چیلر جذبی

دی ۵, ۱۳۹۷
دياگرام تعادلي ليتيوم برمايد در مبرد

راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر

راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر در مقالات قبلی در مورد نگهداری چیلر های جذبی توضیحاتی را ارئه دادیم در این […]
دی ۵, ۱۳۹۷
سيستم جدا كننده گازهای غير قابل تقطير

تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی

تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی هدف از تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی اطمينان از صدمه نديدن مدارات كنترلي به هنگام حمل يا […]
دی ۵, ۱۳۹۷
سیم کشی و لوله کشی چیلر جذبی

راه اندازی چیلر های جذبی

راه اندازی چیلر های جذبی در مقاله قبلی توضیحاتی در مورد راه اندازی چیلرهای جذبی را توضیح دادیم بخش دوم و توضیحات نکمیلی در مورد نگهداری […]
دی ۵, ۱۳۹۷
اجزای چیلر جذبی

راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی

راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی ملاحظات ايمنی در مورد راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی نکاتب وجود دارد که باید قبلا اشاره کنیم […]