مزایای سیستم تمام هوا

دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا
دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹
روش ایجاد برودت و حرارت در هوا
روش ایجاد برودت و حرارت در هوا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

مزایای سیستم تمام هوا

مزایای سیستم تمام هوا

مزایای سیستم تمام هوا

دستگاه در یک فضای مجزا نصب می شود و بنابراین کارهای نگهداری در خارج از اطاق ها صورت می گیرد. در این سیستم می توان از فیلترهای مختلف ، وسایل لرزه گیر و کنترل سر و صدا استفاده نمود. با دور نگهداشتن لوله کشی ، وسایل و لوازم برقی ، سیم کشی ، فیلتر و ابزار کنترل ، ارتعاش صدا از اتاق ها ، برای کار و زندگی مزاحمت ایجاد نمی شود. در این سیستم می توان بیشترین استفاده را از خنک کردن اکونومایزر نمود.

همچنین در این سیستم می توان اتاق ها را به مناطق مختلف تقسیم کرد که در این صورت سیستم قابل انعطاف تر خواهد بود. در این سیستم با توزیع بهینه می توان کوران را کنترل کرد. این سیستم برای فضاهایی که نیاز به تخلیه هوای زیاد دارند کاربرد دارد و برای رطوبت زنی زمستانی مناسب است و با ازدیاد حجم هوا و استفاده از لوازم کنترل پیشرفته می توان شرایط اتاق را در حد  درجه سانتیگراد و  درصد رطوبت نسبی را کنترل نمود.

مزایای سیستم تمام هوا

معایب سیستم تمام هوا

نیاز به جای کافی برای اجرای کانال کشی دارد که در اینصورت ارتفاع مفید کف تا کف ساختمان را کاهش خواهد داد. همچنین با ایجاد سوراخ های ساختمانی برای عبور کانال های عمودی سطح مفید نیز کاهش می یابد.

برای دسترسی به وسایل انتهایی نیاز به هماهنگی هائی بین آرشیتکت و مهندسین سازه و تاسیسات مکانیکی می باشد. متعادل کردن سیستم مخصوصاً در ساختمان های بزرگ سخت و مشکل می باشد. از نظر اقتصادی هزینه اولیه و راهبری از دو سیستم دیگر گرانتر است. در سیستم تک کاناله فقط یک منطقه را می توان کنترل نمود و یا از میانگین اتاقها توسط هوای برگشتی استفاده کرد که به هر شکل دمای مستقل کنترل نمی شود. سیستم چند منطقه ای با مخلوط کردن هوای گرم و سرد مغایر آئین نامه مقررات ملی صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.