تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل

روش های لوله کشی فن کویل
روش های لوله کشی فن کویل
مرداد ۲, ۱۳۹۸
چیلر تراکمی - آبی جهان تهویه
تقسیم بندی چیلر
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل

تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل

تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ فن کویل

تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ – فن کویل ، لوله تخلیه بایستی تا نزدیکترین نقطه نسبت به فن کویل اجرا و پس از نصب دستگاه از طریق لوله های قابل  ًً  انعطاف (لوله خرطومی و شیلنگ) و بست فلزی مناسب که معمولا در بسته بندی دستگاه موجود است به تشتک متصل شود. 


تخلیه‌ آب‌ تقطیر‌ شده‌ - فن کویل

معمولا در فن کویل های سقفی کاستی از یک پمپ تخلیه کوچک برای کمک به تخلیه آب تشتک استفاده میشود. نکات فنی اتصال تشتک به لوله تخلیه :
  • فاصله بین دو تکیه گاه در سیستم لوله کشی باید برابر استاندارد و جداول پیشنهادی باشد.
  • شیب بندی لوله های درین باید به نحوی باشد که جریان آب به سمت محل تخلیه اتفاق بیافتد.
  • اتصال تشتک به لوله تخلیه آببند باشد.
  • سهولت جریان آب از تشتک به لوله تخلیه به نحوی که آب داخل تشتک باقی نماند.
  • از عدم تابیدگی، شکستگی، کشیدگی و سایر مواردی که عملکرد لوله ارتباطی را مختل میکند اطمینان حاصل کنید

ایمنی چیلر


با توجه به لبه های تیز و برنده در اجزای فن کویل از دستکش مناسب استفاده شود .
موارد ایمنی را در هنگام بلند کردن و حمل ، با توجه به وزن دستگاه رعایت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش