مجموعه روابط محاسباتی چیلر جذبی یک اثره

چیلر جذبی جهان تهویه
تحلیل چرخه چیلر جذبی یک اثره
مهر 16, 1398
چیلر جذبی شعله مستقیم
عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی یک اثره
مهر 16, 1398

مجموعه روابط محاسباتی چیلر جذبی یک اثره

مجموعه روابط محاسباتی چیلر جذبی یک اثره

در اینجا بر اساس تصویر که مشابه تصویر است،خلاصه ای از روابط محاسباتی گرد آمده است که به کمک آنها می توان قسمت های مختلف سیستم جذبی را تحلیل نمود.

مجموعه روابط محاسباتی چیلر جذبی یک اثره

تصویر چرخه سرمایش سیستم جذبی یک اثره بر اساس نمودار دما- فشار

مجموعه روابط محاسباتی چیلر جذبی یک اثره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس - بخش فروش