تعمیر چیلر

تیر ۱۴, ۱۳۹۸
کمپرسور

کمپرسور بدون ارور اینورتری

کمپرسور بدون ارور اینورتری در رفع ایراد کمپرسور بدون ارور اینورتری هنگامی که بدون هیچ اروری کمپرسور دستگاه زیر بار نمی رود، تست زیر را حتما […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۸
چیلر جذبی جهان تهویه

تحلیل چرخه چیلر جذبی یک اثره

تحلیل چرخه چیلر جذبی یک اثره تحلیل بخش های مختلف چیلر جذبی یک اثره تا حدود زیادی شامل حال سایر چیلر های جذبی چند اثره نیز […]
تماس - بخش فروش