درباره ما

درباره ما

 
  • طراحی و محاسبه ، ارائه نقشه های فنی و دفترچه های محاسباتی تاسیسات مکانیکیو الکتریکی
  • اجرای کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
  • تامین تجهیزات انواع چیلر و فن کویل
  • تامین انواع هوا رسان های صنعتی و بیمارستانی
  • انواع تجهیزات کنترلی شامل
  • انواع چیلر جذبی و تراکمی
  • انواع برج خنک کن فایبر گلاس
  • تامین انواع سیستم های بهره ور تولید همزمان برق ، حرارت ، و برودت