تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک

طراحی بهینه سیستمهای HVAC
طراحی بهینه سیستمهای HVAC
فروردین ۹, ۱۳۹۸
شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر
شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر
فروردین ۱۱, ۱۳۹۸

تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک

تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک

تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک

تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک همراستا در اثر افزایش دبی اسپری

سیستم آب گردشی نیروگاه، به منظور خنک کردن آب کندانسور بایستی گرما را بطور موثری از چرخه بخار گرفته و به محیط دفع کند. یکی از انواع پرکاربرد سیستمهای فوق، برج های خنک کن خشک با مکش طبیعی (برج هلر) میباشد که بطور گسترده در مناطق کم آب، نظیر ایران، استفاده میشوند. عملکرد برج های هلر به شدت تحت تاثیر شرایط محیط، بویژه سرعت باد و دبی هوای مکیده شده به سمت برج، قرار میگیرد. بررسیها نشان میدهد که عموماً افزایش سرعت وزش باد، کاهش عملکرد برج هلر را بدنبال دارد. از اینرو استفاده از دیوارهای بادشکن به منظور کاهش این اثرات و نیز تزریق دود خروجی از نیروگاه بدرون برج جهت ایجاد مکش بهتر پیشنهاد شده است.
در این پژوهش سه برج هلر همراستا بهمراه لوله تزریق دود و دیوارهای بادشکن مدل شده است و با در نظر گرفتن اثر شناوری (بویانسی) و با فرض جریان سه بعدی غیرقابل تراکم، معادلات ناویراستوکس و معادله انرژی با کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی حل شده و میدان جریان هوا در اطراف و داخل مجموعه ی سه برج همراستا و میزان انتقال حرارت از رادیاتورها بدست آمده اند. مقایسه عملکرد حرارتی برج ها در شرایطی که تزریق دود انجام نمی شود و دیوار بادشکن هم وجود ندارد، نشان می دهد که کاهش عملکرد حرارتی برای برج های تحت وزش باد و بدون استفاده از روشهای بهبود عملکرد شدیدتر از حالتی است که این روشها بکار گرفته میشود. همچنین نتایج بیانگر اینست که مجاورت سه برج در کنار یکدیگر م تواند آثار مثبتی شبیه به استفاده از دیوارهای بادشکن روی مکش بیشتر هوا بدرون بر ها داشته باشد که به نوبه خود موجب افزایش هرچه بیشتر راندمان حرارتی برجها میگردد.

 

بهینه سازی مصرف انرژی در یک ساختمان تجاری- اداری در شهر تهران با انتخاب مناسب چیلر و برج خنک کن به منظور سرمایش مرکزی

مساله انرژی در کشور ما سالها مورد توجه شایسته ای نبوده است و یارانههای آشکار و پنهان دولتی همواره مردم را از توجه واقعی به ارزش انرژی باز داشته اند. در سالهای اخیر، توجه به میزان مصرف انرژی و همچنین صرفه جویی در مصرف، به عنوان یک ضرورت قطعی و چاره ناپذیر پدیدار گشته است. سرعت رشد مصرف داخلی انرژی به حدی است که با روند موجود توسعه منابع نفتی، شاید با گذشت چند سال و اندی، دیگر قادر به صادرات نفت نباشیم. انرژی مصرفی در ساختمانها بیش از یک سوم انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص داده، که به نظر میرسد ارزش آن به قیمت جهانی سالیانه بالغ بر 6 میلیارد دلار می گردد. سامانههای تهویه مطبوع به مانند چیلرها و برجهای خنک کن مانند اکثر سامانه های مکانیکی مقدار زیادی انرژی الکتریکی مصرف می کنند. تحقیقات نشان می دهد که حدود نیمی از انرژی مصرفی در بخش ساختمان، صرف سرمایش و گرمایش می شود. کمبود منابع انرژی و نوسان قیمت آنها موجب شده است که کارشناسان به ایجاد تغییراتی در طراحی کلی سامانه های تهویه مطبوع و کاربردهای آن اقدام نمایند که البته بیشتر این تغییرات، بهره گیری از تکنولوژیهای کم مصرف انرژی برای تهویه مطبوع ساختمانها می باشد. در این مقاله در مورد مصرف انرژی در سیستمهای تهویه مطبوع و تاثیر کم آبی بر انتخاب مناسب سیستمهای چیلر و برج خنک کن، بحث خواهد شد.

 

بررسی تصفیه آب برجهای خنک کننده توسط فرآیند ازن زنی

آب برجهای خنک کننده و چیلرها نیاز به تصفیه و درمان وسیعی دارد. در طی تصفیه این آب، باید سه فاکتور مهم خوردگی لوله ها و واحدهای تبادل گرمایی، رسوبهای جدار داخلی لوله ها و ضریب تبادل حرارتی و رشد مواد میکروبیولوژی (باکتری، جلبک و خزه ها) به طور هم زمان کنترل گردد. pH پایین میتواند ضریب تبادل حرارتی را زیاد کند اما اشکال اینجاست که در pHهای پایین میزان خوردگی مواد افزایش مییابد. تکنیکهای تصفیه مرسوم، استفاده از مواد شیمیایی مثل کلر و هیپوکلریت میباشد که خوردگی بیولوژیکی را کاهش میدهد. اما به علت داشتن پایداری و قدرت اکسندگی زیاد در آب باعث خوردگی شیمیایی میشوند. صورتهای اصلی رسوب در برجهای خنک کننده، یونهای کلسیم و منیزیم میباشند که این رسوبات باعث ایجاد لایهای ضخیم روی سطوح دستگاههای تبادل حرارت میشود.
کاهش انتقال حرارت باعث عمل تبخیر آب و افزایش غلظت نمکها در آب برجهای خنک کننده میشود. در این حالت به اشباع رسیدن نمکها تسریع میشود و رسوب گذاری افزایش مییابد. در آب برجهای خنک کننده، تجمع میکروارگانیسمها (بایو فیلم) ایجاد میگردد که این بایو فیلمها از تشکیل کریستال اولیه یونها و همچنین توانایی رسوبها برای به هم پیوستن و سنگین شدن جلوگیری میکند. در نتیجه غلظت مواد آلی و معدنی در آب زیاد میشود و خوردگی را تسریع میکند. ازن به عنوان یک ضد عفونی کننده باعث گسستن بایو فیلم شده و این کار رسوب گذاری را افزایش میدهد و حتی آب با ظرفیت بالای مواد جامد محلول میتواند بارها و بارها سیرکوله شود که در نتیجه میزان تخلیه آب برجهای خنک کننده کاهش مییابد. زمانی سیستم با چنین خصوصیاتی کار میکند که ازن با غلظت کمی در آب برج خنک کننده وجود داشته باشد و از تشکیل مجدد میکروارگانیسمها جلوگیری کند. در این مقاله به بررسی تصفیه آب برجهای خنک کننده با روش جدید ازن زنی و مقایسه آن با روشهای قبلی پرداخته میشود.

 

بررسی عملکرد سیکلهای جذبی گرمایشی و سرمایشی و راهکارهای عمده بهینه سازی مصرف انرژی در آن

تحولات بوقوع پیوسته در صنعت و شیوه های جدید استفاده از منابع نیرو همچنین رشد اقتصادی روزافزون، موجب خواهد شد که در طی 20 سال آینده تحولات اساسی در زمینه صنعت تبرید در سراسر دنیا رخ دهد. افزایش هزینه انواع انرژی در جهان بخصوص بهای برق مصرفی، باعث شد تا هزینه های جاری تأسیسات تهویه مطبوع ساختمانها بشدت افزایش یابد بنابراین دیگر استفاده از وسایل و دستگاههایی که میزان مصرف انرژی، خصوصاً انرژی الکتریکی آنان زیاد بوده، مقرون بصرف نخواهد بود. تحولات ذکر شده، انقلابی در صنایع تهویه مطبوع و تبرید ایجاد نمود. بدین ترتیب نسل جدیدی از محصولات با تغییرات عمده در سیکل و سیستم کارکرد اختراع و ابداع گردید. نسل جدید تولیدات با مصرف کمتر انرژی، بازده بیشتر داشته و با بهرهگیری از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای جدید آن، استهلاک کمتر، عمر طولانیتر و در
مجموع هزینه نگهداری کمتر را برای مصرف کنندگان به ارمغان آورده است.
چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که بطور کلی به 2 دسته تراکمی و جذبی تقسیم میشوند بطور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی بعنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده میکنند. بدین ترتیب چیلرهای جذبی وارد بازار گردید که نسبت به چیلرهای رفت و برگشتی و سانتریفوژ مصرف برق بسیار کمتری دارند، برای مثال در چیلرهای تراکمی برای تأمین یک تن بار برودتی در هر ساعت یک کیلو وات برق مصرف میشود در حالی که در چیلرهای جذبی برای همین مقدار برودت با تفاوتی بسیار زیاد، تقریباً 0/06 کیلو وات در ساعت برق مصرف میگردد. فناوری تبرید جذبی روش عالی برای تهویه مطبوع مرکزی در تأسیساتی است که ظرفیت دیگ اضافی داشته و میتوانند بخار یا آب داغ مورد نیاز برای راه اندازی چیلر را تأمین نمایند. در سیستمهای جذبی غالباً از آب بعنوان مبرد استفاده میشود. گرمای مورد نیاز برای کارکرد این چیلرها بطور مستقیم از گاز طبیعی یا گازوئیل تأمین میگردد. منابع غیرمستقیم گرما در چیلرهای جذبی عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر این اساس تولیدکنندگان مختلف در جهان سر نوع اصلی چیلر جذبی ارائه مینمایند که عبارتند از: شعله مستقیم، بخار و آب داغ: در مقاله حاضر به بررسی عملکرد کلی سیکلهای جذبی و شرح کاملی از آن در حالتهای سرمایش، گرمایش و آب گرم بهداشتی، همچنین به تشریح نمونهای از سیکلهای تبرید جذبی تک اثره، دو اثره بخار و شعله مستقیم ساخت شرکت ابارا ژاپن که عمدهترین سازنده و صادرکننده چیلرهای جذبی در این کشور میباشد پرداخته شده و  راهکارهای عمده بهینه سازی مصرف انرژی در سیکلهای مختلف بررسی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.