چیلر جذبی سیلیکاژل – آب

چیلرهای آب گرم ضد کریستال
چیلرهای آب گرم ضد کریستال
شهریور ۹, ۱۳۹۸
چیلر جذبی شعله مستقیم
چیلر جذبی شعله مستقیم
شهریور ۱۴, ۱۳۹۸

چیلر جذبی سیلیکاژل – آب

چیلر جذبی سیلیکاژل - آب

چیلر جذبی سیلیکاژل – آب

در این قسمت یک چیلر چند بستری وچندمرحله ای معرفی وبررسی می شود چیلر به صورت اتوماتیک ازنوع ساده به نوع چندمرحله ای تبدیل می شود و بدین ترتیب برای تغییرات درجه حرارت که از منابع مختلف حرارتی بدست می آید مناسب خواهد بود . یک نمونه از چیلر پیشنهادی ساخته شده تا عملکرد آن را بررسی کنیم وتعیین که انواع مختلف مدل های چیلر چقدر توانایی راه اندازی بامنابع مختلف حرارتی بادماهای متفاوت دارند ؟

در این راه مشاهده شده که مدل های دو وسه مرحله ای می توانند حتی در درجه حرارت های پایین c 60-40 کارکند هرچند که میزان COP درمدل های دو وسه مرحله ای بسیار پایین است اما موضوع مهم این است که می توانیم از انرژی حرارتی بسیار پایبن یا انرژی های نو ( قابل بازیابی ) استفاده کرد که در نهایت به کاهش روندگرم شدن کره زمین کمک می کند ویک مرحله پیشرفته بانام سیکل بازیاب جرم نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت. وثابت شده که این مرحله بازیاب جرم ظرفیت سرمایشی چیلر را افزایش می عملکرد چیلر جذبی اساسا به توانایی انتقال جرم وحرارت درموارد جاذب بستگی دارد . در این قسمت توانایی جاذب هایی مانند سیلیکاژل وفیبرهای کربن برای انتقال حرارت وجرم نیز بررسی میگردد.

کاهش مصرف انرژی

کاهش مصرف انرژی موضوع بسیار مهمی است تاگرم شدن کره زمین را که ناشی از مصرف سوخت های فسیلی می باشد را به تعویق اندازد . برای رسیدن به این هدف باید استفاده از انرژی حرارتی هدررفته یا انرژی های تجدید پذیر در فرایندها تبدیل انرژی بخصوص درفرآیند سرمایش افزایش یابد . تکنولوژی جذب حرارت یک جایگزین خوب برای سیستم های سرمایشی با استفاده ازکمپرسورها وپمپ های برقی می باشد.

سیکل جذذی سرمایشی بخار مایع

درحال حاضر مطمئن ترین تکنولوژی سیکل جذذی سرمایشی بخار مایع است .ولی سیکل های جذبی (بخار جامد) این برتری رانسبت به سیکل های تبرید دیگر دارند که می توانند بادماهای بسیار پایین (نزدیک به دمای محیط ) کارکنند مثلا این سیکل می تواند حرارت هایی با دمای کمتر از 100 را نیز ارزیابی کند تعداد زیادی از جفت های جاذب جذب شونده درسیستم های سرمایشی جذب استفاده شده است.

چیلر جذبی سیلیکاژل -آب

چیلر جذبی سیلیکاژل -آب بعنوان تکنولوژی که ازگرمای بادرجه حرارت کم در حدود 70-80 درجه استفاده می کندمدنظر است سیکل های پیشرفته زیادی برای افزایش COP و یا scp ارائه شده اند اما تعداد بسیار کمی سیکل ارائه شده است که بتواند از منبع حرارتی بادرجه حرارت نسبتا پایین استفاده کند حتی باوجود COP پایین چیلرهای جذبی چندمرحله ای نسبت گرمای بادرجه حرارت پایین 50-60 درجه سانتی گراد را به سرمایش موثرافزایشمیدهند.

چیلرهای تک مرحله ای

چیلرهای تک مرحله ای معمولی قبلا درژاپن به فروش می رسیدند اما مشکلاتی مانند COP پایین واشغال فزای زیاد نیز وجودداشته وبه همین علت برای از بین بردن این نواقص، در این مطالعه کار سیکل های جذبی جدید با چند بستر وچندمرحله ای از نظر تئوری و عملی بررسی میشود.

خصوصیات جذب و دفع مواد جاذب

به علاوه این نکته بسیار مهم است که خصوصیات جذب و دفع مواد جاذب رادر امر بهبود سازی سیکل های جذبی را بررسی ودرک کنیم . بررسی خصوصیات ترموفیزیکی جفت های کارکننده نیز در این مطاله انجام می شود که نتیجه آن این خواهد بود که از موادی استفاده کنیم که بادرجه حرارت پایین احیاء شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.