بکارگیری ورقه های چند لایه در برج خنک کننده

تهیه آب مصرفی برج های خنک کننده 
تهیه آب مصرفی برج های خنک کننده 
فروردین ۵, ۱۳۹۸
مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها
مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها
فروردین ۷, ۱۳۹۸

بکارگیری ورقه های چند لایه در برج خنک کننده

بکارگیری ورقه های چند لایه در برج خنک کننده

بکارگیری ورقه های چند لایه در برج خنک کننده

بکارگیری ورقه های چندلایه PCM و امکان بازیافت انرژی در سامانه های برج خنک کننده و تحلیل حرارتی آن

کار حاضر شامل کاربرد حجم کنترل دو بعدی با متد شمارشی براي سهولت در مطالعه فرایند انتشار تغییرات فاز در ماده مرکب بر اثر انتقال گرما در ورقه های کامپوزیت PCM ميباشد. مشاهدات به گونه ای است که اطلاعات مفیدی در زمینه اثر استفاده از اشکال گوناگون ورقه های چند لایه PCM با دماهای ذوب متفاوت کنار هم چیده شده و تعبیه آنها در سامانه های برج خنک کننده حاصل آمده است. خصوصیات فیزیکی، گرمایی و نیز چگونگی چینشهای گوناگون ورقه ها از جنس مواد تغییر فازدهنده با تمرکز بر بکارگیری انواع تک ورقهای آن و نمونه های کامپوزیتی در روند محاسبه یک انرژی کل ذخیره شده، مورد مقایسه قرار ميگیرد. درجه افزایش انرژی ذخیره شده، نرخ سرعت ذخیره سازی انرژی کل را نمایش ميدهد. نتایج نشان ميدهد که سرعت شارژ انرژی کل در ورقه های کامپوزیتی PCM در مقایسه با تک ورقه کامپوزیت PCM بیشتر ميباشد. این افزایش در ذخیره سازی انرژی، عامل پر اهمیتی در اصلاح ذخیره سازی بخش گرمای نهان در سیستمهای حرارتی ميباشد.

 

طراحی و ساخت چیلر جذبی لیتیوم بروماید با تغذیه آب گرم(یک تن تبرید)

صرفه جویی در مصرف انرژی به یکی از دغدغه های دنیای امروز تبدیل شده است. دستگاه چیلر جذبی یکی از بهترین و جدیدترین وسایل سرمایشی است که به بهترین نحو جوابگوی موضوع بالاست. با توجه به اهمیت یادگیری و نیاز آزمایشگاهها در این امر، تولید دستگاه چیلر جذبی متناسب با نیاز آزمایشگاهی و حتی صنعتی جمعی از کارمندان شرکت آبرون تهویه را به فکر تولید این دستگاه با تناژ پائین انداخت. دستگاههای صنعتی معمول چیلر جذبی در تناژهای بالا (معمولاً بالاتر از 40 تن تبرید) تولید می شوند و با توجه به در دسترس نبودن و همچنین بدنه فلزی و حجم اشغالی زیاد عملا برای مقاصد آزمایشگاهی بلا استفاده میباشند. ولی دستگاه مورد بحث در این مقاله به علت فضای اشغالی کم و بدنه شفاف که میتواند اتفاقات داخلی را به بهترین نحو به مخاطب نشان دهد، بسیار مناسب برای مقاصد آموزشی می باشد. به علت تناژ پائین قابل استفاده برای مکانهای مسکونی،تجاری و غیرو نیز میباشد.

 

به کارگیری چیلر جذبی در سیستم تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته (CCHP)

بهینه سازی انرژی به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش مصرف انرژی و نیز کاهش آلایندههای زیست محیطی در کشورهای پیشرفته دنیا مطرح شده است. امروزه این کشورها به بهینهسازی و مدیریت انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی مینگرند. در این میان یکی از مهمترین راهکارهای بهینهسازی انرژی انجام شده در تمامی این کشورها با هدف افزایش بازده تولید انرژی و استفاده بهینه از منابع سوخت با بازده کلی 75 تا 90 درصد، استفاده از سیستمهای تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته میباشد. فنآوریهای تولید همزمان برق و حرارت، برق و یا توان مکانیکی تولید نموده و حرارت اضافی را برای مصارف مختلف از جمله گرمایش و سرمایش به صورت قابل ملاحظهای بازیافت مینماید.
در این میان نقش چیلرهای جذبی به عنوان منابع تامین انرژی سرمایشی بسیار با اهمیت است. سیستم های تولید همزمان که به تولید انرژی الکتریکی در مقیاسهای کوچک و در نزدیک محل مصرف پرداخته و بارهای سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز را تامین میکنند، علاوه بر اینکه موجب کاهش اتلافات ناشی از توزیع و انتقال برق در شبکه میشوند موجب کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی های زیست محیطی می گردنند. در این مقاله به بررسی نقش چیلرهای جذبی در سیستم های
تولید پراکنده همزمان برق و حرارت پرداخته و نشان داده شده که صرفه جویی های حاصل از به کارگیری این سیستم ها با توجه به مصرف بالای انرژی های فسیلی در کشور و با عنایت به کاهش مصرف سوخت در کشور، موجب بازگشت هزینه سرمایه گذاری در کمتر از 6 سال شده و همچنین کاهش 50 درصدی مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.
در این تحقیق ابتدا نیازهای انرژی یک مجموعه مسکونی بزرگ شامل انرژی الکتریکی، سرمایش و گرمایش در تمام سال با کمک نرم افزار کریر انجام شده و سپس برای مجموعه مورد نظر یک طرح اولیه سیستم تولید همزمان ترسیم شده است. در ادامه با کمک نرم افزار EES تجهیزات سیستم تولید همزمان، اعم از موتور احتراق داخلی به عنوان محرک اولیه و منبع تولید انرژی الکتریکی و همچنین بویلر بازیاب بخار و بویلر کمکی به منظور تامین بخار آب و نیز چیلر جذبی جهت تامین نیازهای سرمایشی مجموعه، مدلسازی شده است. در نهایت نیز با انجام بهینه سازی به کمک نرم افزار MATLAB اندازه بهینه تجهیزات ذکر شده در سیستم تولید همزمان به گونه ای محاسبه شده است که مجموع هزینه سالیانه سیستم بهینه باشد.

 

پیش بینی عملکرد برجهای خنک کننده پاششی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

در این تحقیق پیش بینی علملکرد و طراحی برجهای خنک کننده پاششی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در برجهای خنک کننده پاششی از اکنه ها استفاده نمیشود، مشکلات ناشی از رسوب گیری و گرفتگی بوجود نمی آید اما از طرفی مدل ریاضی دقیقی برای پیش بینی عملکرد این برج ها وجود ندارد که با محدوده وسیعی از داده های تجربی توافق داشته باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی این امکان را فراهم میآورد تا با سرعت بالا و هزینه کم، مدلی برای برج خنک کننده پاششی بدست آورد تا بتوان دمای خروجی از برج خنک کننده را در محدوده وسیعی از دادههای ورودی پیش بینی کرد. در نهایت نتایج بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی با نتایج مدل انتقال حرارت و جرم مقایسه شده است که نشان میدهد خطای مدل طراحی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی کنتر از مدل ریاضی ارائه شده میباشد.

 

بررسی علل خوردگی برج خنک کن و لوله های سیستم خنک کن آب و بهبود عوامل مؤثر در وضعیت کنترل شیمیایی آنها

در یک سیستم خنک کننده ی سیرکوله، برای جذب گرمایی که آب در حین عبور از تجهیزات و فرایندهای صنعتی دریافت کرده است، آن را از برجهای خنک کن عبور میدهند و بعد از خنک شدن دوباره آن را به جهت خنک کردن تجهیزات و فرایندها به کار میبرند. اغلب مشکلات برج خنک کن ناشی از ناخالصی آب (مشکلاتی همچون رسوب ، بالا بودن میزان مواد معلق آب، ایجاد اکسیژن، عدم تزریق مداوم کلر) می باشد. این موارد در سیستم های خنک کن معمولا سه پدیده را بوجود می آورد: خوردگی، تشکیل رسوب و رشد بیولوژیکی.
تنها استفاده از بازدارنده های خوب بدون در نظرگرفتن کلیه جوانب و دستورالعملها نمیتواند جوابگوی مشکلات خوردگی و رسوبدهی در آبهای خنک کن صنایع باشد.
آزمایشات انجام شده نشان میدهد که استفاده تنها از پلیفسفات و اسید که هماکنون رایج میباشد نمیتواند جوابگو باشد و بایستی از مخلوط ترکیبات شیمیایی بهتر، نظیر نمکهای روی، فسفوناتها و مولیبداتها استفاده شود. برای داشتن یک سیستم خوب و مطمئن باید ضمن رعایت دستورالعملهای مربوطه با روش بازرسی مستمر ( Monitoring) از عملکرد بازدارندههای خوردگی و رسوبدهی و رشد بیولوژیکی آن آگاهی یافت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.