روشهای افزایش راندمان سیستم برج خنک کن

آنالیز سیکل کاری چیلر جذبی دو اثره لیتیوم بروماید و آب
بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده
فروردین ۱, ۱۳۹۸
حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر
حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر
فروردین ۲, ۱۳۹۸

روشهای افزایش راندمان سیستم برج خنک کن

آنالیز سیکل کاری چیلر جذبی دو اثره لیتیوم بروماید و آب

روشهای افزایش راندمان سیستم برج خنک کن

روشهای افزایش راندمان سیستم برج خنک کن کمکی در نیروگاه شازند

در مقاله با عنوان روشهای افزایش راندمان سیستم برج خنک کن با کاهش مصرف داخلی بالا بردن راندمان تجهیزات و استفاده بهینه از آنها همواره یکی از مسائل مهم در بهره برداری نیروگاههای حرارتی به خصوص نیروگاههای بخار میباشد. برج خنک کن کمکی به عنوان بخشی از سیستم گسترده نیروگاههای بخار نقش بسزائی در پایداری واحدهای تولید برق بر عهده دارد. اصلاح و بهبود عملکرد برج خنک کن کمکی در نیروگاه بخاری شازند نتایج مثبتی به دنبال داشته که میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  1. کاهش مصرف داخلی انرژی الکتریکی نیروگاه
  2. کاهش مصرف داخلی آب در فصول گرم سال .
  3. بالا بردن بازده تجهیزات به کار رفته در سیستم. ACT
  4. پایداری واحدها با توجه به بالا رفتن ضریب اطمینان بهره برداری از برج خنک کن کمکی


شناسائی و اصلاح عیوب نصبی، اصلاحیههای صورت گرفته در تجهیزات و اصلاحیههایی که در بهره برداری از سیستم برج خنک کن کمکی صورت گرفته مواردی میباشند که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

مهندسی احداث تالاب مصنوعی و اثر آن بر مدیریت آلودگیهای ناشی از برج خنک کن و تصفیه آلودگی

در مقاله حاضر راندمان تالابها در حذف آلودگي صنایع، از آب و نیز مدیریت و نگهداري آنها، با نگاهی به آلودگیهای ناشی از برجهای خنک کننده، بررسی ميگردد. برای بیان دلیل اصلی استفاده از تالاب مصنوعی در کنار برج خنک کننده میتوان به این موضوع اشاره کرد که، میزان آب موجود در برج خنک کننده به طور مداوم به اقیانوسها، دریاچه یا رودخانههایی که از آنها استفاده شده، بازگشته و به طور مداوم دوباره به گیاهان عرضه میشود. تالاب مصنوعی یک راه حل مناسب برای کاهش آلودگی حرارتی ناشی از برجهای خنک کننده و دیگر آلودگیهای صنعتی مانند ورود فلزات سنگین به چرخه آب می باشد؛ در واقع تالابهای مصنوعی نوعی بیوفیلتر به شمار میروند. با احداث تالاب مصنوعی در کنار صنایع و انتخاب گیاهان و جانوران مناسب برای زیستن در این اکوسیستم مصنوعی، می توان گام موثری، در کاهش بار تخریبی که صنایع بر دوش زمین وارد کرده، برداشت. استفاده از سیستم خنک کننده تالابی یک روش ساده و کاربردی برای حذف و یا کاهش اثرات حرارتی برجهای خنک کننده، در رودخانه یا دریاچه است، این مهم با کاربرد منابع گیاهی مناسب به دست میآید. اگرچه تالابها در ابتدا بمنظور تصفیه فاضلاب از منابع نقطهاي بکار گرفته شدند، اما در طول سه دهه اخیر ارزش و کاربرد چند منظوره تالابها و برکه های گیاهی به خوبي در کشورهای پیشرفته شناخته شده و اهمیت فزاینده آنها در کاهش آلودگی صنایع، تصفیه رواناب سطحي کشاورزی و شهری نیز مشخص گردیده است. از این رو آگاهی و شناخت درباره توانایی این سیستمهای تصفیه در حذف آلودگيهای نقطه ای و غیرنقطه-ای در کشورهای در حال توسعه و بویژه در کشورهای خاورمیانه که هم اکنون با بحران کم آبی روبرو هستند، بسیار مهم ميباشد.
در مقاله پیش رو به آلودگیهای برج خنک کن و مهندسی احداث تالاب مصنوعی و بکار گیری گیاهان و جانوران مناسب جهت استقرار در این اکوسیستم مصنوعی، اشاره شده است.

مقایسه اقتصادی و آماری در دو نوع از دستگاههای سرمایشی گاز سوز وشعله مستقیم (چیلرهای جذبی و تراکمی)

چکیده :

از آنجای که اقلیم آب و هوای ایران عموماً گرم و خشک محسوب میشود، لذا روزهای گرم و آفتابی در آن به نسبت زیاد است. استفاده از سیستمهای سرمایشی در اکثر مناطق مرسوم بوده و بر حسب نوع کاربری واحدهای ساختمانی نیز از الگو مصرف متنوعی برخوردار هستند.
سیستمهای سرمایشی چیلری به 2 دسته جذبی و تراکمی تقسیم می شوند. زمان نسبتا طولانی استفاده از سیستمهای سرمایشی پارامترهای بسیاری از قبیل انرژی الکتریکی, آلودگی صوتی، تعمیر و نگه داری مطرح میسازد که با مقایسه اقتصادی و آماری سیستمهای سرمایشی نصب شده در چندین مکان از قبیل مجتمعهای مسکونی، هتلها، واحدهای صنعتی، بیمارستان،ها در 2 شهر تهران و اهواز نتایج جامع و کاملی بدست آمد. در ادامه این مقاله به سیستم های تراکمی اسکرو و جذبی شعله مستقیم با ظرفیت 202 تن تبرید پرداخته شده و مقایسه اقتصادی این چیلرها انجام گرفته است.

 

طرحی برای افزایش راندمان برجهای خنک کن خشک

برجهای خنک کننده خشک یکی از متداولترین برجها در نیروگاههای موجود در مناطق کم آب میباشند که در آن از نیروی شناوری ناشی از اختلاف چگالی هوای سرد بیرون و هوای گرم و مرطوب داخل جهت جریان طبیعی هوا استفاده میگردد. بنا بر این شرایط اقلیمی منطقه تاثیرات فراوانی بر عملکرد این برجها خواهد داشت. از جمله تاثیر گزار ترین عامل میتوان به وزش باد اشاره نمود که باعث تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد حرارتی برج میگردد. این عامل جریانهای گردابهای در اطراف رادیاتورها ایجاد و هم چنین باعث تولید نیروهایی در جهت خلاف نیروی شناوری هوای درون برج در دهانه خروجی میگردد که موجبات خفگی برج را فراهم مینماید. تحت این شرایط مکش برج کاهش، دمای آب خروجی افزایش و راستای خطوط جریان هوا از محدوده طراحی خارج میگردد که به دنبال آن خلاء کندانسور شکسته و راندمان توربین به شدت کاهش مییابد.
روشی که دراین مقاله جهت بهبود راندمان در این شرایط مورد بررسی قرار گرفته استفاده از کلاهک دوار در دهانه خروجی برج می باشد این کلاهک همانند یک باد سنج جهت باد را تشخیص و با استفاده از نیروی وارد شده از طرف باد به بازوی خود رو به جریان دوران مینماید؛ که به خاطر حالت آیرودینامیکی خاصش همانند یک مکنده خودکار در دهانه خروجی عمل نموده و با بهره گیری از پدیده جدایش لایه مرزی، مکش را مضاعف و مشکلات بیان شده را تاحد فراوانی مرتفع مینماید.

 

بررسی یکپارچگی و ارائه منحنی تغییرات نیرو نشست شمع بتنی پروژه برج خنک کننده پتروشیمی فجر با استفاده از نتایج آزمایشهای استاتیکی و PIT

نظر به اهمیت شالوده و پی در طراحی برج خنک کننده، بررسي وضعیت پي و مدلسازي این سازه جهت انتقال نیروی بارگذاری به زمین از اهمیت ویژه ایی برخوردار است در بعضي از موارد براي جلوگیری از بلندشدگی پي، شمع مورد استفاده قرار ميگیرد. در صنعت پيهای عمیق امروزي، براي اطمینان از پیش بینی طرح و همچنین کنترل کیفیت عملیات اجرایی، انجام آزمایشات به عنوان روشی قابل اعتماد محسوب ميگردد. تعیین ظرفیت باربری و رفتار – تغییر مکان شمع و یکپارچگی توسط آزمایشات بارگذاری استاتیکی و PIT مورد مطالعه قرار ميگیرد. نتایج و تفسیر آزمایشات ضروری و قابل توجه ميباشد در شمعهای درجاریز انجام آزمایش تست استاتیکی بطور معمول
پرهزینه، دشوار و دقیق می باشد و بالعکس آزمایش
PIT کم هزینه، سریع و یک راه حل علمی و اقتصادی به شمار ميرود. در این مقاله با بررسی مطالعه موردی در پروژه طرح توسعه برج خنک کننده پتروشیمي فجر یک، بندرماهشهر، نتایج آزمایشات بارگذاري استاتیکي فشاري و یکپارچگي شمعها مطابق استانداردهاي ،ASTM D-1143&ASTM D-5882 بر روي چند شمع که هر دو آزمایش بر روي آنها انجام شده است به منظور تخمین وضعیت شمعها مقایسه و نتایج بررسي ميشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.