مدار فرمان چیلر جذبی

کنترل شیر بخار در چیلر جذبی Steam Valve Control 
چیلر های توربوکر (بدون روغن)
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸
چیلر جذبی خورشیدی
کنترل شیر بخار در چیلر جذبی
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

مدار فرمان چیلر جذبی

کنترل شیر بخار در چیلر جذبی Steam Valve Control 

مدار فرمان چیلر جذبی


برنامه کارکرد چیلر شامل پروسه های راه اندازی، کارکرد و خاموش شدن چیلر می باشد. می توان گفت کنترل پروسه کارکرد چیلر جذبی شامل کنترل دمای آب چیلر، دمای آب برج خنک کننده، گازهای غیر قابل تقطیر، کنترل و رفع کریستال، دمای ژنراتور و اواپراتور است.
فرایند
روشن کردن چیلر با فشار کلید استارت آغاز می شود و با باز شدن کامل شیر بخار/آب گرم/آب داغ پایان می پذیرد .فرمان خاموش با دستور خاموش شروع می شود و با خاموشی پمپ رفریجرنت ( پمپ مبرد ) پایان می پذیرد. در طول کارکرد، چیلر مدام دمای آب چیلر را کنترل می کند تا از دمای تنظیم شده پایین تر نیاید. با تغییرات بار، کنترل نیز پیچیده تر می گردد. با افزایش بار سرمایی نیاز به گرمای بیشتر در ژنراتور و جریان سولوشن وجود دارد. فاکتور دیگری را که بایستی درنظر گرفت گازهای غیر قابل تقطیر، حالت تشکیل کریستال و شرایط غیر طبیعی برای دستگاه است.

اجزای کنترل چیلر


تنظیمات اجزای کنترل بایستی برای استارت انجام شود، تنظیماتی از قبیل:

 • پمپ آب چیلر (CHWP یک پمپ با دور ثابت است. این پمپ فقط دارای حالت خاموش و روشن می باشد و قابلیت کنترل دور و دبی را ندارد. پمپ آب چیلر اولین جزیی است که برای روشن کردن چیلر، روشن می شود و آخرین قسمتی است که خاموش می گردد.
 • همانند ، CHWP پمپ آب برج خنک کننده (CWP) پمپی با دور ثابت است. این پمپ تنها در زمانی که پمپ آب چیلر روشن شد در مدار می آید(دقت داشته باشید در بعضی از مدارهای فرمان به جای کنترل دور فن برج خنک کننده با ترموستات از کنترل پمپ با اینورتر استفاده می کنند و دبی را تحت کنترل در می آورند).
 • پمپ سولوشن یا محلول را می توان با اینورتر کنترل کرد و در چیلرهای جدید معمولا دارای قابلیت تغییر دور با استفاده از درایو تغییر فرکانس هستند تا بتوانند کنترل بهتری بر میزان سطح و مقدار و غلظت سلوشن در قسمتهای مختلف داشته باشند.
 • پمپ ریفریجرنت یا پمپ مبرد پمپی است با دور ثابت. این پمپ با دریافت فرمان روشن یا خاموش، سریعا روشن یا خاموش می شود.
 • فن برج خنک کننده (CTF) برای تنظیم بهتر دمای برج خنک کننده می تواند دارای دور کم، متوسط و یا زیاد باشد و یا از طریق درایو تغییر فرکانس کنترل گردد.
 • در ساده ترین شکل ممکن شیر موتوری بخار یا آب گرم و یا آب داغ می تواند توسط ترموستات و در ۴مرحله کنترل گردد. شیر بعد روشن و یا خاموش شدن چیلر بلافاصله باز و یا بسته می شود.
 • شیر برقی یا فلوتر آب جبرانی برج خنک کننده (CTS) با کاهش سطح آب برج خنک کننده عمل کرده و فعال می شود.
 • زیر آب زن آب برج خنک کننده (CWDD) می تواند توسط شیر برقی کنترل گردد. شیر می تواند توسط یک تایمر فعال شود و در طول زمان تنظیم باز باشد و در زمان آب گیری برج خنک کننده، شیر زیر آب زنی بایستی بسته باشد.
 • شیر بای پس آب برج خنک کننده (CWBPV) یک موتور درایو است. موتور می تواند شیر را کاملا باز یا بسته کند.
 • در بعضی از چیلرها گرم کن پمپ مبرد یا ریقریجرنتنیز وجود دارد که از یخ زدن اواپراتور جلوگیری می کند.

روشن و خاموش کردن

روشن کردن

فرمان روشن شدن شدن می تواند توسط کلیدی بر روی تابلو و یا نرم افزاری انجام شود. بعد از استارت، CHWP و CWP و پمپ سولوشن روشن شده و شیر موتوری بخار باز می شود. برای کنترل این چهار قسمت، چهار حالت بایستی در نظر گرفته شود :

 • دمای محیط بایستی مناسب باشد . (پایین نباشد)
 • تشتک برج خنک کننده از آب پر باشد .
 • جریان آب چیلر ساختمان بایستی کافی باشد .
 • دمای آب چیلر ساختمان بایستی از دمای تنظیمی بر روی ترموستات چیلر بالاتر باشد .

برای کنترل این موارد، سیستم کنترل بایستی دارای شیرهای تدریجی (CWDD & CTS) باشد .
زمانی که مدار فرمان چیلر فرمان راه اندازی را دریافت می کند، چیلر دمای آب چیلر را چک می کند. اگر این دما بالاتر از دمای تنظیمی باشد، چیلر روشن می شود سپس فلو سوئیچ های خط برج خنک کننده و چیلر چک می شوند و در صورتی که پمپ ها روشن باشند، پمپ سولوشن جهت فرستادن محلول سلوشن از ابزوربر به ژنراتور روشن می شود و در طول کارکرد پمپ سولوشن دمای آب چیلر از دمای تنظیمی بالاتر است. شیر بخار باز شده و تعمین انرژی گرمایی ژنراتور انجام می گیرد .بعد اتمام مراحل راه اندازی، شیر موتوری بخار به حالت تنظیمات اولیه برگشته و به میزان مورد نیاز باز می شود.

خاموش کردن چیلر

زمانی که فرمان خاموشی داده می شود و یا زمانی که چیلر احساس کند مشکلی وجود دارد. فرایند خاموشی مشابه روشن کردن می باشد ولی با در نظر گرفتن
زمان مورد نیاز جهت رقیق کردن محلول سلوشن.
پروسه خاموش شدن را می توانید در شکل ببینید. ابتدا شیر بخار بسته می شود سپس مبرد با محلول لیتیوم مخلوط می شود تا رقیق سازی انجام شود و معمولا در بسیاری از چیلرها فرمان خاموشی توسط لول کنترل مبرد انجام می شود، با درک اینکه مبردی در اواپراتور جهت مخلوط شدن با لیتیوم باقی نمانده و لیتیوم رقیق شده است.

 کنترل دمای آب چیلر واتر Chilled-Water Supply Temperature  Control

کنترل جریان و دمای رفت و برگشت آب چیلر مطابق با تبخیر مبرد در اواپراتور انجام می گیرد. چیلر بر اساس بار سرمایی مورد نیاز ساختمان ( میزان اختلاف دمای آب چیلر و دمای تنظیمی چیلر) میزان برودت خود را تنظیم می کند و میزان باز و بسته شدن شیر موتوری بخار با استفاده از این پارامتر تنظیم می شود و با بستن شیر بار برودتی چیلر کاهش پیدا می کند. تمامی پارامیرهای فوق قابلیت خاموش و روشن شدن درجا و یا کنترل تدریجی را دارا هستند. در حالت کلی سیستم کنترل بار سرمایی چیلر و تغییر و ثابت نگه داشتن آن وابسته به دمای آب چیلر، پمپ رفریجرنت، شیر بخار و پمپ سولوشن است.

پمپ رفریجرنت (مبرد) و کنترل سطح Refrigerant Pump and Level Control

در شکل ترتیب لول کنترل های اواپراتور و پمپ رفریجرنت نشان داده شده است. لول کنترل معمولا دارای ۳میله (ین) است و این ۳میله می توانند میزان سطح آب را در اواپراتور حس کنند و فرمان خاموشی و یا روشن شدن پمپ رفریجرنت را صادر کنند.

مدار فرمان چیلر جذبی

پمپ رفریجرنت زمانی که ۲عدد از ین ها آب را حس کنند و در آب قرار گیرند، روشن می شود. همچنین شیر موتوری بخار نقشی اساسی را در کنترل دمای خروجی آب چیلر بازی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.