مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی
اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸
مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم
مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی

مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی

مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی

چكیده

در مقاله پیش رو با عنوان مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی در حال حاضر انواع چیلرهای جذبی و تراكمی به منظور تأمین آب سرد جهت تأمین بار برودتی ساختمانها تولید و به بازار عرضه می شوند. حال اینكه در چه مواردی بهتر است از چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراكمی استفاده شود، موضوعی است كه با در نظر گرفتن موارد مختلف از جمله سهولت كاربرد، هزینه های اولیه و جاری، فضاهای مورد نیاز و … قابل بررسی می باشد. شایان ذكر است كه به دلیل تنوع بالای این دستگاه ها، بررسی و مقایسه تمامی آنها امكان پذیر نبوده و به همین دلیل در این مقاله به بررسی و مقایسه دو سیستم چیلر تراكمی اسكرو و چیلر جذبی شعله مستقیم از نظر هزینه اولیه، هزینه راهبردی و هزینه های مصرف انرژی و مصرف آب پرداخته شده است.

مقدمه :

امروزه پیشرفت تكنولوژی در تمامی زمینه های علمی و مهندسی باعث گردیده تا گزینه های مختلفی برای انتخاب روش ها، سیستم ها و تجهیزات مناسب به منظور نیل به یك هدف واحد و پیش روی طراحان سیستم های فنی و مهندسی قرار گیرد. كه دانش به روز و شناخت كافی تنها راه حل منطقی برای انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های پیش رو با در نظر گرفتن پارامترهای اساسی مورد نیاز طرح می باشد. یكی از این موارد انتخاب دستگاههای مركزی ایجاد سرمایش در سیستم های تهویه مطبوع ساختمان می باشد، با توجه به گسترش روزافزون تقاضا، تولید این دستگاه ها بسیار متنوع شده، كه از آن جمله می توان به انواع چیلرهای جذبی و تراكمی اشاره نمود. بی شك استفاده از این تجهیزات همراه با دستگاه های هواساز یا فن كویل، یكی از مناسب ترین سیستم های تهویه مطبوع را برای یك ساختمان فراهم می آورد. حال اینكه در چه مواردی بهتر است از چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراكمی استفاده شود، موضوعی است كه با در نظر گرفتن موارد مختلف از جمله سهولت كاربرد، هزینه های اولیه و جاری، فضاهای مورد نیاز و … قابل بررسی می باشد. در این مقاله به بررسی این موارد برای چند ظرفیت مختلف از این نوع دستگاهها پرداخته خواهد شد. شایان ذكر است كه به دلیل تنوع بالای این دستگاه ها، بررسی تمامی آنها امكان پذیر نبوده و به همین دلیل آخرین تكنولوژی موجود در بازار ایران در هر دو نوع جذبی و تراكمی بررسی شده است. بدین ترتیب این مقایسه بین چیلرهای تراكمی نوع اسكرو  (Twin Screw) و چیلرهای جذبی شعله مستقیم دو اثره شركت هیتاچی ژاپن صورت می گیرد.

فرضیات :

• این مقایسه بین ظرفیتهای 200،100 و 400 تن تبرید به عنوان نمونه می باشد.
• در محاسبه هزینه های اولیه، هزینه های متعلقات سیستم گرمایش ساختمان، آب گرم مصرفی و پمپ های سیركولاسیون آب سرد (Chilled) سیستم سرمایش ساختمان به دلیل اشتراك بین دو سیستم در نظر گرفته نمی شود.
• این مقایسه ها براساس مشخصات فنی موجود در كاتالوگ كارخانه سازنده دستگاهها می باشد.
• چیلرهای جذبی و تراكمی مورد مقایسه هر دو از محصولات تولیدی شركت هیتاچی ژاپن بوده كه در زمینه چیلرهای تراكمی و چیلرهای جذبی به بالاترین تكنولوژی روز دنیا دست یافته است.
• شرایط ساختمان در مورد مساحت و فاصله موتورخانه تا بام بر اساس ظرفیت های مورد نظر مفروض بوده و برای استفاده از هر دو نوع چیلر ثابت در نظر گرفته می شود.
• به جز بخشهای مربوط به مسیر آب خنك كننده بین كندانسور و برج خنك كننده شامل برج خنك كننده، پمپ های آب خنك كننده، تجهیزات مربوط به این پمپ ها و مسیرهای ارتباطی چیلر تا برج خنك كننده، همچنین سختی گیر و مسیرهای مربوط به آن، سایر بخش ها در صورت استفاده از چیلر جذبی یا تراكمی بین دو سیستم یكسان خواهد بود. بنابراین در مقایسه هزینه های اولیه و جاری تنها این موارد در نظر گرفته می شود.
• در این مقایسه هزینه های اولیه چیلرهای جذبی و تراكمی از لیست قیمتهای شركت تولیده كننده و سایر تجهیزات از فهرست بهای پایه مكانیكی ساختمان سال 87 استخراج شده است.

مقایسه فنی :

چیلر های جذبی دستگاه هایی هستند كه بر اساس جذب و دفع مبرد (آب) توسط ماده جاذب (لیتیم برماید) به ترتیب در بخش های جاذب (ابزوربر) و ژنراتور توانایی ایجاد برودت (تولید آب سرد) در بخش اواپراتور را بر اثر تبخیر مبرد دارند، كه البته برای كامل شدن سیكل تبرید نیاز به یك منبع دمایی نسبتا پایین (آب خنك كننده) در بخش كندانسور برای تقطیر مبرد دارند. چیلرهای جذبی برای فرآیند ایجاد سرمایش به یك منبع انرژی گرمایی نیاز دارند كه در چیلرهای جذبی شعله مستقیم این منبع انرژی حرارتی از احتراق گاز داخل ژنراتور دستگاه ایجاد می گردد. چیلرها ی جذبی دو اثره از دو ژنراتور، ژنراتور دما بالا و ژنراتور دما پایین برای افزایش بازده بهره می برند. چیلر جذبی مورد نظر دارای  (Cop=1.13) در رده ی بالاترین ضریب عملكرد بین چیلرهای جذبی موجود در بازار ایران با احتساب ارزش حرراتی گاز ایران می باشد.
چیلرهای تراكمی یك سیكل ساده تبرید با چهار بخش اصلی كمپرسور،كندانسور، اواپراتور و شیر انبساط می باشد كه بر اساس سیكل تبرید كارنو كار می كند. كمپرسور كه بخش اصلی دستگاه است می تواند از نوع رفت وبرگشتی، دوار (اسكرال، اسكرو و…) یا سانتریفوژ باشد. در بین كمپرسور ها، كمپرسور نوع اسكرو دارای بالاترین راندمان بوده ودر نوع Twin Screwبه دلیل كاهش قطعات مكانیكی نسبت به انواع دیگر كمپرسور عمر مفید دستگاه در حد قابل توجهی افزایش یافته است. چیلرهای تراكمی مورد مقایسه در این متن از نوع Twin Screwبا سیستم كنترل ظرفیت پیوسته (Continuous Control) بوده و دارای ضریب عملكرد (Cop=5.2) می باشد،كه این مقدار نیز در بین چیلر های تراكمی كم نظیر می باشد. همچنین استفاده از كمپرسور اسكرو و مبدلهای صفحه ای، ابعاد این چیلر را به میزان زیادی كاهش داده است.

مقایسه اقتصادی :

در این قسمت به صورت جداگانه به بررسی اقتصادی استفاده از چیلر تراكمی یا جذبی برای سه ظرفیت 200،100 و 400 تن تبرید در دو بخش هزینه های اولیه و جاری پرداخته می شود. در جداول شماره 1 و 2 به ترتیب مشخصات فنی چیلر های تراكمی اسكرو و چیلرهای جذبی شعله مستقیم دو اثره در سه ظرفیت مورد نظر آورده شده است.

مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی

نكته : برای ظرفيت 400 تن تبريد به دليل ساخته نشدن دستگاهي با اين ظرفبت از دو دستگاه چيلر تراكمی هر يك به ظرفيت 202 تن تبريد استفاده شده است.

 

مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی

نكته : نزديكترين ظرفيت به ظرفيت 200 تن تبريد در ميان توليدات اين كمپانی در زمينه چيلر جذبي، چيلر 210 تن تبريد مي باشد كه در محاسبات در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.