چیلر آبی

اردیبهشت 31, 1398
چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

چیلرهای آبی با کمپرسور رفت و برگشتی

چیلرهای آبی با کمپرسور رفت و برگشتی چیلرهای آبی با کمپرسور رفت و برگشتی به دلیل وجود مکانیزم های کنترلی حساس و تجهیزات الکتریکی نباید در فضای […]
خرداد 12, 1398
انواع سیستم تبرید

انواع سیستم تبرید

انواع سیستم تبرید تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر (سیال می تواند هوا یا آب ویا هر […]
خرداد 15, 1398

اجزای سیستم تبرید تراکمی

اجزای سیستم تبرید تراکمی در این مقاله قصد داریم به تشریح اجزای سیستم تبرید تراکمی بپردازیم . انواع کمپرسور : کمپرسورهای پیستونی ،کمپرسورهای دوار،کمپرسورهای پیچی،کمپرسور حلزونی،کمپرسورهای […]
دی 15, 1398
تعریف چیلر

تعریف چیلر

تعریف چیلر   چیلرد ستگاهی است که بااستفاده ازیک سیال خنک کننده درسیکل تبرید، سیال دیگری را(عمدتا” آب) برای مصارف صنعتی یاتهویه مطبوع خنک می کند. […]
تماس - بخش فروش