تقسیم بندی چیلر

تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل
تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل
مرداد ۵, ۱۳۹۸
اصول کار چیلر جذبی
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

تقسیم بندی چیلر

چیلر تراکمی - آبی جهان تهویه

تقسیم بندی چیلر

در تقسیم بندی چیلر ،  چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم میشوند. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما میشوند.

  • هالید قلیایی H2O/ LiBr /
  • هالید قلیایی H2O/ LiClO3 /
  • ×هالید قلیایی H2O/ CaCl2 /

چیلر تراکمی

در ادامه تقسیم بندی چیلر ، چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم میگردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط ، خنک شده و به مایع تبدیل میگردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده (اواپراتور) میشود که در فشار کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباط ند میگردد.سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل میشود و این چرخه تکرار میشود.

کمپرسور چیلرهای تراکمی

کمپرسور چیلرهای تراکمی بیشتر در دو نوع رفت و برگشتی و اسکرو می بـــاشد چیلرهای تراکمی نوع اسکرو، نسل جدید چیلرهای تراکمی به حساب می آیند و مزیت آنها در وجود کمپرسورهای مارپیچی است که باعث زیر بار رفتن چیلــر به صورت تدریجی و با توجه به میزان برودت مورد نیاز می شود.راندمان بالاتر، کاهش جریان راه اندازی بسیارپایین تر (حدود نصف چیلرهای تراکمی با کمپرسوررفت و برگشتی) و داشتن قطعات متحرک کمتر مزیت های چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرو نسبت به چیلرهای تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی می باشند.

 

در این نوع خنک کننده کمپرسور انرژی خود را از الکترو موتور دریافت می دارد و گاز را متراکم می کند. گاز فشرده شده در کندانسور به کمک آب یا هوای محیط خنک شده و به مایع تبدیل می شود این مایع تحت فشار پس از گذشتن از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده می گردد که در فشــار کمتری قرار دارد و باعث تبخیر مایع می شود و مایع سرد کننده حرارت نهان تبخیر خود را از محیط خنک کننده می گیرد و باعث ســـرد شدن موادی می شود که با خنک کننده در تماس هستند. گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل شده و همچنین چرخه تکرار می شود.

 

انواع چیلر تراکمی

  1. چیلر تراکمی رفت و برگشتی
  2. چیلر تراکمی اسکرو

 

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده میگردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم لیتیوم برماید است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار میشود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار 0/1 اتمسفر است به حالت مایع در می آید و سپس در خنک کننده که تحت فشار 0/01 اتمسفر دوباره به بخار تبدیل میگردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده میگیرد و باعث ایجاد برودت میگردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل میگردد و دوباره این چرخه تکرار میشود.

تقسیم بندی چیلر

اساس کار خنک کننده های جذبی (چیلر های ابزرپشن )

اگر داخل بالن شیشه ای مقداری آب مقطر بریزیم سپس با درپوش و اتصالات مناسب بوسیله پمپ خلاء و یا واکیوم نمائیم ومانومتری دقیق ( جیوه ای ) میزان خلاء را نشان دهد. با توجه به دمای محیط مشاهده خواهیم کرد در درجه ای از فشار ( وکیوم نسبی ) آب داخل بالن شروع به جوشیدن می کند. ( بدون اینکه چراغ یا هیتری جهت گرم کردن ظرف بکار گرفته باشیم ) و نهایتا بعد از چند لحظه جداره ظرف کاملا سرد خواهد شد. در شرایط فشار یک اتمسفر در 100 درجه H2O آب به جوش خواهد آمد حال اگر عامل فشار تغییر یابد و در ظرفی در بسته فشار آب را به 2 اتمسفر برسانیم در 120 درجه بجوش می آید.

مانند آنچه در دیگ های زود پز اتفاق می افتد عکس آن اگر داخل این ظرف را به وسیله پمپ واکیوم، خلاء نمائیم یعنی از شرایط طبیعی که فشار یک اتمسفر است به سمت کاهش فشار حرکت کنیم مثلا در نیم اتمسفر، آب در 81 درجه سانتیگراد به جوش خواهد آمد. این خاصیت در مایعات مختلف فرق می کند، مثلا مایع آمونیاک یا الکل یا مایع فریون های مختلف هر کدام در فشار معیین تغییر فاز خواهند داد و تبخیر خواهند شد. تبخیر نیاز به دریافت انرژی دارد ( اصطلاحا تبخیر یک فرآیند گرماگیر است )، و این فرآیند می تواند در فشار بالاتر از فشار جو باشد ( مانند دیگهای زود پز ) یا پایین تر از فشار جو مانند آنچه در بالن مورد آزمایش یا – چیلر جذبی عمل می شودمثال فوق اساس وپایه کار چیلرهای جذبی آب ولیتیوم بروماید می باشد. در قسمت اواپراتور چیلرهای جذبی که آب سرد جهت مصارف برودتی استفاده می شود خلاء یا فشار واقعی حدود 4 الی 6 میلیمتر جیوه است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.