گازها و فرآيندهاي تراكم در كمپرسورها اختصاص داده شده است. در بخش سوم دسته بندي انواع كمپرسورها و ويژگيهاي عمومي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش چهارم كمپرسورهاي تناوبي، بخش پنجم كمپرسورهاي دوراني و بخش ششم كمپرسورهاي گريز ازمركز مورد بررسي قرار گرفته و به ويژگيهاي هر يك از آنها شاره خواهد شد. بخش هفتم به بررسي روشهاي روانكاري و روانكارهاي مناسب در انواع كمپرسورها اختصاص داده شده است. با توجه به مشكلات ناشي از حضور رطوبت در گازها، روش هاي رطوبت زدائي در بخش هشتم شرح داده خواهند شد.هرچند كه عيب يابي و تعمير و نگهداري كمپرسورها از موضوعات مورد علاقه كارشناسان و تكنسينهاي صنايع ميباشد ولي بلحاظ موضوعي ترجيح داده شدكه اين امر در مجموعه اي جداگانه تدوين ودراختيار خوانندگان محترم قرارداده شود. در مطالب بعدی در مورد كمپرسور چیلر بیشتر توضیح خواهیم داد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.