هواساز

آبان ۳, ۱۳۹۸
هواساز

دستگاه هواساز و تجهیزات آن

دستگاه هواساز و تجهیزات آن هواساز یا Unit Handling Air دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش کنترل می کند. هواسازها […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۸
اجزای هواساز

اجزای هواساز

اجزای هواساز اجزای دستگاه‌های هواساز عبارتند از: فیلتر: وظیفة فیلترها، گرفتن ذرّات معلّقِ هوا و ارائة یک هوای تمیز توسط دستگاه است. فیلترهای هوا همیشه در […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
مزایای سیستم تمام هوا

مزایای سیستم تمام هوا

مزایای سیستم تمام هوا دستگاه در یک فضای مجزا نصب می شود و بنابراین کارهای نگهداری در خارج از اطاق ها صورت می گیرد. در این […]