برج خنک کن

فروردین 12, 1398
توسعه یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی برجهای خنک کن تر 

مدل ریاضی برجهای خنک کن

مدل ریاضی برجهای خنک کن توسعه مدل ریاضی برجهای خنک کن و بهبود عملکرد حرارتی آنها با استفاده از آنالیز اگزرژی در مقاله توسعه مدل ریاضی برجهای […]
فروردین 23, 1398
پیشرفته کردن برجهای خنک کن

پیشرفته کردن برجهای خنک کن

پیشرفته کردن برجهای خنک کن در توضیح پیشرفته کردن برجهای خنک کن که به صورت کامل به این موضوع خواهیم پرداخت ، لطفا در صورت هر گونه […]
فروردین 30, 1398
بررسی سیستمهای تبرید ترکیبی و چیلر جذبی

بررسی سیستمهای تبرید ترکیبی و چیلر جذبی

بررسی سیستمهای تبرید ترکیبی و چیلر جذبی چکیده: در این تحقیق با عنوان بررسی سیستمهای تبرید ترکیبی و چیلر جذبی ، یک سیستم ترکیبی خنک کننده […]
تیر 7, 1398
برج خنک کننده فایبرگلاس

انواع برج خنک کننده

انواع برج خنک کننده در این مقاله به توضیحات انواع برج خنک کننده خواهیم پرداخت : برج های خنک کننده مرطوب : WET – COOLING TOW […]
تماس - بخش فروش