حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر

آنالیز سیکل کاری چیلر جذبی دو اثره لیتیوم بروماید و آب
روشهای افزایش راندمان سیستم برج خنک کن
فروردین ۱, ۱۳۹۸
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران
مدلسازی همزمان در چیلر
فروردین ۳, ۱۳۹۸

حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر

حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر

حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر

حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی نیروگاه

حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر سازه برجهای سهمی نیروگاه های تولید برق دارای ارتفاع، قطر و وزن بسیار زیادی است و مانند هر سازه دیگری، در معرض عوامل جوی و فرسایش قرار دارد، اختلاف حرارتی زیاد بالا و پایین برج، استفاده از آب رودخانه ها با املاح مختلف جهت پرکردن داخل آن و وزش بادهای حاوی یونهای گوناگون از عوامل مهم فرسودگی بدنه و همچنین تیر و ستون های تحتانی برج هستند، آزمایشات نشان میدهد مخربترین یون برای این سازهها یون کلرید (کلراید) می باشد.
برای پیشگیری از وقوع خرابیها، حین اجرای سازه جدید یا حین تعمیر برج فرسوده میتوان از سیستم حفاظت کاتدیک استفاده نمود، این سیستم الکتریکی دارای قسمتهای فرسایش پذیر آند است که با انهدام خود، از فرسایش سازه اصلی یعنی کاتد جلوگیری میکند. فرسایش آند بسیار کند است و حفاظت کاتدی از این سازه ها ارزان و نیاز به مدیریت اندک دارد.
برای از بین بردن (یا مهار) خرابی برجهای سهمی، ابتدا این نقاط شناسایی شده و پس از پایین آوردن رقوم تراز آب داخل آن، با استفاده از نرم افزار مهندسی، ابتدا خود برج و تیر و ستون های تحتانی آن باز تحلیل می گردد و پس از انجام اقدامات امنیتی و حفاظتی، بتن فرسوده از جداره، تیر و ستون زدوده شده با ابزار آلاتی نظیر ژاکتها و بالابرها، دوباره تعمیر و بتن ریزی میشوند.

 

طراحی و ساخت کوپلینگ هیدرولیکی با ظرفیت انتقال 160 کیلو وات جهت راه اندازی نرم و آرام بمنظور جلوگیری از صدمه دیدن الکتروموتور فنهای برجهای خنک کن نیروگاه بیستون

مسائل و مشکلات پیش آمده در مجموعه فن های برج خنک کن نیروگاه بیستون، سبب اصلی طراحی و اجراء این پروژه بوده است. فشار زیادی که در ابتدای راه اندازی جهت غلبه بر لنگر سکون پرهها و بحرکت درآوردن آنها به الکتروموتور وارد میگردد، باعث داغ شدن و تغییر خاصیت عایقهای الکتریکی و در برخی موارد سوختن سیم پیچی (استاتور) آن میشود. شایان ذکر است تاکنون که حدود 17 سال از شروع بکار واحدهای نیروگاه و طبعاً برجهای خنک کن دو واحد که مجموعا 20 دستگاه فن را شامل میشود. میگذرد، 24 مورد صدمه دیدن استاتور و نهایتا ترمیم و سیم پیچی مجدد گزارش گردیده است. همچنین وجود مانع و مقاومت درراه اندازی، به دلیل لنگر سکون پره ها، باعث پدیده Take offدینامیکی روتور شده که به مرور موجب لقی پوسته بیرینگهای موتور و خراب شدن زودهنگام آنها گردیده که این معضل هزینه زیادی را تا بحال به نیروگاه تحمیل نموده است. پروژه طراحی و ساخت کوپلینگ با ظرفیت انتقال توان 160 کیلووات به منظور راه اندازی نرم و تدریجی بدون وارد آمدن فشار اولیه به الکتروموتور در لحظه استارت و با هدف جلوگیری از صدمه دیدن مجموعه موتور و گیربکس، طراحی گردید.
این پروژه شامل دو بخش طراحی و ساخت بوده که فصل ابتدایی بخش ساخت مربوط به انتخاب جنس قطعات کوپلینگ براساس پارامترهای مختلف ميباشد. جهت سهولت در نتیجه گیری، در بخش طراحی از یک سری جداول آماده کمپانيهای سازنده که سایز قطعات را مشخص می نماید، استفاده گریده است.

 

بهینه سازی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی(لیتیوم بروماید-آب،تک اثره)

چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در تولید سرمایش هستند که به طور کلی ميتوان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذب از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده ميکنند .در سرمایش به روش جذبی انرژی سیستم به جای برق از گرما تامین ميشود. به دلیل مصرف برق زیاد توسط چیلرهای تراکمی (کمپرسوری،) امروزه چیلرهای جذبی از استقبال خوبی در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمان های مسکونی و اداری برخوردار شده اند، این نوع چیلرها بجای انرژی برق از انرژی حرارتی براي تولید سرما استفاده می نمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع کمپرسوری هستند و با توجه به ماهیت چرخشي کار پمپهاي مورد استفاده در آنها میزان خرابی و هزینه های مربوط به تعمیرات آنها کمتر از انواع تراکمی میباشد، همچنین صدای آنها بسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و تقریبا بدون لرزش هستند.
با در نظر گرفتن هزینه های جانبی از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه های جاری چیلر تراکمی، چیلرهای جذبی از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت قابل توجهی هستند.
در این مقاله سیکل سیستم تبرید جذبی لیتیوم بروماید تک اثره را آنالیز ترمودینامیکی کرده سپس تاثیر دماهای اجزای اصلی سیکل که شامل ژنراتور،کندانسور، ابزربر و اواپراتور و کارایی مبدل های حرارتی را بر روی ضریب عملکرد سیکل ( 
cop ، copcو نسبت آنها نشان میدهیم.

 

رسوب زدایی برجهای خنک کننده

در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است به طوری که در بسیاری از موارد جایگزین روش های دیگر که عمدتا شیمیایی هستند، شده است.
این روش با برخورداری از مزایایی چون حذف آثار نا مطلوب سختی و رسوب، جلوگیری از تشکیل رسوب، حذف رسوبهای پیشین، افزایش بازدهی مبدلهای حرارتی و نصب و نگهداری آسان تبدیل به یکی از کاربردی ترین راههای مقابله با سختی و رسوب در حرارت و برودت شده است.در اثر اعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب میتوان شرایطی را ایجاد کرد که فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده و از چسبیدن آنها به دیوارهها جلوگیری شود. در این حالت اصطلاحا در آب پدیده دانه برفی رخ داده و هسته های اولیه بلور های رسوب در آب تشکیل میشود. با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند ظاهر می شود. در کنار فرایند فوق افزایش مولکولهای آزاد در آب و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آنها باعث افزایش حلالیت آب شده و خاصیت رسوب زدایی را نیز به فن آوری فوق میافزاید، به نحوی که با گذشت زمان رسوبهای پیشین نیز در آب حل شده و تبدیل به بلورهای خنثی معلق در آب میشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.