طرز کار و اجزای اصلی سیستم های تبرید جذبی

اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی
اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
چیلر جذبی لیتیم بروماید
چیلر جذبی لیتیم بروماید
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

طرز کار و اجزای اصلی سیستم های تبرید جذبی

سیستم های تبرید جذبی

طرز کار و اجزای اصلی سیستم های تبرید جذبی

یک شیر فشار شکن و یک پمپ نیز علاوه براجزای بالا درچرخه سیال به کار گرفته می شوند، اما با اضافه شدن یک سیال گازی با خواص ویژه می توان پمپ را حذف کرد.

طرز کار این سیستم بدین صورت است :

در این سیستم دو سیال به کار می رود که یکی سیال جاذب و دیگری سیـال مبرد می باشد. با حرارت دادن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به کندانسور می رود بخار مبرد در کندانسور تقطیر شده و پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور می گردد،با تبخیر در اواپراتور گرما از محیط اطراف توسط مبرد دریافت شده و تولید سرما می شود.پس ازآن مبرد وارد جذب کننده می شود ودر آنجا توسط محلول جاذب که از ژنراتور توسط کاهش فشـار به جذب کننده آمده است جذب می گردد.حال محلول مبرد و جاذب ایجاد شده در جذب کننده که دارای سیـــــال مبرد زیادی می باشد توسط پمپ به ژنراتور فرستاده می شود و بدین ترتیب سیکـــل جذبی تکمیل می گردد.در سیکل جذبی وقتی بخـــــــار مبرد به جذب کننده وارد شده و جذب می شود،باعث بالا رفتن دمای ماده جاذب می شود که این حرارت توسط یک کــــویل سرد از جذب کننده خارج می شود.تفاوت پمپ های استفاده شده در این سیستم با پمپ های معمولی این است که این پمپ ها پره ای هستند زیرا اگر این گونه نبـــاشند سیال از قسمت پرفشار به قسمت کم فشار منتقل می شودوبا کاربرد این پمپ امکان برگشت سیال به صفر می رسد.

در سیستم های جذبی تنها بخشی که احتیاج به کار مکانیکی دارد پمپ است که کـار آن در مقایسه با کمپرسور بکار رفته در سیستم ها تراکمی بسیار کمتر است.

در حقیقت در یک سیستم جذبی ترکیب پمپ و ژنراتور کار کمپرسور را انجام می دهد. چرا که عموما حجم زیادی ازمبرد دریک حجم کم جـاذب،جذب می شود سپس توسط پمپ فشار این محلول بالا رفته وارد ژنراتور می شود.

طرز کار و اجزای اصلی سیستم های تبرید جذبی

پس از آنکـه در ژنراتور این محلول را حرارت می دهیم ، مبرد جدا شده و افزایش حجم می یابد که با توجه به این افزایش حجم در نهایت فشار مبرد به قدر کافی بـــــالا می رود و خروجی ژنراتور مثل خروجی کمپرسور می شود که در شرایط مورد نیاز کار در سیکل را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.