قیمت هواساز

آبان ۳, ۱۳۹۸
هواساز

دستگاه هواساز و تجهیزات آن

دستگاه هواساز و تجهیزات آن هواساز یا Unit Handling Air دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش کنترل می کند. هواسازها […]
آبان ۷, ۱۳۹۸
قیمت هواساز

ساختار هواسازها

ساختار هواسازها معمولاً دورتادور هواسازها را با قاب‌های فرِیم‌هایفلزی و پانل های توپر، با توجّه به چینش اجزای سیستم، یعنی چه؟ می‌سازند. بخش‌های داخلی هواسازها را […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۸
اجزای هواساز

اجزای هواساز

اجزای هواساز اجزای دستگاه‌های هواساز عبارتند از: فیلتر: وظیفة فیلترها، گرفتن ذرّات معلّقِ هوا و ارائة یک هوای تمیز توسط دستگاه است. فیلترهای هوا همیشه در […]
دی ۱۵, ۱۳۹۸
تعریف چیلر

تعريف چيلر

تعريف چيلر   چیلرد ستگاهی است كه بااستفاده ازیك سیال خنك كننده درسیكل تبرید، سیال دیگری را(عمدتا” آب) برای مصارف صنعتی یاتهویه مطبوع خنك می كند. […]