روشهای برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلر 

بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران
مدلسازی همزمان در چیلر
فروردین ۳, ۱۳۹۸
تهیه آب مصرفی برج های خنک کننده 
تهیه آب مصرفی برج های خنک کننده 
فروردین ۵, ۱۳۹۸

روشهای برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلر 

معرفی عملکرد چیلر ادزربشن

روشهای برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلر

مقاله زیر با عنوان روشهای برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلر که در ادامه به توضیحات آن خواهیم پرداخت برای اطلاع از قیمت چیلر به صفحه مربوط مراجعه فرمایید .

روشهای برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی

کریستالیزاسیون لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی (ابزورشن) در مدلهای اولیه، موجب بروز مشکلاتی در کارکرد آنها می-شده است. یخ بستن محلول لیتیوم بروماید و متبلور شدن آن را کریستالیزاسیون گویند. گر چه این عمل به دستگاه صدمه جدی نمیزند، اما جریان محلول را مسدود میکند. از بین بردن پدیده کریستالیزاسیون همواره یکی از دغدغه های کمپانی-های سازنده چیلر جذبی بوده و جهت حل این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده است.
در غلظت و دمای خاص محلول لیتیم بروماید تغییر حالت داده و به بلور کریستال تغییر حالت میدهد. در این مقاله به طور اختصار در مورد فلسفه کارکرد چیارهای جذبی توضیحاتی ارائه شده و مزایا و معایب لیتیوم بروماید در مقایسه با آمونیاک ارائه شده است. در ادامه در مورد این مسئله که در چیلرهای جذبی پدیده کریستالیزاسیون چگونه اتفاق افتاده و راههای پیشگیری از بروز این مشکل و تاثیر پیشگیری از بروز این عامل در چیلرها در کاهش هزینهها و انرژی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

استفاده بهینه از انرژی خورشید در سیستمهای تهویه مطبوع خورشیدی، درجهت تامین فرآیند سرماسازی وتهویه ساختمان

مصرف روز افزون منابع محدود سوختهای فسیلی و تاثیر مخرب آنها بر محیط زیست، توجه جهانیان را به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر معطوف ساخته است. در 100 سال اخیر، افزایش مصرف سوختهای فسیلی باعث افزایش غلظت اتمسفری دی اکسید کربن تا 30 درصد شده است.
یکی از سوختهایی که به زودی در دنیا رتبه اول مصرف و استفاده را به خود اختصاص خواهد داد انرژی خورشیدی میباشد. مشکل اساسی در تبدیل و استفاده، از این امر ناشی میشود که هنوز مجبور نشدهایم آن را در مقیاسهای کلان به شکل قابل استفاده برای خود تبدیل کنیم. چرا که به سادگی با حفاری زمین منابع انرژی را استخراج کرده و به مصرف میرسانیم. اما امروزه بسیاری کشورها بخشی از انرژی مورد نیاز خودرا با استفاده از سلولهای خورشیدی تامین مینمایند و در این رابطه به پیشرفتهای فراوانی نائل شده اند. در این کشورها توسعه تکنولوژی انرژی خورشیدی نقش مهمی در برآورده ساختن نیازهای انرژی این کشورها داشته است.
سیستمهای تهویه مطبوع خورشیدی دارای مزایای بسیاری در صرفه جویی مصرف سوخت ساختمان و حفظ محیط زیست میباشند. ولی این سیستمها دارای ویژگیهای فنی و اقتصادی خاص خود می باشند که گسترش آنها را با مشکلاتی روبرو کرده است.
از مهمترین سیستمهای تهویه مطبوع خورشیدی میتوان از سیستمهای جذبی مایع-جامد و سیستمهای دسیکنت ( 
Desccantنام برد. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که سیستمهای جذبی ابزوربشن ( Absorptionیک مرحلهای و دو مرحلهای و دو طبقه یک اثره با کلکتورهای مناسب میتواند در کاربردهای تهویه مطبوع مورد استفاده قرار گیرند. همچنین سیستمهای جذبی رطوبت گیر میتواند در بعضی مناطق به تنهایی و یا بصورت ترکیب با سیستم تراکمی استفاده شوند.
همانطور که اشاره شد، دو سیستم چیلر جذبی خورشیدی و سیستم دسیکنت جامد دارای قابلیت تجاری بیشتری از سیستمهای دیگر می باشند و در حال حاضر بکارگیری چیلرهای جذبی خورشیدی با توجه به امکانات ساخت داخل کشور از نظر فنی میسر است.
عمده مشکل اساسی در استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی نیاز به سرمایه گذاری اولیه زیاد در بخش کلکتورهای خورشیدی میباشد که از دیدگاه مشتری این سیستم را غیر اقتصادی نشان میدهد. ولی با بررسی این سیستم در سطح کلان اقتصاد کشور و در نظر گرفتن قیمتهای انرژی و هزینه های زیست محیطی سیستمهای تهویه مطبوع رایج، میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی به سود کشور میباشد.
در این نوشتار، ضمن بررسی اجمالی انرژی خورشیدی، اصول پایه تکنولوژی خورشیدی و انواع کاربردهای آن در تولید انرژی الکتریکی، حرارتی، سرمایی و شرایط استفاده از این نوع انرژی در مقیاسهای خانگی و صنعتی، به بررسی و ارزیابی اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تهویه مطبوع ساختمانها بخصوص مزایا و معایب سیستمهای چیلر جذبی خورشیدی و دسیکنت، پرداخته میشود. در این بررسی ویژگیهای آنها از جمله دمای کارکرد و نوع کلکتور مورد نیاز و شرایط کاربرد آنها نیز مد نظر واقع میشود.

 

بهینه سازی دو هدفه سیکل توربین گاز با خنک کاری هوای ورودی توسط چیلر جذبی

در این مقاله تاثیر خنککاری هوای ورودی سیکل توربین گاز توسط سیکل تبرید جذبی مورد بررسی قرار گرفته است. در چیلر جذبی از سیستم لیتوم بروماید استفاده شده که حرارت مورد نیاز در بخش ژنراتور خود را از بخار تولید شده در مبدل بازیاب حرارت دریافت میکند. سپس سه سیکل بهینه سازی شده توربین گاز ساده، سیکل توربین گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق و سیکل توربین گاز با پاشش بخار و خنک کاری هوای ورودی توسط چیلر جذبی مورد مقایسه قرار میگیرد. جهت مقایسه یکسان، تمام محاسبات بر مبنای توان خروجی ثابت انجام میشود. پارامترهای مستقل سیستم عبارتند از: دمای هوای ورودی توربین گاز، نسبت فشار کمپرسور، نرخ جرمی جریان بخار، دمای نقطه پینچ و فشار درام بخار.
بهینه سازی سیستمها به صورت دو هدفه و توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده است و توابع هدف عبارتند از افزایش راندمان اگزرژی کل سیستم و کاهش هزینه کلی سالیانه. نتایج نشان میدهد که با افزایش قسمتهای اضافی HRSG و IAC هزینه کلی سالیانه افزایش، راندمان اگزرژی سیستم کاهش و راندمان حراراتی کل سیکل افزایش مییابد. با توجه به اینکه با اضافه شدن سیکل جذبی به سیستم افزایش هزینه های سیستم نسبت به بهبود شرایط عملکرد سیستم پایین است، این نوع سیستمها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.

HRSG: Heat Recovery Steam Generator
IAC: Inlet Air cooling

بررسی فنی استفاده از چیلر جذبی جهت افزایش راندمان و توان خروجی توربین گازی V9

امروزه کاربرد توربین های گازی در نیروگاه ها به عنوان مولد برق، بسیار با ارزش و حیاتی میباشد. علاوه بر آن در صنایع دیگری همچون صنایع پتروشیمی، صنایع فضایی، سکوهای دریایی، ترنها و غیره کاربرد گستردهای پیدا کرده است. این توربینها بویژه در مواردی از صنعت برق که فوریت در نصب و راه اندازی مدنظر باشد و نیز مواقعی که شبکه سراسری برق از دست می رود ( Black Start ) میتوانند مفید باشند.
سیکل اصلی توربین گاز راندمان بسیارپایینی دارد. بنابراین میتوان برای افزایش راندمان و قدرت خروجی از توربین گاز پارامترهای مؤثر بر آن را تغییر داد. عامل اصلی محدود کننده در مورد اغلب توربین های گاز، درجه حرارت و نسبت فشار می باشد. بالاخص دمای محیط را میتوان بسیار تعیین کننده و تأثیر گذار دانست. به عنوان مثال برای هر 38 درجه سانتیگراد افزایش دما در ورودی توربین گاز (بعد از کمپرسور)، کار خروجی به میزان 10درصد و راندمان حدود 1/5 درصد افزایش مییابد. همچنین به ازای هر درجه سانتیگراد افزایش دمای محیط (در ورودی به کمپرسور ) حدود 0/7 درصد از بار خروجی توربین گاز کاسته میشود. در نتیجه در ماه های گرم تابستان که پیک شبکه عموماً در آن ماهها اتفاق میافتد ظرفیت واحدهای گازی کاهش مییابد. علاوه بر آن با توجه به سه نکته اساسی: افزایش نیاز کشور به انرژی الکتریسیته، افزایش قیمت سوخت و افزایش آلایندههای زیست محیطی، نگاه دست اندرکاران صنعت برق در دهه های کنونی به استفاده بهینه از امکانات موجود جلب گردیده است. براین اساس یکی از مهمترین مسائل مورد نظر، توجه مخصوص به توربینهای گازی به جهت گستردگی استفاده و عملکرد آنها بوده است. بنابراین باید روشی پیدا کرد تا بوسیله آن بتوان ضمن افزایش قدرت و راندمان واحد گازی، از آلایندههای محیط زیست کاست. لذا با توجه به اهمیت افزایش توان و راندمان در توربینهای گاز، در این مقاله به بررسی فنی استفاده از چیلر جذبی در توربین گاز جهت افزایش راندمان و توان آن پرداخته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.