روش های لوله کشی فن کویل

داکتد فن کویل
انواع‌ فن کویل‌ از‌ نظر‌تعداد‌ لوله
تیر ۲۵, ۱۳۹۸
تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل
تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل
مرداد ۵, ۱۳۹۸

روش های لوله کشی فن کویل

روش های لوله کشی فن کویل

روش های لوله کشی فن کویل

لوله‌کشی‌ با‌ برگشت‌ معکوس :‌ هرگاه در یک سیستم بسته، مبدل های گرمایی، دارای افت فشار یکسانی باشند، سیستم لوله کشی با برگشت معکوس، توصیه میشود.


در سیستم لوله کشی با برگشت معکوس  افت فشار مسیر لوله کشی برای دورترین و نزدیک ترین مبدل گرمایی  یکسان خواهد بود.


لوله‌ کشی‌ با‌ برگشت‌ مستقیم :‌ اگر افت فشار مبدل های گرمایی یکسان نباشد، استفاده از روش لوله کشی با برگشت مستقیم بیشتر مقرون به صرفه است، در این سیستم، مسیر لوله کشی دورترین مبدل گرمایی بیشترین افت فشار را خواهد داشت.
لوله‌ کشی‌ ترکیبی‌ ( مختلط )‌ : این نوع لوله کشی ترکیبی از دو نوع لوله کشی با برگشت معکوس و با برگشت مستقیم با رعایت ملاحظاتی که ذکر شد، میباشد .

روش های لوله کشی فن کویل

مدار‌کنارگذر‌ فن کویل ( By Pass)


عملکرد مدار کنارگذر ( By Pass )در سیستم فن کویل در هنگام سرویس یا تعمیرات دستگاه، مدار کنارگذر این امکان را به ما میدهد تا جریان آب در سیستم لوله کشی از موازنه خارج نشود.
قبل از راه اندازی سیستم و برای اینکه مدار لوله کشی مورد تست و شست وشو قرار گیرد از مدار کنارگذر استفاده میشود، توجه داشته باشید به دلیل قطر پایین لوله های مسی کویل، احتمال گرفتگی این لوله ها وجود دارد. برای استفاده از شیر سه راهه اجرای مدار کنارگذر الزامی خواهد بود .

در اندازه گیری ها دقت کنید تا کمترین دورریز مواد مصرفی را داشته باشید.نکته زیست محیطی در لوله کشی فن کویلدر مصرف آب و سایر مواد مصرفی حداکثر صرفه جویی به عمل آید.
تهویه کارگاه انجام شود.
کارگاه نظافت شود

با زمانبندی مناسب از عجله در کار پرهیز کنید.ایمنی در لوله کشی فن کویلدر هنگام جوشکاری از لوازم ایمنی استفاده شود. (لباس کار، دستکش، ماسک و.)..
از جابه جایی کل مدار، برای جوشکاری اتصالات بین زونها بر روی خرک خودداری کنید

توجه: استفاده از لوله های گالوانیزه و فولادی در لوله کشی برای ایجاد استحکام نصب فنکویل در محیط آموزشی است و از لوله های تلفیقی هم میتوان استفاده کرد

 

جزئیات اتصال فن کویل به سیستم لوله کشی

در صورت استفاده از اتصال شیلنگی، حداقل دما و فشار کار شیلنگ باید 95°C و 10bar باشد ، اتصال کویل مسی فن کویل به لوله و اتصالات فولادی باید با لوله مسی و اتصال فشاری و یا با واسط برنجی، که یک دهانه آن با اتصال لحیمی یا جوشی به کویل متصل میشود و دهانه دیگر آن با اتصال دندهای به لوله یا اتصالات فولادی متصل میگردد، صورت گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.