قیمت چیلر تراکمی

مرداد ۱۰, ۱۳۹۸
چیلر تراکمی - آبی جهان تهویه

تقسیم بندی چیلر

تقسیم بندی چیلر در تقسیم بندی چیلر ،  چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم میشوند. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
چیلر جذبی لیتیم بروماید

چیلر جذبی لیتیم بروماید

چیلر جذبی لیتیم بروماید در مقاله چیلر جذبی لیتیم بروماید به بررسی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت ، پمپ ابزروبر محلول لیتیوم بروماید را […]
شهریور ۵, ۱۳۹۸
کریستالیزاسیون در چیلر جذبی

کریستالیزاسیون در چیلر جذبی

کریستالیزاسیون در چیلر جذبی کریستالیزاسیون در چیلر جذبی یا یخ بستن و متبلور شدن جاذب را کریستالیزاسیون گویند محلول لیتیوم بروماید در غلظت معمولی به صورت […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
چیلر جذبی سیلیکاژل - آب

چیلر جذبی سیلیکاژل – آب

چیلر جذبی سیلیکاژل – آب در این قسمت یک چیلر چند بستری وچندمرحله ای معرفی وبررسی می شود چیلر به صورت اتوماتیک ازنوع ساده به نوع […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش