راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی

اجزای چیلر جذبی
راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی
دی ۵, ۱۳۹۷
سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی
سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی
دی ۱۲, ۱۳۹۷

راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی

دستگاه پمپ خلاء و تجهيزات جانبي آن

راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی

در مقالات قبلی در  مورد راه اندازی چیلر جذبی شرح دادیم در این مقاله راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی که در وضعيت عملكرد چیلر جذبی و مقادير درجه حرارت و فشار سيستم بايد هر روز ثبت شوند تا به كمك آن كاربر چیلر جذبی بتواند وضعيت عادي و غير عادي عملكرد چیلر جذبی را تشخيص دهد. اين برگه ها همچنين در برنامه ريزي اقدامات پيشگيرانه و تشخيص معايب چیلر جذبی خيلي كمك ميكنند. نمونه اي از اين برگه ها در شكل نشان داده شده است.

روش تخليه سيستم پرج 

 1. فقط هنگاميكه چیلر جذبی در حال كار است سيستم پرج را تخليه نماييد.
 2. هنگاميكه لامپ تخليه پرج روشن است پرج را تخليه نماييد.
 3. انتهاي لوله پلاستيكي را در داخل بطري پلاستيكي و زير سطح مايع نگه داريد
 4. ابتدا شير پرج و سپس شير بازگشت محلول را ببنديد.
 5. حدود 5دقيقه صبر كنيد تا فشار مخزن ذخيره به بالاتر از فشارهاي هواي خارج برسد.
 6. شير تخليه را به آرامي باز كنيد. اگر سطح مايع در بطري تخليه كاهش يافت، شير را بسته و حدود 2دقيقه صبر كنيد.
 7. شير تخليه را مجدداً به آرامي باز كنيد. اگر در بطري حباب به وجود آمد شير تخليه را باز بگذاريد تا حباب ها از بين بروند و سطح محلول در بطري بالا بيابيد. شير را ببنديد. اكنون پرج تخليه شده است.
 8. شير بازگشت محلول و سپس شير پرج را باز كنيد.
 9. شير تخليه را به آرامي باز كرده و بگذاريد محلول داخلي بطري به لوله پرج تخليه شود سطح محلول در بطري را تا حدود نصف كل حجم آن پايين آوريد قبل از آنكه سطح محلول در بطري به سر لوله برسد شير تخليه را ببينيد. نگذاريد هوا وارد لوله پرج شود.
 10. تاريخ و زمان تخليه پرج را ثبت كنيد تا بتوان تغييرات نرخ تجمع مواد غير قابل تقطير در سيستم پرج را تشخيص داد

 

راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی

تعيين ميزان افت ابزوربر

راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی – هنگاميكه چیلر جذبی در حالت پايدار با درجه حرارت ثابتي در حال كار است، ميزان افت ابزوربر را تعيين كنيد. از بسته بودن شير محافظ سيكل و شيركنترل سطح پايين مبرد و فعال نبودن آنها به مدت حداقل 10دقيقه قبل از تعيين ميزان افت ابزوربر اطمينان حاصل نماييد. محل قرارگيري دماسنجها روي خطوط تخليه محلول و پمپ مبرد را با مواد هادي حرارت پركنيد و دماسنجها را در محل خود قرار دهيد. از مبرد و محـلول نـمونه بگيريد )بخش نمونه برداري از محلول يا مبرد را ببينيد( و وزن مخصوص و درجه حرارت هر نمونه را تعيين كنيد. نمونه هاي برداشت شده را ميتوان از طريق بطري تخليه پرج دوباره به چیلر جذبی باز گرداند. بر روي نمودار تعادلي شكل 8نقطه برخورد وزن مخصوص و درجه حرارت نمونه محلول برداشت شده را پيدا كنيد. از اين نقطه يك خط افقي به سمت راست بكشيد و دماي اشباع را بخوانيد. با استفاده از شكل 9همين كار را در مورد نمونه مبرد انجام دهيد و دماي اشباع را در سمت چپ نمودار بخوانيد.
دماي اشباع محلول جاذب را از دماي اشباع مبرد كم كنيد. اين اختلاف نشانگر افت ابزوربر ميباشد. با نمونهگيري مجدد اين كار را تكرار كنيد تا شرايط حالت پايدار را به دست آوريد. اگر افت درجه حرارت جاذب بيش از (3° C) 5° Fباشد، ضروري است كه چیلر جذبی توسط پمپ خلاء كمكي خلاء شود. زيرا در چنين وضعيتي تجمع گازهاي غيرقابل تقطير به حدي رسيده است كه سيستم پرج توانايي خارج كردن آنها را ندارد و بنابراين تجمع گازها كاركرد عادي چیلر جذبی را تحت تاثير قرار ميدهد.
براي اطلاع از عوامل احتمالي افت شديد ابزوربر و نحوه برطرف نمودن آنها به بخش رفع عيب چیلر جذبی مراجعه نماييد.


ميزان انباشت مواد غير قابل تقطير

راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی – مهمترين مورد در نگهداري چيلر جذبي حفظ خلاء دستگاه در حد قابل قبول است. با تعيين ميزان انباشت مواد غير قابل تقطير ميتوان نشتي نداشتن دستگاه را بررسي نمود. مقداري از گازهاي غيرقابل تقطير در اثر كاركرد عادي دستگاه درون آن ايجاد ميشود. در صورتي كه ميزان جمع شدن گازهاي غيرقابل تقطير از مقادير ارائه شده در جدول 6بيشتر شود، نشانگر اين است كه يا نشتي در دستگاه وجود دارد و يا دستگاه نياز به شارژ مقداري بازدارنده اضافي دارد.
پس از خلاء كردن دستگاه يا انجام سرويسهاي ديگر، ابتدا دستگاه را بمدت دست كم 200ساعت در حال كار قرار دهيد و سپس ميزان


تجمع گازهاي غير قابل تقطير را بدين شكل مشخص نمائيد

 1. لوله پلاستيكي قابل انعطاف را پر از آب كرده و آنرا به اتصالات سيستم پرج متصل كنيد. سر آزاد لوله را به داخل ظرف آب فرو
  ببريد. پرج را كاملاً تخليه كنيد. بخش تخليه پرج را ببينيد
 2. دستگاه را به مدت 24 ساعت به هنگام كاركرد سيستم پرج به طور عادي به كار اندازيد.
 3. يك بطري به حجم 1000سانتي متر مكعب يا معادل با آن را وارونه كرده و داخل يك ظرف تميز حاوي آب فرو بريد.
 4. سر آزاد لوله پر از آب را وارد بطري كنيد
 5. مراحل انجام تخليه پرج را پيگيري كنيد. مواد غير قابل تقطير آب داخل بطري را جا به جا مي كند.
 6. شير تخليه را ببنديد و سطح مايع در بطري سروته شده را علامت بزنيد بطري را از داخل ظرف خارج كنيد.
 7. سيستم پرج را به حالت كاركرد عادي بازگردانيد. بطري تخليه را سر جاي خود بگذاريد
 8. مقدار مواد غير قابل تقطير برداشت شده را اندازه بگيريد. اگر از بطري مدرج استفاده مي كنيد حجم مواد غير قابل تقطير خارج
  شده بوسيله علامت روي بطري نشان داده مي شود

راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی

 1. به جدول مراجعه كنيد اگر حجم جا به جا شده كه بيانگر ميزان انباشت مواد غير قابل تقطير در 24ساعت كاركرد دستگاه است. بيش از مقدار نشان داده شده براي سايز دستگاه شما باشد، دستگاه داراي نشتي هوا است و با به بازدارنده بيشتري نياز دارد. نمونه اي از محلول را آناليز كنيد بخش آناليز محلول را ببينيد تا عمليات اصلاحي مناسبي انجام دهيد. اگر نشتي ديده شد، بايد محل نشتي را هر چه سريعتر پيدا كرده و آنرا برطرف نموده تا خطر خوردگي داخل دستگاه به حداقل برسد

جمع آوری گازهای غیر تقطیر جمع آوری گازهای غیر تقطیر

تنظيم كنترل ظرفيت چیلر جذبی

درجه حرارت آب خنك شده خروجي از دستگاه را بررسي كنيد. اگر برابر با درجه حرارت طراحي نبود نقطه تنظيم درجه حرارت كنترل الكترونيكي در تابلوي كنترل دستگاه را مجدداً روي درجه حرارت طراحي تنظيم كنيد. اگر دستگاه همچنان در تنظيم درجه حرارت طراحي مشكل دارد، به بخش رفع عيب دستگاه تحت عنوان درجه حرارت آب خنك شده خروجي از دستگاه در حالات خيلي بالا يا خيلي پايين مراجعه نماييد.


تنظيم سيستم محافظت از يخ زدگی

اين دستگاه به طور مطمئني لوله هاي اواپراتور را از خطر يخ زدگي محافظت مي كند. سيستم تنظيم خاموش شدن دستگاه در اثر پايين بودن درجه حرارت را به طور متناوب براي اطمينان از كاركرد صحيح آن چك كنيد.
توجه داشتـه باشيد كه اگر سنسور محافظــت از يخ زدگي در مـعرض دمـاي (49° C) 120° Fيا بيـشتر قرار گـيرد، كنـترل دستگاه بايد مجدداً كاليبره شود

سنسور شماره ،18شكل 1را از محل خود خارج نماييد. آن را در داخل ظرفي محتوي آب سرد فرو ببريد. به آرامي مقداري يخ را در آب بيندازيد تا دماي آب با نرخي كمتر از (0/5° C) 1 ° Fدر دقيقه كاهش يابد.
درجه حرارت سيستم محافظت از يخ زدگي را مشاهده كنيد. اين درجه حرارت بايد (3° C) 5° Fپايينتر از درجه حرارت طراحي آب خنك شونده خروجي از دستگاه يا حداقل ( 1° C) 34 ° Fباشد. اگر سيستم كنترل در ( 1° C) 34 ° Fدستگاه را خاموش نكرد،
فوراً دستگاه را خاموش كرده و سيستم كنترل را مطابق آنچه در بخش بررسي خاموش شدن دستگاه در اثر پايين بودن درجه حرارت مبرد توضيح داده شده است مجدداً كاليبره نماييد.
هنگاميكه سيستم كنترل دستور قطع برق را ميدهد، دستگاه بدون گذر از سيكل رقيق شدن فوراً خامـوش مي شود. وقـتي كه سـنسور (1/7 ° C) 3° Fگرم شود، سيستم كنترل دستور وصل جريان را مي دهد. در صورت نياز درجه تنظيم سيستم محافظت از يخ زدگي را مجدداً كاليبره كنيد. سپس با فشار دادن و رها كردن كليد RESETو سپس قراردادن كليد روشن – خاموش در وضعيت ،START دستگاه را دوباره روشن كنيد. سنسورهاي دما را در جاي خود قرار دهيد

عملكرد سيستم محافظ سيكل

راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی – براي بررسي عملكرد سيستم محافظ سيكل، كليد آنرا در وضعيت دستي ). (MANقرار دهيد. شير سولنوئيدي محافظ سيكل و چراغ آن فعال مي شوند. جريان مبرد در اين مسير لوله باعث سرد شدن آن مي شود بطوريكه مي توان اين سرما را با دست احساس كرد. اين خط لوله در حالتي كه شير محافظ سيكل بسته )غير فعال( باشد، نبايد سرد باشد. در صورتي كه به هنگام بسته بودن شير اين مسير لوله سرد باشد، دليل آن نشتي شير است و بايد تعمير شود. پس از انجام اين بررسي ها، كليد محافظ سيكل را به حالت خودكار .AUTOبرگردانيد. در زمان كاركرد عادي دستگاه، شير محافظ سيكل توسط دو كليد حرارتي TSW2 , TSW1كه با جريان يافتن محلول غليظ به نازلهاي ابزوربر درجه حرارت آنرا حس مي كنند و سه كليد كنترل سطح مبرد SW3 , SW2 , SW1واقع در محفظه كنترل سطح شماره ،7شكل 1كنترل مي گردد.

در شرايط نامي كاركرد دستگاه، كليدهاي TSW2 , TSW1به ترتيب در درجه حرارتهاي پايينتر از 110 ° Fو 122 ° F ) 43° Cو (50° Cبسته مي شوند. كليدهاي كنترل سطح SW3 , SW2 , SW1با افزايش سطح مبرد متناظر با افزايش غلظت محلول بسته مي شوند. بخش نگهداري دستگاه را ببينيد عملكرد نامناسب سيستم محافظ سيكل موجب كريستاليزه شدن محلول در دستگاه مي گردد. در اين مورد از روشهاي رفع عيب استفاده نماييد.


عملكرد شير كنترل سطح پايين مبرد

اين شير شماره ،13شكل 1را مي توان هنگاميكه دستگاه با بار كم كار مي كند، يا وقتي كه دماي آب خنك كننده ورودي پايين است و يا درست پس از خاموش كردن عادي دستگاه چك كرد ابتدا كليد كنترل ظرفيت را در وضعيت OFFو كليد محافظ سيكل را در وضعيت . MANقرار دهيد. با اين كار مبرد به مدار محلول جاذب انتقال داده مي شود و سطح مبرد در اواپراتور كاهش مي يابد. هنگامي كه سطح مبرد در اواپراتور به كليد كنترلي سطح پايين مبرد مي رسد، شير كنترل سطح پايين با صدا باز )فعال( مي گردد و هنگاميكه شير فعال مي شود، يك ميدان مغناطيسي در نزديكي بالاي سيم پيچ بوجود مي آيد كه آنرا مي توان توسط يك قطعه آهني مانند پيچ گوشتي حس كرد. پس از انجام بررسي، كليدهاي محافظ سيكل و كنترل ظرفيـت را در وضعيت AUTOقرار دهيد.

خرابي يا عملكرد نامناسب شير كنترل سطح پايين )باز نشدن( را مي توان از پايينتر بودن فشار تخليه پمپ مبرد از فشار جو تشخيص داد.بسته نشدن شير را مي توان از وجود مقدار زياد ليتيوم برومايد در مبرد )با غلظت بالاي 20درصد هنگاميكه غلظت محلول %58يا بيشتراست(. تشخيص داد. در هر كدام از دو مورد گفته شده، سيم كشي شير و عملكرد كليد را بررسي كنيد

تنظيم ميزان شارژ مبرد به دستگاه

پس از گذشت هر شش ماه از كاركرد دستگاه مقدار مبرد )آب( داخل اواپراتور را بررسي كنيد. افزايش مقدار آب دستگاه نشانگر نشتي آب از لوله است. به علاوه به منظور عملكرد درست سيستم محافظ سيكل هميشه بايد مقدار صحيح مبرد در دستگاه تنظيم شده باشد. براي تنظيم مقدار مبرد به بخش تنظيم نهايي مقدار شارژ مبرد، در بخش راه اندازي اوليه مراجعه كنيد.


افزودن اكتيل الكل

اگر دماي آب خنك شونده خروجي بدون اينكه تغييري در تنظيم كنترل دستگاه انجام شود شروع به بالارفتن كند، ممكن است دستگاه به اكتيل الكل نياز داشته باشد. از آنجا كه بالا رفتن دما در اثر عوامل ديگري چون رسوب گرفتن لوله ها و يا مسايل ديگر نيز ممكن است اتفاق بيفتد، با استفاده از روش زير تعيين مي شود كه دليل بالا

رفتن دماي آب خروجي كمبود اكتيل الكل در دستگاه است

مقداري نمونه محلول از شير سرويس پمپ محلول بگيريد. )بخش گرفتن نمونه از محلول جاذب يا مبرد را ببينيد(. اگر محلول نمونه بوي الكل نمي دهد، 0/5گالن )2ليتر( اكتيل الكل به دستگاه اضافه كنيد.همچنين پس از خلاء كردن دستگاه يا گذشت مدت زيادي از كاركرد دستگاه ممكن است لازم باشد اكتيل الكل به محلول اضافه
كنيد

 

توجه !
فقط از اكتيل الكل استفاده كنيد. انواع ديگر الكل ها اثر زيان آوري بر كاركرد
دستگاه دارند

لوله قابل انعطافي را پر از آب كرده و يك سر آنرا به شير سرويس پمپ محلول وصل كنيد )شكل 13را ببينيد( سر ديگر را وارد ظرف محتوي اكتيل الكل بنماييد. كليد پمپ محلول را در وضعيت OFFقرار دهيد تا پمپ خاموش شود. سپس شير سرويس پمپ را باز كنيد و بگذاريد الكل وارد دستگاه شود. قبل از آنكه هوا وارد شيلنگ شود، شير را ببنديد. كليد پمپ را به وضعيت ONبرگردانيد.

افزودن یا خارج کردن مایعات دستگاه

با آناليز آزمايشگاهي محلول مي توان تغيير خاصيت قليايي محلول، كاهش كرومات ليتيوم ) (Inhibitorو در نتيجه احتمال نشتي دستگاه را مشخص نمود.

حداقل سالي يكبار يا هر زمان كه مشكل وجود بيش از حد مواد غير قابل تقطير بروز كند، محلول را آناليز كنيد. هنگاميكه دستگاه در حال كار كردن است از طريق شير سرويس پمپ محلول نمونه اي تهيه كنيد )بخش نمونه گيري محلول يا مبرد را ببينيد( در بهترين حالت غلظت نمونه محلول بايد بين 58تا 62درصد وزني باشد.


بازدارنده خوردگي Inhibitor

بازدارنده خوردگي كرومات ليتيوم هنگام شارژ اوليه به همراه محلول ليتيوم برومايد به دستگاه شارژ مي شود. استفاده از محلول كرومات ليتيوم علاوه بر كنترل خاصيت قليايي محلول ليتيوم برومايد مقدار گازهاي غير قابل تقطيري كه معمولاً در داخل دستگاه بوجود مي آيند را به حداقل مي رساند. توليد بيش از حد گازهاي غير قابل تقطير تاثير منفي بر عملكرد دستگاه مي گذارد. با كاركردن دستگاه، مقدار محلول كرومات ليتيوم به تدريج كاهش مي يابد. هر از گاهي بايد مقداري كرومات ليتيوم به محلول ليتيوم برومايد اضافه شود. خاصيت قليايي محلول نيز پس از مدتي تغيير مي كند و بايد دوباره تنظيم شود. )بخش آناليز محلول را ببينيد

 

توجه !
استفاده از محلول ديگري به جاي كرومات ليـتيوم به عنوان Inhibitorو
در پي آن انجام واكنش هايي بين سطح داخلي دستگاه و محلول كه توسط
سازنده دستگاه مشخص نشده است ممكن است در عملكرد دستگاه چيلر
جذبي تاثير منفي گذاشته و به آن صدمه بزند

رسوب در ديواره لوله هاي آب خنك كننده

چنانچه اختلاف درجه حرارت بين آب خنك كننده خروجي و مبرد تقطير شده خروجي از كندانسور از مقدار معمول آن يعني 9تا 13 درجه فارنهايت ) 5تا 7درجه سانتيگراد ( در حالت بار كامل )هنگاميكه شير كنترل ظرفيت كاملاً باز است( بيشتر باشد، در ديواره داخلي لوله هاي آب خنك كننده رسوب ايجاد مي شود. بوجود آمدن رسوب در ديواره داخلي لوله ها انتقال حرارت را كاهش داده و مصرف بخار را افزيش مي دهد و ظرفيت دستگاه را نيز كاهش مي دهد. همچنين ايجاد رسوب خطر جدي از نظر خوردگي براي لوله ها بوجود مي آورد. رسوب نرم را مي توان با برس كشيدن از بين برد. اگر رسوب سخت باشد لازم است قبل از برس كشيدن لوله ها را با مواد شـيميايي تميز كرد. تعديل سختي آب مورد استفاده در دستگاه و كاهش املاح و نزديك كردن PHآب به مقدار خنثي مي تواند ايجاد رسـوب و خوردگي در لوله ها را به
حداقل رساند. با نصب يكدستگاه سخـتي گير در مسير آب تغذيه برج خنك كن ) (Make-upاين مشكل تا حد زيادي برطرف مي شود.

تعويض ديافراگم شيرهاي سرويس

براي تعويض ديافراگم شيرها، با وارد كردن نيتروژن به داخل دستگاه خلاء آنرا بشكنيد. مبرد و محلول را از دستگاه خارج كنيد. محلول را در يك ظرف تميز براي شارژ مجدد ذخيره كنيد.
ديافراگم شيرها را برداشته وتعويض كنيد. پيچ شيرها را با گشتاوري حدود (0/4 kg.m) 3 lb.ftسفت كنيد. تمام اتصالات مربوط را از نظر نشتي تست كنيد. )بخش تست نشتي دستگاه را ببينيد(. هنگاميكه سرويس تمام شد، دستگاه را مجدداً به حالت خلاء برسانيد. )بخش خلاء كردن دستگاه را ببينيد(. و سپس همان مقدار محلول و مبردي را كه از دستگاه خارج كرده بوديد، وارد دستگاه كنيد.

بررسی پمپ ها :

نـحوه بازبـيني و تعـميرات پمـپ هاي مورد استفاده در چيلرهاي جذبي 16JBساخت شركت سرماآفرين در دفترچه جداگانه اي
آمده است. آنرا به دقت مطالعه كرده و براي بازبيني و تعميرات پمپ ها بدقت دستورات آنرا اجرا نماييد.

نمونه گيري از محلول يا مبرد

هنگاميكه پمپ در حال كار است مي توانيد از طريق شير سرويس پمپ، از محلول يا مبرد نمونه بگيريد. براي نمونه گيري جهت
آناليز يا تعيين ميزان افت ابزوربر، بايد ده دقيقه قبل از نمونه گيري از كاركرد دستگاه با بار يكنواخت و فعال نبودن شير محافظ سيكل اطمينان
حاصل كنيد.

 1. يك رابط پلاستيكي به شير سرويس پمپ وصل كنيد. براي نمونه گيري جهت آناليز، هرگز از اتصالات مسي يا برنجي استفاده نكيند. اكسيد مس نمونه ها را آلوده مي نمايد.
 2. طولي از يك شيلنگ را پر از آب كرده و يك سر آنرا به رابط پلاستيكي وصل كنيد. سر آزاد شيلنگ را داخل ظرف محتوي آب قرار دهيد
 3. شير را به آرامي باز كنيد هنگاميكه سطح آب ظرف بالا آمد، چندين ثانيه صبر كنيد تا آب از شيلنگ خارج شود. سپس شيلنگ را از آب خارج كرده و ظرف نمونه گيري را پر كنيد.
 4. شير سرويس را بسته و شيلنگ و رابط پلاستيكي را از شير جدا كنيد.

سرويس داخلي :

براي جلوگيري از خوردگي ناشي از هواي داخل دستگاه، با وارد كردن نيتروژن خلاء را بشكنيد سپس دستگاه را براي انجام تعميرات باز كنيد. هنگاميكه دستگاه باز است، با وارد كردن مداوم نيتروژن با فشار حدوداً 1 psigبه داخل دستگاه، مقدار هواي ورودي به آنرا به حداقلبرسانيد. بدون معطلي كار تعميرات را انجام داده و هر چه سريعتر دستگاه را ببنديد. پس از بستن دستگاه سر تا سر آنرا از نظر نشتي تست كنيد.

توجه !
هيدروژن و هوا مخلوط قابل انفجاري را توليد مي كنند قبل از آنكه
محفظه پرج راكاملاً تخليه كرده و همه گازهاي هيدروژن موجود در
محفظه تخليه شوند، شعله برش گاز را به آن نزديك نكنيد.

خلاء كردن دستگاه

تخليه دستگاه و تحت خلاء قراردادن آن براي خارج ساختن گازهاي غير قابل تقطير از دستگاه لازم است. پس از ورود هوا به داخل دستگاه در حين سرويس، يا هنگاميكه افت ابزوربر بيش از ( 3° C) 5° Fمي گردد، بايد دستگاه را تحت خلاء قرار داد.

 1. دستگاه خلاء كمكي )شكل (14را به شير تخليه كمكي )شماره ،30شكل (1دستگاه وصل كنيد. براي اينكار از يك لوله با قطر حداقل اتصال دستگاه خلاء كمكي با حداقل طول ممكن استفاده كنيد. در لوله هاي مكش بايد شير يكطرفه تعبيه گردد. مطمئن شويد تمام اتصلات در برابر خلاء آ ب بندي هستند. اگر تله روغن پمپ خلاء داراي محفظه مركزي براي نگهداري يخ خشك يا محلول نمك و يخ باشد مي تواند به عنوان تله سرد نيز استفاده گردد. در تله سرد هر گونه بخار آب تقطير و خارج شده و از آلودگي روغن جلوگيري مي كند. اين كار نياز به تعويض مكرر روغن پمپ را از بين مي برد.
 2. دستگاه خلاء را روشن كنيد. پس از يك دقيقه، شير تخليه كمكي را باز كنيد. اگر چيلر در حال كار نيست، فشار مطلق آنرا تا فشار معادل درجه حرارت اشباع مبرد كاهش دهيد. )شكل 18را ببينيد(. اگر چيلر در حال كار است، دستگاه چيلر را خلاء كنيد تا ميزان افت درجه حرارت ابزوربر به (3° C) 5° Fيا كمتر برسد.
 3. شير تخليه كمكي را بسته و دستگاه خلاء كمكي را خاموش كنيد.
 4. خلاء كردن دستگاه ممكن است موجب خروج الكل شود. از محلول يك نمونه بگيريد و آنرا از نظر مقدار وجود اكتيل الكل آزمايش كنيد. و در صورت لزوم مقداري اكتيل الكل به دستگاه اضافه كنيد. )بخش افزودن اكتيل الكل را ببينيد

دستگاه در حين سرويس، يا هنگاميكه افت ابزوربر بيش از ( 3° C) 5° Fمي گردد، بايد دستگاه را تحت خلاء قرار داد.

جدا كردن محلول ليتيوم برومايد از مبرد

در حين كاركرد عادي دستگاه ممكن است مقداري از ليتيوم برومايد وارد مبرد شود. در دستگاههاي داراي شير كنترل سطح پايين مبرد، انتقال مقداري ليتيوم برومايد به داخل مدار مبرد در شرايط بار كم امري عادي است. ليتيوم برومايد موجود در مبرد در صورت لزوم توسط شير محافظ سيكل به طور خودكار به ابزوربر برگردانده مي شود. در حالت عادي مبرد از طريق شير محافظ سيكل به مدار محلول جريان يافته و در داخل ژنراتور از مبرد جدا مي شود.

هنگاميكه دستگاه در حال كار است و شير كنترل ظرفيت باز است، مي توان با قراردادن كليد محافظ سيكل در وضعيت .، MAN ليتيوم برومايد را به طور دستي انتقال داد. وقتي وزن مخصوص مبرد به كمتر از 1/02كاهش يافت، كليد محافظ سيكل را به وضعيت
AUTOبرگردانيد تا شير محافظ سيكل بسته شود

كريستال زدايي محلول

اگر تقاطع خط غلظت محلول با خط دماي محلول در سمت راست خط كريستال شدن در نمودار تعادلي )شكل (8قرار گيرد، عمل كريستال شدن اتقاق مي افتد. اگر كنترلرهاي دستگاه درست تنظيم شده باشند و دستگاه به خوبي كار كند، محلول نبايد كريستال شود. در مورد عوامل احتمالي كريستال شدن محلول و نحوه برطرف نمودن آن به راهنماي رفع عيب دستگاه مراجعه كنيد.
معمولاً محلول در سمت پوسته مبدل حرارتي كريستال مي شود و مسير جريان محلول غليظ از ژنراتور را مسدود مي نمايد. محلول غليظ در اين حالت، در ژنراتور به داخل يك لوله سرريز شده و مستقياً به مخزن ابزوربر برگردانده مي شود. پمـپ محلول، محلول گرم و غـليظ را از داخـل لولـه هاي مـبدل حرارتي عـبور داده و به طـور خودكار باگرم كردن سمت پوسته، كريستال زدايي مي گردد. عمل كريستال زدايي انجام مي شود.

اگر دستگاه بصورت عادي خاموش نشود )مثلاً به دليل قطع برق(، چون دستگاه سيكل رقيق شدن را نمي گذراند، ممكن است محلول در محفظه پمپ نيز كريستال شود. در چنين حالتي ممكن است كه پمپ محلول نچرخاند و بنابراين قطع كننده هاي جريان ، دستور قطع بدهند.

در اين گونه موارد بدين ترتيب عمل كنيد

در ادامه مقاله راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی :

 1. بدنه پمپ محلول و لوله هاي مجاورش را با بخار گرم كنيد.
توجه !
هنگام گرم كردن بدنه پمپ هرگز حرارت را مستقيماً به موتور يا كنترلرهاي آن
اعـمال نكنيد. همچنين حرارت مـستقيم را به هيـچ يك از اتصالات فلنج دار
اعمال نكنيد. درجه حرارت زياد مي تواند واشر فلنج را از بين ببرد.
 1.  چرخش پمپ بسته را نمي توان مستقيماً مشاهده كرد. چرخش پمپ محلول را مي توان با نصب يك فشار سنج تركيبي بر روي شير سرويس پمپ و خواندن فشار خروجي پمپ بررسي نمود. پس از گرم شدن پمپ و لوله ها، قطع كننده هاي جريان را از تابلوي برق RESETكرده و مجدداً پمپ ها را STARTكنيد. اگر پـمپ به طور عـادي بچـرخد، فشـار سنج ، فشـاري بالاتر از جـو را نـشان خواهد داد. اگر محفظه و لوله تخـليه پمـپ به طور كامل مسدود شده باشند، فشار سنج فشار صفر را نشان خواهد داد.گرم كردن بدنه پمـپ را ادامه دهـيد تا زماني كه گيج، فشاري بالاتر از فشار جو را نشان دهد. در صورت خاموش شـدن پمـپ به دلـيل قـطع توسط قطع كننده هاي جريان، تا 5دقيقه آنرا مجدداً روشن نكنيد. اگر مبدل حرارتي نيز مـسدود شده باشد، بمحـض بكار افتادن پمپ محلول، كريستال زدايي آن نيز شروع مي شود. اگر بطـور خودكار مبـدل حرارتي و لوله هاي محلول رقــيق مجاور آن كريـستال زدايي نـشدند، با بخار يا شـعله ملايم آنها را گرم كنيد. كريسـتال زدايي لوله هاي سيســـتم پـرج نيـز با گرم كردن به هميـن روش قابل انجام است.
 2. گر خط لوله محلول غليظ از مبدل حرارتي تا نازلهاي پاششي ابزوربر مسدود شده باشند، پمپ آب خنك را خاموش كرده و شير كنترل ظرفيت را باز كنيد.كليد محافظ سيكل را بمدت 10دقيقه در حالت . MANقرار دهيد تا محلول كاملاً رقيق شود. در اين صورت كل ماشين گرما گرفته و كريستالها حل خواهند شد. اگر كريستال شدن شديد باشد، ممكن است كريستال زدايي كامل 4تا 6ساعت بطول انجامد. وقتي كه به دستــگاه گرما مي دهيد، حبابهاي سنسور ترموستاتها را از محل خود خارج كنيد تا در معرض گرما قرار نگيرند. پس از كريستال زدايي و قرار گرفتن دستگاه در حالت عادي، آنها را دوباره بازرسي كرده و در محل خود قرار دهيد

آزمايش نشتی دستگاه (راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی)

 1. قبل از راه اندازي اوليه دستگاه تمام اتصالات دستگاه كه در محل نصب دستگاه جوش داده شده اند، بايد از نظر نشتي آزمايش شوند. بعلاوه پس از انجام تعميرات هم  بايد محل اتصالات را تست كرد. اگر نشانه اي از وجود نشتي هوا ديده شد، تمام دستگاه را از نظر نشتي تست كنيد.مطمئن شويد شير كمكي براي خلاء كردن دستگاه شير تخليه پرج و تمام شيرهاي سرويس پمپ ها بسته شده اند.
 2. بامراجعه به جدول 8مقدار نيتروژن و R-134aيا R-22لازم براي آزمايش نشتي را تعيين كنيد.
 3. خلاء دستگاه را با نيتروژن بشكنيد. مقدار R-134aيا R-22ارائه شده در جدول 8و سپس نيتروژن را به دستگاه اضافه كنيد.نيتروژن و مبرد را از طريق شير كمكي تحت خلاء قرار دادن دستگاه )شماره 30شكل (1به دستگاه شارژ كنيد.
 4. استفاده از نيتروژن خشك فشار دستگاه را تا 20 Psigبالا ببريد ولي فشار را از اين مقدار بالاتر نبريد.
 5. در صورت استفاده از هر كدام از دو نوع مبرد R-134aيا R-22بايد از نشت ياب مخصوص آن مبرد استفاده كنيد. گاز – 134aداراي اتم فلوئور است و حاوي كلر نيست بنابراين براي تشخيص آن بايد از نشت ياب هالوژني حساس به فلوئور استفاده کرد
 6. با استفاده از مقدار بسيار كمي گاز مبرد، حساسيت و عملكرد دستگاه نشت ياب را چك كنيد. براي اينكار، يكي از شيرهاي دستگاه را كمي باز كنيد تا نيتروژن به همراه مبرد از آن خارج شود. با قراردادن دهانه حسگر در دهانه شير، حساسيت نشت ياب را چك كنيد.
 7. تمام اتصالات را با استفاده از دستگاه نشت ياب تست كنيد.
 8. تمام نشتي ها را برطرف كنيد. مجدداً دستگاه چيلر را تحت فشار قرار داده و تست كنيد تا از برطرف شدن نشتي مطمئن شويد.
 9. فشار دستگاه را تا فشار اتمسفر پايين بياوريد و سپس آنرا تحت خلاء قرار دهيد

 

راهنمای رفع عیب چیلر جذبی

جدول راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی

عيب/نشانه عيب عامل احتمالي ايجاد عيب روش رفع عيب *
برق تابلو متصل نيست. برق ساختمان را چك كنيد. قطع كن اصلي برق را
بررسي كنيد.
دستگاه روشن نمي شود و يا خود بخود
خاموش مي شود.
)لامپ RUNخاموش است و پمپها كار
نمي كنند(.
فيوز تابلوي كنترل سوخته است. مدارها را از نظر اتصال زمين و يا اتصال كوتاه چك
كنيد. فيوز را تعويض كنيد.
كليد اصلي تابلوي كنترل باز است. كليد اصلي تابلوي كنترل رادر خلاف جهت عقربه
هاي ساعت بچرخانيد تا بسته شود.
كليدهاي تابلوي كنترل به درستي تنظيم نشده اند. كليد RESETرا فشار داده و رها كنيد. كليدهاي
هر دو پمپ را در وضعيت ONو كليد شير كنترل
ظرفيت و محافظ سيكل را در وضعيت AUTOقرار
دهيد. كليد START-STOPرا در وضعيت
STARTقرار دهيد.
پمپ هاي آب كندانسور و آب خنك شونده خاموش
هستند يا كليدهاي جريان آنها قطع است.
پمپ هاي آب كندانسور و آب خنك كننده و استارتر
و شيرها و كليدهاي جريان آنها را چك كنيد.
كليد اضافه بار پمپ مبرد باز است. كليد اضافه بار پمپ مبرد را RESETكنيد.
دستگاه در حالت مادون يخ زدگي است. بعد از اينكه مبرد دست كم 3درجه گرم شد، كليد
RESETرا فشار داده و رها كنيد. دماي مبرد را
اندازه بگيريد. اگر دماي قطع كليد محافظت از يخ
زدگي بالاتر از دماي تنظيم شده آن است، كليد را
مجدداً كاليبره كرده و يا تعويض نمائيد. در صورتي
كه دماي آب خنك شونده كمتر از مقدار تنظيم شده
است، تنظيمات كنترلر را چك كنيد.
سطح مبرد پائين است. كليد RESETرا فشار داده و رها كنيد. فشار
خروجي پمپ مبرد را اندازه گيري كنيد. اگر زير
فشار اتمسفر است، شير كنترل سطح پائين مبرد
درست عمل نمي كند. آنرا اصلاح كنيد. اگر فشار
خروجي پمپ مبرد بالاتر از فشار اتمسفر است، كليد
كنترل سطح پائين مبرد ) (SW4را چك كنيد.
دماي تنظيم آب خنك شونده روي كنترلر، بالا
تنظيم شده است.
روي كنترلر، دما را بطور صحيح تنظيم كنيد. دماي آب خنك شونده خروجي بالاست.
)دستگاه در حال كار است و دماي آب
خنك شونده خروجي بالاتر از دماي
طراحي است(.
بار سرمايي اضافي به سيستم اعمال شده است. دليل بار اضافي را بررسي و رفع كنيد.
دبي آب خنك شونده نسبت به شرايط طراحي
اضافه شده است.
دليل وجود دبي اضافي را بررسي و رفع كنيد.
دبي آب خنك كننده نسبت به شرايط طراحي كمتر
است.
پمپ آب خنك كننده و شيرهاي مسير را بازرسي
كنيد.
دماي آب خنك كننده ورودي به دستگاه نسبت به
شرايط طراحي بالاتر است.
برج خنك كن و كنترلرهاي آن را چك كنيد

 

عيب/نشانه عيب عامل احتمالي ايجاد عيب روش رفع عيب *
فشار بخار و يا دماي آب داغ ورودي ژنراتور كمتر از
مقدار طراحي است.
دليل كم بودن فشار بخار و يا دماي آب داغ را چك
كرده و فشار يا دما را به حد طراحي برسانيد.
دماي آب خنك شونده خروجي بالاست.
)دستگاه در حال كار است و دماي آب
خنك شونده خروجي بالاتر از دماي
طراحي است(. )ادامه(
برگشت نامناسب كندانس از ژنراتور )بخار تقطير شده
بطور كامل از ژنراتور تخليه نمي شود(.
عملكرد تله هاي بخار، صافي ها، شيرها و مخازن
كندانس را چك كنيد.
لوله ها رسوب گرفته اند. )انتقال حرارت ناكافي( لوله ها را تميز كنيد. بررسي كنيد كه آيا نياز به
سختي گيري وجود دارد.
دستگاه نياز به افزودن اكتيل الكل دارد. نمونه محلول را چك كنيد و در صورت نياز اكتيل
الكل به دستگاه شارژ كنيد.
گازهاي غير قابل تقطير در دستگاه انباشته شده است. افت ابزوربر را اندازه گيري كنيد. در صورتي كه
بيش از (3° C) 5° Fاست، دلايل و راه حل را
در قسمت نامناسب بودن پرج دستگاه در همين
جدول ببينيد.
كنترلر ظرفيت بدرستي كار نمي كند. تنظيمات و عملكرد كنترلر ظرفيت دستگاه را چك
كنيد.
كريستال شدن محلول )مسير جريان محلول مسدود
شده است(.
قسمت كريستال شدن محلول را در همين جدول
ببينيد.
سيستم محافظ سيكل درست عمل نمي كند. )غلظت
محلول كم است(.
مقدار شارژ مبرد و تنظيم كليدهاي حرارتي را چك
كنيد.
شير كنترل سطح پائين مبرد درست عمل نمي كند. عملكرد شير و كليد سطح پائين مبرد را چك كنيد.
دماي تنظيم آب خنك شونده روي كنترلر، پائين تنظيم
شده است.
دماي آب خنك شونده خروجي پائين
است.
) دستگاه در حال كار است و دماي َآب
خنك شونده خروجي پائينتر از دماي
طراحي است(.
روي كنترلر، دما را بطور صحيح تنظيم كنيد.
كنترلر ظرفيت بدرستي كار نمي كند. تنظيمات و عملكرد كنترلر ظرفيت دستگاه را چك
كنيد.
دبي آب خنك شونده و يا بار سرمايي نوسان مي كند. مسير آب خنك شونده و كنترلرها و مصرف كننده
ها را چك كنيد.
دماي آب خنك شونده خروجي نوسان
مي كند.
)شير كنترل ظرفيت دستگاه متناوباً باز و
بسته مي شود(.
دبي آب خنك كننده و يا دماي آن نوسان مي كند. كنترلر دماي آب خنك كننده و عملكرد برج خنك
كن را چك كنيد.
فشار بخار و يا دماي آب داغ ورودي به ژنراتور نوسان
مي كند.
كنترل فشار بخار و يا دماي آب داغ را چك كنيد.
برگشت نامناسب كندانس از ژنراتور )بخار تقطير شده
بطور مناسب از ژنراتور تخليه نمي شود(.
عملكرد تله هاي بخار، صافي ها، شير ها و مخازن
كندانس را چك كنيد.
كنترلر ظرفيت بدرستي كار نمي كند. تنظيمات و عملكرد كنترلر ظرفيت دستگاه را چك
كنيد.
دستگاه داراي نشتي است. )نرخ انباشت گازهاي غير
قابل تقطير بالاست(.
براي تشخيص نشتي دستگاه محلول را آناليز كنيد.
نشتي را پيدا كرده و رفع نمائيد.
عمل جمع آوري گازهاي غير قابل تقطير
)پرج( بدرستي صورت نمي گيرد.
)ظرفيت دستگاه پائين است و افت ابزوربر
بالاست(.
مقدار Inhibitorكافي نيست. )نرخ انباشت گازهاي
غير قابل تقطير بالاست(.
محلول را آناليز نمائيد و در صورت لزوم به آن
Inhibitorاضافه نمائيد. قليايي بودن محلول را
تنظيم كنيد

47

عيب/نشانه عيب عامل احتمالي ايجاد عيب روش رفع عيب *
عمل جمع آوري گازهاي غير قابل تقطير
)پرج( بدرستي صورت نمي گيرد.
)ظرفيت دستگاه پايين است و افت
ابزوربر بالاست(. )ادامه(
شيرهاي سيستم پرج در وضعيت صحيح نيستند. وضعيت شيرهاي سيستم پرج چك كنيد.
محلول در لوله هاي انتقال محلول به سيستم پرج
كريستال شده است. )بنابراين سيستم پرج كار نمي كند(.
لوله هاي انتقال محلول به سيستم پرج را گرم
كنيد تا كريستالها از بين بروند.
سيستم محافظ سيكل درست كار نمي كند. )غلظت
محلول بالاست(.
مقدار شارژ مبرد و تنظيم كليدهاي حرارتي و
عملكرد شير سولنوئيدي سيستم محافظ سيكل را
چك كنيد.
در حالي كه دستگاه مشغول به كار است،
محلول كريستال شده است.
)لوله سر ريز محلول غليظ داغ است(.
گازهاي غير قابل تقطير در دستگاه وجود دارد. )افت
ابزوربر بالاست(.
افت ابزوربر را اندازه گيري كنيد. اگر بيش از
(3° C) 5° Fاست، به قسمت “عمل پرج
بدرستي صورت نمي گيرد” در همين جدول
مراجعه كنيد.
فشار بخار و يا دماي آب داغ ورودي به ژنراتور بالاتر از
مقدار طراحي است.
دليل بالابودن فشار بخار يا دماي آب ذاغ را چك
كرده و فشار يا دما را به حد طراحي برسانيد.
لوله هاي ابزوربر رسوب گرفته است. )انتقال حرارت
ناكافي(
لوله ها را تميز كنيد. بررسي كنيد كه آيا نياز به
سختي گيري وجود دارد.
ناكافي بودن اكتيل الكل نمونه محلول را چك كنيد و در صورت لزوم
اكتيل الكل به دستگاه اضافه كنيد.
در حال خاموش بودن دستگاه، محلول
كريستال شده است.
در زمان خاموش شدن دستگاه، محلول به اندازه كافي
رقيق نشده است.
بعد از خاموش شدن دستگاه، دستگاه را دوباره
روشن كرده و غلظت محلول رقيق را اندازه
بگيريد. در صورتي كه بالاتر از %56باشد، كليد
سطح پائين مبرد و شير محافظ سيكل را چك
كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.