انتخاب فن کویل

تحلیل چیلرهای جذبی
تحلیل چیلرهای جذبی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۸
انتروپی چیست
انتروپی چیست
مهر ۶, ۱۳۹۸

انتخاب فن کویل

فن کویل

انتخاب فن کویل

در انتخاب فن کویل کارخانه های سازنده، بر اساس مشخصات فنی دستگاه، نام دستگاه را کدگذاری شده در کاتالوگ معرفی میکنند، در جدول پایین یک نمونه از این کدگذاری های دیجیتال را بررسی میکنیم

نمونه کد گذاری فن کویل

مبنای انتخاب فن کویل با توجه به نوع کاربری فصلی و حجم هوادهی برابر جدول زیر تعیین میگردد

نتخاب فن کویل

در جدول زیر نمادهایی که ممکن است در یک راهنمای انتخاب فن کویل با آن مواجه شویم، آورده شده اند

نماد های فن کویل

انتخاب فن کویل

محاسبه‌ سر انگشتی‌ و‌ انتخاب‌ فن‌ کویل‌

  1. محاسبه ظرفیت مورد نیاز با استفاده از جدول زیر
  2.  مراجعه به جداول موجود در کاتالوگ و انتخاب فن کویل

محاسبه سر انگشتی فن کویل

فن کویل سقفی مناسب، برای یک ساختمان مسکونی در حالت فقط گرمایش، با مساحت زیربنای 35 مترمربع در شهر تهران را انتخاب کنید.

به استناد جدول بالا محاسبه سرانگشتی را انجام میدهیم و از جدول ‌مشخصات‌ فن‌کویل مدل فن کویل را انتخاب میکنیم .

انتخاب فن کویل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.