بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده

بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر
اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
آنالیز سیکل کاری چیلر جذبی دو اثره لیتیوم بروماید و آب
روشهای افزایش راندمان سیستم برج خنک کن
فروردین ۱, ۱۳۹۸

بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده

آنالیز سیکل کاری چیلر جذبی دو اثره لیتیوم بروماید و آب

بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده

بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده مرطوب جریان متقابل با انتخاب یک پکینگ مناسب

افزایش راندمان برجهای خنک کننده قدیمی، یکی از مسائلی است که اکثر نیروگاههای کشور، به دنبال آن هستند. این امر تنها با تعویض پکینگها امکان پذیر است. در این میان باید پکینگی انتخاب شود که افت فشار و همچنین میزان پرت آب کمی داشته باشد این موضوع در این مقاله با شبیه سازی برج توسط نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفته و خصوصیات حرارتی 32 نوع پکینگ پر کاربرد در صنعت آورده شده است. سپس در یک برج در حال کار عملکرد حرارتی هر یک از این پکینگها مورد بررسی عددی قرار گرفته و دیده شد میتوان با به کار بردن یک پکینگ مناسب نزدیک به 7 درصد عملکرد حرارتی برج را بالا برد.

 

بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه های جاری چیلرهای جذبی گازسوز و تراکمی آپارتمانی

با توجه به حذف یارانه های انرژی، هزینه های جاری چیلرها دچار تغییرات چشمگیری شده است. در این مقاله هزینههای جاری چیلر جذبی گازسوز آپارتمانی و چیلر تراکمی با ظرفیت 5 تن، قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها مقایسه شده است. برای بررسی بازگشت سرمایه، هزینههای اولیه نیز محاسبه شده اند. نتایج بدست امده نشان میدهند بعد از هدفمندی یارانه ها مجموع هزینهه ای جاری چیلرهای تراکمی 1/5 برابر بیشتر از چیلر جذبی گازسوز میباشد و تقریبا بعد از 8,5سال بازگشت سرمایه برای چیلر جذبی گازسوز اپارتمانی اتفاق خواهد افتاد. اما قبل از هدفمند شدن یارانه ها هزینه های جاری چیلر تراکمی تنها اندکی از چیلر گازسوز بیشتر بوده است، که در این مورد فقط در مصرف برق صرفه جویی میشد و بازگشت سرمایه برای چیلر جذبی وجود نداشت.

 

عملیات ازون افزایی در برجهای خنک کننده فناوری جدید ذخیره ی آب و انرژی برای کاهش هزینه های عملیات برجهای خنک کننده

به کارگیری ازون به عنوان یک عملیات حفظ و نگهداری برای برجهای خنک کننده پتانسیل خوبی برای صرفه جویی در عملیات و حفظ و نگهداری در بخش فدرال دارد. میزان اندکی از عملکردهای ازون به عنوان یک آفت کش قدرتمند که نیازب ه مقادیر آب حاصل از برجهای خنک کننده را به منظور کاهش غلظت جامدات آلی و معدنی در سیستم کاهش هد یا این نیاز را تقریبا برطرف ميسازد. عملیات ازون هم چنین ميتواند نیاز به افزودنيهای شیمیایی را برای خنکسازی آب برج کاهش دهد. در یک سیستم عملیاتي و درست نصب شده، شمار باکتريها همراه با کاهش متعاقب رشد بیوفیلم روی صفحات مبدل حرارتی کاهش ميیابند. این کاهش حاصل شده در مصرف انرژی، کارآمدی عملیات برجهای خنک کننده را افزایش ميدهد. تلاش کاهش یافته برای حفظ و نگهداری، صرفه جویي هایی در هزینه به همراه فواید زیست محیطی و مطلوبیت نظمی با عنایت به تخلیه ی فاضلاب از راه اِزاله کردن فراهم میآورد. برجهای خنک کننده همراه با چیلرهایی برای تهویه ی هوا، گزینه های خوبی براي عملیات ازون هستند. ازون ممکن است بیشتر از یک کندکننده یک محرک خوردگی باشد و این ميتواند در برخي شرایط یک ضری ب عامل باشد. با این حال، مبارزه با خوردگی در یک سیستم تمیز نسبت به سیستمی که از نظر بیولوژیکی و به لحاظ کانی شناسی معیوب باشد آسان تر است.
این هشدار فناوری فدرال (FTA )، 
روشهای کار و اطلاعات مفصلی فراهم ميآورد که یک مدیر انرژی فدرال برای ارزیابی کارکردهای عملیات ازون برج خنک کننده به آن نیاز دارد. برنامه ی نمایش فناوری ( NDTP)، فرآیند گزینش فناوری و مصالح عمومی برای بخش فدرال، طرح ریزی شده اند. عملیات ازون، ذخیره سازيهای انرژی و مصالح دیگر، تشریح شده اند. رهنمودها برای نصب و عملیات مناسب فراهم شده اند. دو مورد مطالعاتی فعلی به منظور انتقال حس تشخیص هزینه ها و ذخیره سازيهای انرژی به خواننده، ارائه شده اند. تولیدکنندگان فعلي،کاربران فناوری و منابعی برای مطالعه ی بیشتر براي کاربران آینده ی  که سؤالات فنی سطح بالا و خاصی دارند که در این FTA به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند گنجانده شده است.

 

آنالیز پینچ و استفاده از برج خنک کننده در کمینه سازی مصرف آب

امروزه کاهش مصرف آب در صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. در صنعت نفت معمولا آب در اثر تماس با هیدروکربنها و مواد دیگر آلوده شده و در اغلب موارد پساب حاصل از آبهاي مصرفي مشکلساز ميباشد. این پژوهش به بررسي مدلسازي ریاضي بر اساس روابط انتقال جرم بین آلاینده و آب در فرایندهاي مصرف کننده آب ميپردازد. مدلهای غیرخطي زیادي وجود دارند که اغلب به دلیل غیرخطي بودن به جواب بهینه نميرسند. در این پژوهش مدلهاي غیر خطي موجود به انگیزه حل راحتتر به مدلهاي خطي و قابل حل تبدیل ميشود.
از مهمترین روشهاي کاهش مصرف آب تازه، روش استفاده مجدد از پساب فرایندها است. در این میان برجهاي خنک کننده به دلیل حجم بالای آب مصرفی از اهمیت بالایي برخوردار بوده و مهمترین سهم را در کاهش میزان آب تازه مصرفی دارد. شبکهایی که مورد کمینه سازی قرار ميگیرد مربوط به یکي از پالایشگاههای کشور ميباشد. در پایان میزان آب مصرفی فرایندها به میزان قابل توجهی کاهش ميیابد.

 

بررسی احتمال استفاده از چیلرهای جذبی شعله مستقیم و چیلرهای خورشیدی در شرکت فولاد خوزستان KSC

شرکت فولاد خوزستان در سال 1367 فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده. با وسعت 3/8 کیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان درجنوب غربی کشور، واقع شده است، که متشکل از سه واحد اصلی تولید، برای عرضه محصولات میانی و نهایی است :

  1. کارخانجات گندله سازی،
  2. کارخانجات احیاء مستقیم،
  3. بخش فولاد سازی؛

اولین چیلرهای موجود در صنایع فولاد، چیلرهای تراکمی هستند. هر 3 چیلر کمپرسوری یا تراکمی در صنایع فولاد دیگر کاربردی ندارند و تقریبا غیر فعال هستند و چیلرهای جذبی جایگزین آنها شده اند. چیلر خانه جذبی شامل 3 دستگاه چیلر جذبی با ظرفیت 1295 تن تبرید میباشد. با توجه به این امر که کل انرژی خورشیدی که به سرزمین ایران میتابد بیش از 3000 برابر انرژی مورد نیاز کشور ماست، میتوان به این امر پی برد که استفاده از تکنولوژی خورشیدی در کشور کاملا منطقی است. نوع خورشیدی چیلر، گرمای ژنراتور خود را از انرژی خورشیدی تامین میکند. صفحهای که انرژی خورشیدی را به انرژی گرمایی تبدیل میکند، کلکتور نام دارد. مقدار تابش رسیده به سطح کلکتور به عواملی مانند ارتفاع از سطح زمین، عرض جغرافیایی، مدت تابش آفتاب، تعداد ساعات ابری و آلودگی هوا بستگی دارد. برای بیان کاربرد چیلرهای خورشیدی در شرکت فولاد خوزستان، از یک آزمایش شبیه سازی شده با 30 عدد کلکتور از نوع لوله های خلاء شده با سطح جاذب 2/4 متر مربع در 6 ردیف 5 تایی، کنار هم قرار گرفته، که انرژی خورشید را جمع آوری کرده و به آب موجود در کلکتورها میدهند، استفاده شد. در این مقاله برای بیان دلایل استفاده از چیلر خورشیدی از نمودارهای متوسط ماهیانه انرژی تابشی رسیده به شهر اهواز، متوسط ماهیانه تعداد ساعات آفتابی در هر روز، متوسط ماهیانه دما، بازدهی کلکتور بر حسب اختلاف دمای متوسط آب و دمای محیط، متوسط توان تابشی جذب شده، متوسط توان سرمایشی، ضریب عملکرد در شهر اهواز، استفاده شده است. توان سرمایشی ایجاد شده در چیلر خورشیدی، با توجه به فصل گرم سال افزایش می-یابد. در تیر ماه که دمای هوا بسیار بالا است، توان تایشی جذب شده و توان سرمایشی نیز از ماههای دیگر بیشتر است. مصرف برق چیلر تراکمی تقریبا 3 برابر چیلر خورشیدی است، تنها دلیلی که چیلرهای خورشیدی در کشورهای در حال توسعه تجاری نشدهاند، بومی نبودن تکنولوژی ساخت کلکتورهای خورشیدی است. چیلر پیشنهادی دیگر، چیلرهاي آبزربشن گازسوز هستند که عامل گرم کننده و تغلیظ محلول رقیق در ژنراتور دما بالا، حرارت مستقیم شعله حاصل از احتراق ميباشد. در این نوع چیلرها حرارت حاصل از احتراق گاز و یا سوخت مایع باعث گرم شدن محلول لیتیم برماید و در نهایت تغلیظ محلول ميگردد. در این سیستم نیازی به دیگ بخار، یا دیگ آبگرم و یا آب داغ نميباشد. چیلرهای جذبی دو اثره به جهت بازدهی بسیار خوب در مقایسه با چیلرهای تک اثره نیاز به برج خنک کنهای کوچکتری دارند. درنتیجه کاملا مشخص است که این امر موجب کاسته شدن از سرمایه گذاري اولیه خواهد شد. چیلرهای شعله مستقیم دارای سیستم امن می باشند، به دلیل اینکه تحت حالت خلاء اداره میشوند و از لحاظ آسیبهای فیزیکی و انفجار کاملا امن و بیخطر هستند. چیلرهای شعله مستقیم، با معرفی مبرد
غیر فرئون، منجر به پیشگیری از آلودگی محیط زیست نیز میگردند. نکته اصلی در استفاده از چیلر خورشیدی و شعله مستقیم، نگهداری و تعمیر کمتر آنها نسبت به دیگر چیلرها است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.