تقسيم بندي چيلرها

فن کویل
نصب فن کویل
خرداد ۸, ۱۳۹۸
انواع سیستم تبرید
انواع سیستم تبرید
خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

تقسيم بندي چيلرها

تقسیم بندی چیلر ها

تقسيم بندی چيلرها

چيلرها از جمله تجهيزات بسيار مهم در سرمايشی هستند که به طور کلي مي توان آنها را به دو دسته چيلرهای تراکمی و چيلرهای جذبی تقسيم بندی کرد. در حالت کلي چيلرهای تراکمی از انرژي الکتريکي و چيلرهاي جذبي از انرژي حرارتي به عنوان منبع اصلي براي ايجاد سرمايش استفاده مي کنند.

تفاوت های اصلی چيلرهای جذبی وتراکمی

  •  چيلرهاي تراکمي براي گردش مبرد از کمپرسور استفاده مي کنند در حالي که چيلرهاي جذبي فاقد کمپرسور بوده و به جاي آن از انرژي گرمايي منابع مختلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغيير مي دهند. همچنان که غلظت تغيير مي کند، فشار نيز در اجزاي مختلف چيلر تغيير مي کند. اين اختلاف فشار باعث گردش مبرد در سيستم مي گردد.
  • ژنراتور و جذب کننده در چيلرهاي جذبي جانشين کمپرسور در چيلرهاي تراکمي شده است.
  • در چيلرهاي جذبي از يک جاذب استفاده مي شود که عموما آب يا نمک ليتيوم برومايد است.
  • مبرد در چيلرهاي تراکمي يکي از انواع کلروفلئوروکربن ها يا هالوکلروفلئوروکربن ها است در حالي که در چيلرهاي جذبي مبرد معمولا آب يا آمونياک است.
  • چيلرهاي تراکمي انرژي مورد نياز خود را از انرژي الکتريکي تأمين مي کنند در حالي که انرژي ورودي به چيلرهاي جذبي از آب گرم يا بخار وارد شده به ژنراتور تأمين مي شود. گرما ممکن است از کوره هواي گرم يا ديگ آمده باشد. در بعضي اوقات از گرماي ساير فرايندها نيز استفاده مي شود مانند بخار کم فشار يا آب داغ صنايع، گرماي باز گرفته شده از دود خروجي توربين هاي گازي و يا بخار کم فشار از خروجي توربين هاي بخار.

تقسیم بندی چیلر ها

شباهت های عملکرد چیلر جذبی با چیلر تراکمی

  •  در اواپراتور از گرماي آب تهويه ساختمان براي تبخير يک مبرد فرار در فشار پايين استفاده مي گردد.
  • گاز مبرد فشار پايين از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد فشار بالا به کندانسور فرستاده مي شود.
  • گاز مبرد در کندانسور تقطير مي گردد.
  • مبرد در يک سيکل همواره در گردش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.