شباهت چیلر جذبی و تراکمی

چیلر جذبی آب گرم
چیلر جذبی آب گرم
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
چیلر های جذبی آمونیاکی
مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی
شهریور ۲۳, ۱۳۹۸

شباهت چیلر جذبی و تراکمی

شباهت چیلر جذبی و تراکمی

شباهت چیلر جذبی و تراکمی

در این مقاله به شباهت چیلر جذبی و تراکمی ( چیلر تراکمی ) خواهیم پرداخت ، در ادامه مقاله توضیحاتی در مورد شباهت های چیلر های جذبی و چیبر های تراکمی ارائه شده

  • الف – در اواپراتورازگرمای آب تهویه ساختمان برای تبخیر یک مبرد فرار در فشـار پایین استفاده می گردد.
  • ب – گاز مبرد فشار پایین از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد فشــار بالا به کندانسور فرستاده می شود.
  • ج – گاز مبرد در کندانسور تقطیر می گردد.
 مبرد در یک سیکل همواره درگردش است. تفاوت های اصلی چیلرهای جذبی و تراکمی عبارتند از :
  • الف- چیلرهای تراکمی برای گردش مبرد از کمپرسور استفاده می کنند در حالی که چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و به جای آن از انرژی گـرمایی منابع مختـــلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغییـــر می دهند ، همچنــان که غلظت تغییــر می کند ، فشار نیز در اجزای مختلف چیلر تغییر می کند. این اختلاف فشـــــار باعث گردش مبرد در سیستم می گردد.
  • ب- ژنراتور وجذب کننده درچیلرهای جذبی جانشین کمپرسور در چیلرهای تراکمی شده است.
  • ج-در چیلرهای جذبی از یک جاذب استفاده می شود که عمومـــاً آب یا نمک لیتیوم بروماید است.
  • د– مبرد در چیلرهای تراکمی یکی از انواع کلرو فلئورو کربن هـا یا هالوکلروفلئوروکربن ها است در حالیکه در چیلرهای جذبی مبرد معمولاً آب یا آمونیاک است.
  • هـ- چیلرهای تراکمی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی الکتریکی تـأمین میکنند در حالی که انرژی ورودی به چیلرهای جذبی از آب گرم یا بخــار وارد شده به ژنراتور تأمین می شود. گرما ممکن است از کوره هوای گرم یا دیگ آمده باشد. در بعضی اوقات از گرمای سایر فرایندها نیز استفاده می شود مانند بخار کم فشـــــار یا آب داغ صنایع ، گرمای باز گرفته شده از دود خروجی توربین های گازی و یا بخار کم فشار ازخروجی توربین های بخار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.