چیلر

دی ۵, ۱۳۹۷
دياگرام تعادلي ليتيوم برمايد در مبرد

راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر

راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر در مقالات قبلی در مورد نگهداری چیلر های جذبی توضیحاتی را ارئه دادیم در این […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸
کنترل شیر بخار در چیلر جذبی Steam Valve Control 

مدار فرمان چیلر جذبی

مدار فرمان چیلر جذبی برنامه کارکرد چیلر شامل پروسه های راه اندازی، کارکرد و خاموش شدن چیلر می باشد. می توان گفت کنترل پروسه کارکرد چیلر […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
چیلر جذبی خورشیدی

کنترل شیر بخار در چیلر جذبی

کنترل شیر بخار در چیلر جذبی Steam Valve Control  برای یک چیلر جذبی بار سرمایی بوسیله میزان مبرد بازگشتی به اواپراتور تعیین می گردد و میزان […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

کریستال لیتیوم بروماید چیلر

کریستال لیتیوم بروماید چیلر جهت دریافت قیمت لیتیوم بروماید با بخش فروش تماس بگیرید لیتیوم برماید پایه کرومات: متداول ترین و پرمصرف ترین محلول لیتیوم برماید […]