مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی

شباهت چیلر جذبی و تراکمی
شباهت چیلر جذبی و تراکمی
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸
تحلیل چیلرهای جذبی
تحلیل چیلرهای جذبی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۸

مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی

چیلر های جذبی آمونیاکی

مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی

صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی

چیلرهای جذبی از گاز طبیعی ، گازوئیل یا گرمای تلف شده به عنوان منبع اصــلی انرژی استفاده می کنند و مصرف برق آنها بسیار ناچیز است.

صرفه جویی در هزینه خدمات برق:

هزینه نصب سیستم شبکه الکتریکی در پروژه ها بر اساس حداکثــــر توان برداشت قابل تعیین است. یک چیلر جذبی به دلیل اینکه برق کمتری مصرف می کند ، هزینـه خدمات را نیز کاهش می دهد. در اکثر ساختمان ها نصب چیلر های جذبی موجب آزاد شدن توان الکتریکی برای مصارف دیگر می شود.

صرفه جویی در هزینه تجهیزات برق اضطراری

در ساختمان هایی مانند مراکز درمانی و یا سالن های کامپیوتر که وجودسیستم های برق اضطراری برای پشتیبانی تجهیزات خنک کننده ضروری است ، استفـــــــاده از چیلرهای جذبی موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه این تجهیزات خواهد شد.

صرفه جویی در هزینه اولیه مورد نیاز برای دیگ ها:

برخی از چیلرهای جذبی را میتوان در زمستان ها به عنوان هیتر مورد استفاده قرار داد و آب گرم لازم برای سیستم های گرمایشی را با دماهای تا حد 203 تأمین نمود. در صورت استفاده از این چیلرهــا نه تنها هزینه خرید دیگ کـــاهش می یـــابد بلکـه صرفه جویی قابل ملاحظه ای در فضا نیز بدست خواهد آمد.

بهبود راندمان دیگ ها در تابستان

مجموعه هایی مانند بیمارستان ها که در تمام طول سال برای سیستم های استریـل کننده ، اتوکلاوها و سایرتجهیزات به بخار احتیاج دارند مجهز به دیگ های بخــــــار بزرگی هستند که عمدتاً درطول تابستان با بارکمی کارمی کنند.نصب چیلرهای جذبی بخار در چنین مواردی موجب افزایش بار و مصرف بخـــار در تابستان ها شده و در نتیجه کارکرد دیگ ها و راندمان آنها بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

بازگشت سرمایه گذاری اولیه

چیلرهای جذبی به دلیل نیاز کمتربه برق درمقایسه با چیلرهای تراکمی،هزینه های کارکردی را کاهش می دهند. اگر اختلاف قیمت یک چیلر جذبی و یک چیلر تراکمی هم ظرفیت را به عنوا نمیزان سرمایه گذاری و صرفه جویی سالانه از محل کـاهش یافتن هزینه های

انرژی را به عنوان بازگشت سرمایه در نظر بگیریم ، می توان بـــا قاطعیت گفت که بازگشت سرمایه گذاری صرف شده برای نصب چیلرهای جذبی بــا شرایط بسیار خوبی صورت خواهد گرفت.

کاسته شدن صدا و ارتعاشات

ارتعاش و صدای ناشی از کارکرد چیلرهای جذبی به مراتب کمتر از چیلرهـــــــای تراکمی است. منبع اصلی تولید کننده صدا و ارتعاش در چیلرهای تراکمی، کمپرسور است. چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنهــــــا پمپ های کوچکی هستند که برای به گردش درآوردن مبرد و محلول لیتیم برومــــاید کاربرد دارند. میزان صدا و ارتعاش این پمپهای کوچک قابل صرف نظرکردن است.

حذف مخاطرات زیست محیطی ناشی از مبردهای مضر

چیلرهای جذبی بر خلاف چیلرهایتراکمی از هیچ گونه ماده CFC یا HCFC کـــــه موجب تخریب لایه ازن می شوند ، استفاده نمی کنند. لذا برای محیط زیست خطــری ایجاد نمی نمایند. چیلرهای جذبی غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده می کنند. یــــک چیلر جدید در هر شرایطی ، یک سرمایه گذاری بیست وچند ســــــاله است. تغییرات دائمی قوانین و مقررات استفاده ازمبردها موجب می شود تا استفاده از مبردی طبیعی مانند آب در چیلرهای جذبی گزینه ای بسیار قابل توجه به شمارآید.

کاستن از میزان تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده ها

میزان تولید گازهای گلخانه ای (مانند دی اکسید کربن) که تأثیر قابل توجهی در گرم شدن کره زمین دارند و آلاینده ها (مانند اکسیدهای گوگرد،اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق) توسط چیلرهای جذبی در مقایسه با چیلرهای تراکمی بسیار کمتر است.

مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.