انواع چیلر جذبی

اصول کار چیلر جذبی
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸
اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی
اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۸

انواع چیلر جذبی

انواع چیلر جذبی

انواع چیلر جذبی

در انواع چیلر جذبی در یک تقسیم بندی عمومی می توان چیلرهای جذبی را در دو دسته چیلرهای جذبی آب و آمونیاک و چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید و آب طبقه بندی نمود . در واقع در هر سیکل تبرید جذبی یک سیال جاذب و یک سیال مبرد وجود دارد که تقسیم بندی فوق بر این مبنا انجام شده است. در سیستم آب و آمونیاک ، سیال مبرد آمونیاک وسیال جاذب آب است. در سیستم لیتیوم بروماید و آب ، سیال مبرد آب و سیال جاذب ، محلول لیتیوم بروماید است.

اما بر حسب اجزای سیستم هم می توان تقسیم بندی های دیگری ارائه کرد مثلاً می توان سیکل های تبرید جذبی را به سیکل های تبرید یک اثره ، دو اثره و سه اثره طبقه بندی کرد. امروزه سیکل های تبرید جذبی تک اثره و دو اثره در مقیاس بسیار وسیع و در اشکال متنوع ساخته می شوند و سیکل های سه اثره همچنان در دست مطالعه می باشند.

چیلر جذبی از نظر کارکرد

1 –  گروه تک اثره (Single effect)

که خود به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ ( دمای بالای 100 درجه سانتیگراد) و تک اثره با تغذیه آب گرم ( دمای زیر100 درجه سانتیگراد) تقسیم می شوند که نحوه کار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی میباشند.

2 – گروه دو اثره (Double effect)

که به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه بندی می شوند. این چیلرها، جز نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثرهاست.

چیلرهای جذبی تک اثره

چیلرهای جذبی تک اثره قدیمی ترین و اولین نسل چیلرهای جذبی در دنیا می باشند .که کمترین بازدهی را در قیاس با سایر انواع چیلر های جذبی دارا می باشند .

پارامتر ضریب عملکرد یا c.o.p در دستگاه های برودتی از جمله چیلرهای جذبی .بیانگر میزان بازدهی دستگاه می باشد . این پارامتر بیانگر میزان بهره برداری کامل از انرژی حرارتی مصرفی در چیلرهای جذبی می باشد .مقادیر بالای c.o.p نشان دهنده مصرف بهینه انرژی حرارتی می باشد .

بطور مثال چیلرهای جذبی تک اثره در میان کلیه مدل های چیلرهای جذبی .حتی با بهترین طراحی دارای ضریب عملکرد 75 درصد می باشد .در حالیکه در مدلهای شعله مستقیم ضریب عملکرد 2/1 بوده که نشان دهنده مصرف انرژی کمتر و در نتیجه هزینه راهبری ارزانتر می باشد .

 

 

انواع چیلر جذبی

دیاگرام سیکل تبرید چیلر های جذبی تک اثره

1 –  اواپراتور: مبرد توسط سیستم توزیع خاصی بصورت کاملا یکنواخت روی دسته لوله های آب برگشتی از ساختمان ریخته و بدلیل فشار پائین محفظه اواپراتور تبخیر شده و باعث سرد شدن آب داخل لوله ها میشود.

2 –  ابزربر: لیتیوم بروماید توسط سیستم توزیع بصورت کاملا یکنواخت روی لوله ها میریزد ، بخار مبرد تولید شده در اواپراتور توسط محلول لیتیوم بروماید در ابزربر جذب می گر دد ، به دلیل عدم استفاده از سیستم قدیمی نازل در توزیع لیتیوم بروماید امکان گرفتگی یا افتادن نازل و همچنین ریختن مایع بدون تماس با لوله ها در اثر پاشش توسط نازل وجود ندارد.

3 –  ژنراتور : محلول لیتیوم بروماید که پس از جذب بخار مبرد در ابزربر رقیق شده برای احیا شدن وارد ژنراتور شده و حرارت می بیند، در اثرحرارت دریافتی بخار مبرد از لیتیوم بروماید جدا شده و محلول لیتیوم بروماید غلیظ شده برای استفاده مجدد از طریق مبدل حرارتی راهی ابزربر می شود.

4 – کندانسور: بخار مبرد تولید شده توسط ژنراتور در کندانسور بدلیل تبادل حرارت با آب ورودی از برج خنک کننده تقطیر شده و جهت استفاده مجدد راهی اواپراتور می شود

چیلرهای جذبی دو اثره

میزان بخار مصرفی در چیلرهای دو اثره حدود 50 در صد مصرف بخار در چیلرهای تک اثره می باشد . فشار بخار مصرفی در چیلرهای دو اثره 8 اتمسفر است . ضریب عملکرد چیلرهای جذبی دو اثره تقریبا دو برابر ضریب عملکرد چیلرهای تک اثره می باشد ، بنابراین امروزه بیش از 95 درصد چیلرهای جذبی نصب شده در دنیا را چیلرهای جذبی دو اثره تشکیل می دهند .

محلول لیتیم بروماید رقیق به سمت ژنراتور دما بالا ودما پایین پمپ می شود .دمای بالای محلول لیتیم بروماید هنگامی که از ژنراتور دما پایین عبور میکند .بالا می رود . و لیتیم بروماید توسط بخار تولید شده در ژنراتور غلیظ می گردد قسمتی از لیتیم بروماید نیز به ژنراتور منتقل گردیده و از آنجا تغلیظ می گردد .

هر دو لیتیم بروماید غلیظ شده قبل از ورود به مبدل حرارتی با یکدیگر مخلوط می گردند .و پس از سرد شدن در مبدل وارد ابزربر می شود بخار ایجاد شده در ژنراتور دما پایین در کندانسور توسط جریان آب برج خنک کن تقطیر شده و به اواپراتور باز می گردد .

چیلرهای جذبی دو اثره به جهت بازدهی بسیار خوب در مقایسه با چیلرهای تک اثره نیاز به برج خنک -کن های کوچکتری دارند .بدیهی است که این امر موجب کاسته شدن از سرمایه گذاری اولیه خواهد شد

اصول کارکرد چیلرهای جذبی گازسوز :

دقیقا مشابه کارکرد چیلرهای دو اثره می باشد .با این تفاوت که عامل گرم کننده و تغلیظ محلول رقیق در ژنراتور دما بالا حرارت مستقیم شعله حاصل از احتراق می باشد .

شرایط استفاده از چیلرهای جذبی تک اثره :

وجود مقادیر لازم بخار با فشار یک اتمسفر و یا اب داغ بالای 100 درجه c اصلی ترین پیش نیاز استفاده از چیلرهای جذبی تک اثره می باشد .البته تولید و انتقال بخار با دبی مورد نیاز مستلزم نصب تجهیزات می باشد . که در صورت مهیا نبودن خطوط و ایستگاه های تقلیل فشار و یا دیگ های آب داغ تحت فشار با منبع انبساط بسته استفاده از چیلرهای تک اثره توصیه نمی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.