مزايای چيلر های جذبی

کمپرسور چیلر
هدف از بكارگيری كمپرسورها
تیر ۱۷, ۱۳۹۸
داکتد فن کویل
انواع‌ فن کویل‌ از‌ نظر‌تعداد‌ لوله
تیر ۲۵, ۱۳۹۸

مزايای چيلر های جذبی

چیلر جذبی جهان تهویه

مزايای چيلر های جذبی

 در این نقاله به بررسی و مزاياي چيلر جذبی خواهیم پرداخت که مزايای چيلر های جذبی عبارت اند از :

  1. مصرف انرژي کم، عدم استفاده از مبردهاي ، CFC استفاده محدود از قطعات گردشي و متحرک ، عدم وجود صدا و ارتعاش ، عمر مفيد طولاني ، نياز محدود به سرويسها و تعميرات اساسي و استفاده از انرژي حرارتي به عنوان انرژي مصرفي ورودي به جاي کار وانرژي الکتريکي، اشاره کرد . اين سيستمها داراي هزينه عملکردي پايين تري نسبت به سيستم تراکمي مي باشند هر چند ممکن است هزينه اوليه بالاتري داشته باشند . معايب اين سيستم ها ضريب عملکرد پايين تر نسبت به سيستم تراکمي ، و کارکرد سيستم در فشار هاي پايين و خلا سيستم، ميباشد .
  2. راندمان پايين سيستم تبريد جذبي ضريب عملکرد پايين موجب مي شود که اين سيستم ها براي ايجاد يک سرمايش معين نسبت به سيستم تراکمي انرژي بيشتري مصرف کنند ، اما نکته مهم اينجاست که اين سيستم ها انرژي را به صورت حرارت مصرف مي کنند که هزينه کمتري نسبت به کار الکتريکي دارد و ارزان تر است . از طرفي براي توليد انرژي الکتريکي نيز در نيروگاهها ي حرارتي ، انرژي حرارتي مصرف ميشود .
  3. درتهويه مطبوع از چيلر های جذبی که د ر آنها ليتيوم برومايد جاذب و آب مبرد است استفاده می شود . مزيت سيستم ليتيوم برومايدآب به آبامونياک ، غير فرار بودن ليتيوم برومايد هنگام جداسازی در محفظه ژنراتور و قابليت جذب بالای آب آن در محفظه جاذب است . همچنين سمی بودن آمونياک کاربرد آن را در محيط های مسکونی محدود ميکند از معايب مهم سيستم جذبي ليتيوم برومايدآب مي توان به هزيته بالاي اوليه ونيز مساله كريستاليزاسيون ليتيوم برومايد غليظ اشاره کرد که موجب شده در طراحي چيلر جذبی كنترل هاي مختلفي براي جلوگيري از وقوع آن به كار گرفته شود. با جامد شدن ليتيوم برومايد چرخه تبريد متوقف و براي شروع مجدد چرخه نياز به گرم كردن ناحيه متبلور شده و ميعان جامد ايجاد شده مي باشد.ازدلايل ايجاد پديده كريستاليزاسيون، تخليه نادرست گازهای غير قابل تقطير، نوسانات بسيار زياد دماي آب سرد شده، و غلظت نامناسب محلول ليتيوم برومايد. میباشد. از محدوديت هاي ديگر چيلرهاي جذبي ليتيوم برومايدآب عدم امكان كاهش دماي آب خروجي چيلر به پايين تر از ٧درجه سانتي گراد مي باشد. براي تبريد زيرصفر معمولا از سيستمهاي جذبي آمونياكآب استفاده مي شود.
  4. انرژی مورد نياز چيلرهای جذبی از آب داغ ١٢٥درجه سانتيگراد ، بخار يا شعله مستقيم می باشد . برای افزايش راندمان اين سيستم ها از چيلر های چند اثره وشعله مستقيم استفاده می شود . در سيستم های دو اثره گرمای خروجی يک سيکل کندانسور به عنوان گرمای ورودی چرخه ديگر ژنراتور استفاده می شود . تفاوت راندمان بين چرخه هاي يك اثره و دو اثره بسيار بيشتر از اختلاف بين چرخه هاي دو اثره و سه اثره  است. با در نظر گرفتن اثرات شديد خوردگي و ناپايداري مكمل ها در دماهاي بالای چرخه سه اثره ، چرخه های سه اثره مقرون به صرفه نمی باشند . سيستم های تک اثره نسبت به دو اثره اين مزيت را دارند که از منابع گرمايشی در محدوده ٨٠ تا ٩٠درجه سانتيگراد می توانند استفاده کنند و از لحاظ ملاحظات ايمنی مطمئن تر می باشند و در موتورخانه های کوچکتر که از دیگ آب گرم استفاده می شود و ديگ بخار نداريم ، اغلب از سيستم های تک اثره استفاده می شود که هزينه اوليه کمتری نيز دارند .
  5. چيلرهای دو اثره گاه به صورت شعله مستقيم مورد استفاده قرار می گيرند ، اين سيستم ها هم برای سرمايش و گرمايش مورد استفاده قرار میگيرند و نياز به ديگ اب گرم يا بخار ندارند و حجم موتورخانه و تجهيزات را کاهش میدهند . با توجه به منابع غنی گاز طبيعی در کشور ما ، استفاده از اين سيستمها توصيه میشود .
  6. نتایج طراحی حرارتی و ترمو ديناميکی ، ممکن است به دليل خطای موجود در روابط انتقال حرارت اندکی با نمونه اصلی تفاوت داشته باشد ، که برای طراحی دقیق تر ، استفاده از روش های عددی و تحليل های دقیق تر و پيچيده تر با استفاده از نرم افزارهای مربوطه پيشنهاد میشود
  7. در ايران چيلرهای جذبی اغلب در ظرفيت های بالا مورد استفاده قرار میگيرند ، اما همواره توليد و طراحی اين چيلرها در ظرفيت های پايين مورد توجه بوده است مينی چيلرها  سيستمهای ظرفيت پايين جذبی معمولا ثقلی میباشند وبه پمپ نياز ندارند . و پيشنهاد میشود که تحقيقات بر روی طراحی و ساخت ظرفيتهای پايين در ايران ادامه يابد. علاوه بر اينها استفاده از سيستمهای شعله مستقيم، ارائه سيکلهای دو اثره و سه اثرهمختلف که راندمان بالاتری داشته باشند و مشکلات سيستم های دو  اثره فعلی را نداشته باشند ، خنک کردن محفظه های جاذب و کندانسور با هوا، بررسی اثر پارامتر های مختلف سيستم در راندمان، استفاده از انرژی خورشيدی در اين چيلرها، را به عنوان تحقيقات آتی در زمينه چيلرهای جذبی پيشنهاد میکنم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.