تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

متد های تشخيص عيب در سيستم هاي تبريد تراكمی – چیلر 

  • تشخيص عيب با قرائت كدهاي عيب سيستم تبريد تراكمي
  • تشخيص عيب با متد تعيين پارامترهاي موثر ترموديناميكي
  • متد هاي تشخيص عيب در سيستم هاي تبريد تراكمي
  • تشخيص عيب با بررسي مدار برق سامانه تبريد

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تشخيص عيب با قرائت كدهای عيب سيستم تبريد تراكمی

در اين روش با قرائت كد عيب نمايش داده شده در صفحه نمايش و مراجعه به كاتالوگ دستگاه عيب مورد نظر را شناسايي نموده و اقدامات لازم را انجام ميدهيم تشخيص عيب با قرائت كدهاي عيب سيستم تبريد تراكمي اين روش در برخي موارد كاربرد ندارد و در سيستم هاي فاقد صفحه نمايشگر كد عيب بدون كاربرد است

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تشخيص عيب با متد تعيين پارامترهای موثر ترموديناميكی

سوپرهيت :

به معناي فوق داغ نمودن گاز مبرد ميباشد . تشخيص عيب با متد تعيين پارامترهاي موثر ترموديناميكي اين عمل جهت اطمينان از عدم ورود مايع به كمپرسور صورت ميپذيرد.

سابكول :

به معناي فروسرد كردن مايع مبرد ميباشد. اين عمل جهت افزايش بازدهي دستگاه و در بخش انتهايي كندانسور صورت ميپذيرد.

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تعيين پارامترهای سوپرهيت و سابكولد

تعيين پارامترهای سوپرهيت و سابكولد

تعيين پارامترهای سوپرهيت و سابكولد5

تعيين پارامترهای سوپرهيت و سابكولد5

تعيين پارامترهای سوپرهيت و سابكولد5

تعيين پارامترهای سوپرهيت و سابكولد5

افزايش فشار مكش درنتيجه كاهش ميزان سوپرهيت

افزايش فشار مكش درنتيجه كاهش ميزان سوپرهيت

كاهش فشار مكش درنتيجه افزايش ميزان سوپرهيت

كاهش فشار مكش درنتيجه افزايش ميزان سوپرهيت

كاهش فشار مكش و كاهش ميزان سوپرهيت

كاهش فشار مكش و كاهش ميزان سوپرهيت

نوع عيب : كمبود مبرد

توضیحنمادپارامتر
فشار مكش كاهش مي يابدفشار مكش
فشار دهش كاهش مي يابدفشار دهش
افزايش سوپرهيتميزان سوپرهيت
كاهش سابكولدميزان سابكولد
عدم گرفتگي در مسير خط مايع→→وضعيت خط مايع
سرمايش كاهش اندكسرمايش
كاهش آمپرامپر

كاهش فشار مكش و كاهش ميزان سوپرهيت

نوع عيب : انبساط در خط مايع

توضیحنمادپارامتر
فشار مكش كاهش مي يابدفشار مكش
فشار دهش كاهش مي يابدفشار دهش
افزايش سوپرهيتميزان سوپرهيت
كاهش سابكولدميزان سابكولد
گرفتگي در مسير خط مايعوضعيت خط مايع
كاهش سرمایشسرمايش
كاهش آمپرامپر

نماد تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

نوع عيب : كاهش دبی هوای اواپراتور

توضیحنمادپارامتر
فشار مكش كاهش مي يابدفشار مكش
فشار دهش كاهش مي يابدفشار دهش
کاهش سوپرهيتميزان سوپرهيت
افزایش سابكولدميزان سابكولد
عدم گرفتگي در مسير خط مايعوضعيت خط مايع
سرمايش مناسبسرمايش
كاهش آمپرامپر

نماد تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

این مقاله ادامه دارد …[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-ellipsis-h” color=”green” align=”center”][/vc_column][/vc_row]