لیست قیمت چیلر جذبی و چیلر تراکمی

امروز هشت آذر ۱۳۹۹

لیست قیمت چیلر جذبی و چیلر تراکمی

شرکت جهان تهویه تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی.

برای مشاهده محصولات و همچنین رزومه شرکت جهان تهویه کلیک کنید

 

قیمت چیلر جذبی و چیلر تراکمی

 

 

 

شرکت جهان تهویه تولید کننده انواع چیلر تراکمی – چیلر جذبی ، جهت استعلام قیمت با ما تماس بگیرید ، قیمت هوا ساز – پکیچ یونیت – زنت – برج خنک کننده فایبر گلاس و گالوانیزه – کندانسور هوایی – بویلر – یونیت هیتر – فن کویل ( داکتد فن کویل – فن کویل صنعتی – داکت اسپلیت کانالی کم مصرف ، اگزاست فن در CFM مختلف ) .

لیست قیمت چیلر ایرانی و خارجی ، قیمت چیلر ، فروش چیلر ، جهت خرید انواع چیلر و مشاوره با بخش فروش تماس بگیرید ، لیست قیمت چیلر جذبی و چیلر تراکمی ، هوا خنک – آب خنک ، قیمت مینی چیلر – چیلر خانگی  – چیلر های صنعتی – فروش چیلر جذبی ، و فروش چیلر تراکمی ، استعلام قیمت انواع چیلر و قیمت فن کویل

 

قیمت چیلر جذبی و چیلر تراکمی

جهت دریافت لیست قیمت انواع چیلر با بخش فروش تماس حاصل فرمایید – ظرفیت – تن – وات.

 

قیمت چیلر تراکمی و جذبی

ردیفمحصولاتفشار کاریظرفیتسرمایش - گرمایشقیمت چیلر
1قیمت چیلر تراکمی 30 تن ( تنی ) 8 - 10 - 12 -15TR30تماس بگیرید
2قیمت چیلر تراکمی 35 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR35تماس بگیرید
3قیمت چیلر تراکمی 40 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR40تماس بگیرید
4قیمت چیلر تراکمی 45 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR45تماس بگیرید
5قیمت چیلر تراکمی 50 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR50تماس بگیرید
6قیمت چیلر تراکمی 55 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR55تماس بگیرید
7قیمت چیلر تراکمی 60 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR60تماس بگیرید
8قیمت چیلر تراکمی 65 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR65تماس بگیرید
9قیمت چیلر تراکمی 70 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR70تماس بگیرید
10قیمت چیلر تراکمی 75 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR75تماس بگیرید
11قیمت چیلر تراکمی 80 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR80تماس بگیرید
12قیمت چیلر تراکمی 85 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR85تماس بگیرید
13قیمت چیلر تراکمی 90 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR90تماس بگیرید
14قیمت چیلر تراکمی 95 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR95تماس بگیرید
15قیمت چیلر تراکمی 100 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR100تماس بگیرید
16قیمت چیلر تراکمی 105 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR105تماس بگیرید
17قیمت چیلر تراکمی 110 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR110تماس بگیرید
18قیمت چیلر تراکمی 115 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR115تماس بگیرید
19قیمت چیلر تراکمی 120 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR120تماس بگیرید
20قیمت چیلر تراکمی 125 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR125تماس بگیرید
21قیمت چیلر تراکمی 130 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR130تماس بگیرید
22قیمت چیلر تراکمی 135 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR135تماس بگیرید
23قیمت چیلر تراکمی 140 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR140تماس بگیرید
24قیمت چیلر تراکمی 145 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR145تماس بگیرید
25قیمت چیلر تراکمی 150 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR150تماس بگیرید
26قیمت چیلر تراکمی 155 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR155تماس بگیرید
27قیمت چیلر تراکمی 160 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR160تماس بگیرید
28قیمت چیلر تراکمی 165 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR165تماس بگیرید
29قیمت چیلر تراکمی 170 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR170تماس بگیرید
30قیمت چیلر تراکمی 175 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR175تماس بگیرید
31قیمت چیلر تراکمی 180 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR180تماس بگیرید
32قیمت چیلر تراکمی 185 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR185تماس بگیرید
33قیمت چیلر تراکمی 190 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR190تماس بگیرید
34قیمت چیلر تراکمی 195 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR195تماس بگیرید
35قیمت چیلر تراکمی 200 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR200تماس بگیرید
36قیمت چیلر تراکمی 205 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR205تماس بگیرید
37قیمت چیلر تراکمی 210 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR210تماس بگیرید
38قیمت چیلر تراکمی 215 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR215تماس بگیرید
39قیمت چیلر تراکمی 220 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR220تماس بگیرید
40قیمت چیلر تراکمی 225 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR225تماس بگیرید
41قیمت چیلر تراکمی 230 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR230تماس بگیرید
42قیمت چیلر تراکمی 235 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR235تماس بگیرید
43قیمت چیلر تراکمی 240 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR240تماس بگیرید

قیمت مینی چیلر

ردیفمحصولاتفشار کاریظرفیتسرمایش - گرمایشقیمت مینی چیلر
1قیمت مینی چیلر 1.5 تن ( تنی )TR 1.58 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
2قیمت مینی چیلر 2 تن ( تنی )TR 29 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
3قیمت مینی چیلر 2.5 تن ( تنی )TR 2.510 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
4قیمت مینی چیلر 3 تن ( تنی )TR 311 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
5قیمت مینی چیلر 3.5 تن ( تنی )TR 3.512 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
6قیمت مینی چیلر 4 تن ( تنی )TR 413 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
7قیمت مینی چیلر 4.5 تن ( تنی )TR 4.514 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
8قیمت مینی چیلر 5 تن ( تنی )TR 515 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
9قیمت مینی چیلر 5.5 تن ( تنی )TR 5.516 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
10قیمت مینی چیلر 6 تن ( تنی )TR 617 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
11قیمت مینی چیلر 6.5 تن ( تنی )TR 6.518 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
12قیمت مینی چیلر 7 تن ( تنی )TR 719 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
13قیمت مینی چیلر 7.5 تن ( تنی )TR 7.520 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
14قیمت مینی چیلر 8 تن ( تنی )TR 821 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
15قیمت مینی چیلر 8.5 تن ( تنی )TR 8.522 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
16قیمت مینی چیلر 9 تن ( تنی )TR 923 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
17قیمت مینی چیلر 9.5 تن ( تنی )TR 9.524 - 10 - 12 -15تماس بگیرید
18قیمت مینی چیلر 10 تن ( تنی )TR 1025 - 10 - 12 -15تماس بگیرید

قیمت چیلر

ردیفمحصولاتفشار کاریظرفیتسرمایش - گرمایشقیمت چیلر
1قیمت چیلر 450 تن ( تنی ) 8 - 10 - 12 -15TR30تماس بگیرید
2قیمت چیلر 675 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR35تماس بگیرید
3قیمت چیلر 900 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR40تماس بگیرید
4قیمت چیلر 1125 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR45تماس بگیرید
5قیمت چیلر 250 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR50تماس بگیرید
6قیمت چیلر 500 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR55تماس بگیرید
7قیمت چیلر 750 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR60تماس بگیرید
8قیمت چیلر 1000 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR65تماس بگیرید
9قیمت چیلر 1250 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR70تماس بگیرید
10قیمت چیلر 300تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR75تماس بگیرید
11قیمت چیلر 600 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR80تماس بگیرید
12قیمت چیلر 900 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR85تماس بگیرید
13قیمت چیلر 1200 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR90تماس بگیرید
14قیمت چیلر 1500 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR95تماس بگیرید
15قیمت چیلر 350 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR100تماس بگیرید
16قیمت چیلر 700 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR105تماس بگیرید
17قیمت چیلر 1050 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR110تماس بگیرید
18قیمت چیلر 1400 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR115تماس بگیرید
19قیمت چیلر 1750 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR120تماس بگیرید
20قیمت چیلر 1350 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR125تماس بگیرید
21قیمت چیلر 1800 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR130تماس بگیرید
22قیمت چیلر 2250 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR135تماس بگیرید
23قیمت چیلر 1000 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR140تماس بگیرید
24قیمت چیلر 2000 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR145تماس بگیرید
25قیمت چیلر 2400 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR150تماس بگیرید
26قیمت چیلر 3000 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR155تماس بگیرید
27قیمت چیلر 3500 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR160تماس بگیرید
28قیمت چیلر 3200 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR165تماس بگیرید
29قیمت چیلر 4000 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR170تماس بگیرید
30قیمت چیلر 3600 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR175تماس بگیرید
31قیمت چیلر 2700 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR180تماس بگیرید
32قیمت چیلر 4500 تن ( تنی )8 - 10 - 12 -15TR185تماس بگیرید
Call Now Buttonتماس - بخش فروش