مزایای سیستم تمام آب

روش ایجاد برودت و حرارت در هوا
روش ایجاد برودت و حرارت در هوا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۹
انتخاب تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا
انتخاب تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا
فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

مزایای سیستم تمام آب

مزایای سیستم تمام آب

مزایای سیستم تمام آب

این سیستم دارای مزایای زیر است :

  • لوله کشی نسبت به کانال کشی جای کمتری اشغال می کند.
  • نیازی به اتاق مستقل هوارسان نداشته و یا به اتاق با ابعاد کوچکتر نیاز است.
  • با ترک اتاق می شود پایانه و یا یونیت انتقال حرارت و برودت را خاموش نمود.
  • دمای مستقل اتاق ها را می توان کنترل نمود.
  • هوای اتاق های مختلف با یکدیگر مخلوط نمی شوند.
  • در یک ساختمان در حال بازسازی ، لوله کشی سیستم تمام آب سهل تر و آسان تر از کانال کشی سیستم تمام هوا اجراء می شود.

مزایای سیستم تمام آب

معایب سیستم تمام آب

معایب این سیستم بشرح زیر است

  • سیستم تمام آب نسبت به سیستم تمام هوا نیاز بیشتری به نگهداری دارد و این کار بایستی در اتاق صورت گیرد.
  • واحدهایی که رطوبت گیری می کنند نیاز به لوله و سینی تخلیه دارند و این لوله باید به تناوب تمیز و شست و شو شود.
  • فیلترها کوچک و راندمان بسیار کمی دارند و باید به موقع مرتب و تمیز شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش