انواع برج خنک کننده

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها
فرآيندهای تراكم در كمپرسورها
تیر ۴, ۱۳۹۸
تبريد و سيکل تراکمی بخار
تبريد و سيکل تراکمی بخار
تیر ۹, ۱۳۹۸

انواع برج خنک کننده

برج خنک کننده فایبرگلاس

انواع برج خنک کننده

در این مقاله به توضیحات انواع برج خنک کننده خواهیم پرداخت :

  • برج های خنک کننده مرطوب : WET – COOLING TOW
  • برج هاي خنک کننده خشک DRY – COOLING TOWER
  • برج های خنک کننده خشک – مرطوب WET-DRY COOLING T

 برج های خنک کننده مرطوب

برج هاي خنک کننده مرطوب حرارت تلف شده به وسيله دستگاه را به وسيله مکانيزم هاي زير به محيط مي دهند :

  1. به وسيله افزايش حرارت هواي اطراف
  2. به وسيله تبخير بخشي ازآب در حال گردش در سيستم
  3. به وسيله افزايش دماي مخزن طبيعي آب جمع آوري سرد شده

انواع برج خنک کننده و یا برج خنک کن يک سيستم توزيع و پخش آب گرم دارند که آب را بصورت يک نواخت روي يک شبکه کاري مشبک از تخته هاي افقي نزديک به هم مي باشد که اين شبکه ها آکنه ناميده مي شوند . آکنه ها آب سرازير شده از بالاي برج را با هوايي که از ميان آنها حرکت مي کند کاملاً مخلوط کرده بطوريکه آب بصورت يک قطره از يک آکنه به سطح آکنه ديگر توسط نيروي ثقل خود مي ريزد.

هواي بيروني از طريق منافذي که بصورت ميله هاي افقي در اطراف برج قرار دارند وارد مي شوند . اين ميله ها به منظور نگهداري آب در داخل خود بطرف پائين مايل هستند . در اثر اختلاط آب و هوا ، انتقال حرارت و انتقال جرم اتفاق افتاده و در نتيجه آب سرد مي گردد . آب سرد شده در حوضچه بتني که در انتهاي برج قرار دارد جمع آوري شده و سپس بطرف کندانسور پمپ مي شود . اکنون هواي مرطوب و گرم از بالاي برج خارج مي گردد. برج هاي خنک کننده مرطوب بصورت برج هاي خنک کننده با کشش طبيعي و برج هاي خنک کننده با کشش مکانيکي دسته بندي مي شوند.

انواع برج خنک کننده

 

برج هاي خنک کننده خشک DRY

در مکان هاي که آب کافي براي برج خنک کننده مرطوب وجود ندارد ، مي بايست از اتلاف بر اثر تبخيرحداکثر جلوگيري بعمل آورد ، از اين نوع برج استفاده مي شود .دربرج هاي خنک کننده خشک ، آب در حال گردش از ميان لوله هاي پره دار عبور کرده بطوريکه هواي سرد از روي آنها عبور مي کند .بنابراين حرارت آب در حال گردش از طريق لوله ها خارج شده و جذب هواي  سرد مي گردد.

کشش مکانيکي در برج های خنک کن خشک

برج هاي خنک کننده خشک مي توانند با کشش طبيعي و يا با کشش مکانيکي عمل نمايند .يک افشانک هوا که با بخار کار مي کند با خارج کردن هوا و ساير گازهاي غير قابل تراکم به برقراري خلا کمک مي کند . براي جلوگيري از نشت هوا به داخل دستگاه پمپ گراديان اصلي فشار در داخل برج را مثبت نگه مي دارد .ممکن است قسمتي ازکار پمپ توسط توربين هيدروليک بازيابي گردد . اين عمل پس از خروج آب از برج در مسير آب فشانه هاي جتي انجام مي گيرد.

فشار متراکم و درجه حرارت

فشار متراکم و درجه حرارت هايي که يک برج خنک کننده خشک بکار مي برد بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از برج مرطوب است . براي دستيابي به فشار بيشتر ، مساحت کوچکتري براي فضاي بين دو تيغه آخرين مرحله در بوربين با فشار کم ضروري است . در يک برج خنک کننده خشک با کشش طبيعي ، شناوري هواي گرم شده باعث جريان يافتن هوا در سرتاسر سطوح مولد حرارتي مي گردد که براي انتقال حرارت آب داغ به جريان هوا ضروري است . همچنين مي توان جريان هوا را با ايجاد کشش القائي يک بادبزن افزايش داد . کشش مکانيکي استفاده شده از يک بادبزن ابعاد برج را تقليل داده ولي باعث اتلاف انرژي بيشتري در دستگاه مي گردد. برج خنک کننده خشک فقط باعث اضافه شدن انتالپي به هوا مي گردد . در نتيجه مشکلاتي از قبيل يخ زدگي که در برج خنک کننده مرطوب در شرايط خاص جوي با آن مواجه است ، ايجاد نميشود.

 

برج های خنک کننده خشک – مرطوب  WET-DRY COOLING TOWE

با توضيحاتي که در مورد دو نوع برج هاي قبلي داده شد مشخص مي شود که برج هاي مرطوب هميشه مقداري آب بصورت تبخير ، مکش توسط هوا و نشتي مصرف مي کنند .همچنين اين برج دچار مشکل پراکندن ذرات آب هست. برج هاي خنک کننده خشک مشکلي بر کارکرد نيروگاه بخصوص در موقع گرم شدن هواي محيط تحميل مي کند. در چنين مواردي براي کاهش عوارض حاصل از دو نوع برج ذکر شده از برج هاي خنک کنننده خشک-مرطوب استفاده مي شود .

ترکيب از برج هاي خشک و مرطوب

همان طوري که از نام اين نوع برج هاي خنک کننده استنباط مي شود يک برج خنک کننده خشک – مرطوب بوسيله ترکيبي از برج هاي خشک و مرطوب عمل مي کند . اين سيستم داراي دو مسير هواي موازي و دو مسير آب سري مي باشد.قسمت بالاي برج قسمت خشک مي باشد که شامل لوله هاي پره دار است و قسمت پائين برج داراي آکنه ها است قسمت مرطوب است.
آب گرم پروسس از قسمت فوقاني برج وارد لوله هاي پره دار شده و ضمن عبور ماپيچ از لوله ها قسمت خشک را ترک کرده و تحت اثر نيروي جاذبه از ميان آکنه ها در قسمت مرطوب به
حوضچه آب سرد مي ريزد.هواي محيط بصورت دو جريان از ميان قسمت هاي خشک ومرطوب کشيده مي شود .اين دو جريان بهم پيوسته و قبل از ترک برج در داخل آن مخلئط مي شود . چون اولين جريان بصورت خشک گرم شده و حتي خشک تر از هواي محيط مي گردد . در حاليکه جريان دوم بطور معمول اشباع است ، بنابراين مخلوط هواي که برج را ترک مي کند زير اشباع است.

مزایای برج های خشک و مرطوب

  1. هواي زير اشباع خروجي ذرات آب کمتري نسبت به برج مرطوب ايجاد نموده و شرايط اقليمي مطلوب آنها را کاملاً حذف مي کند.
  2. چون آب در قسمت خشک قبلاً خنک شده است بنابراين افت هاي ناشي از تبخير در قسمت مرطوب کاهش يافته است و در نتيجه از مصرف آب جبراني براي جبران تبخير آب بطور قابل ملاحظه اي کاسته خواهد شد.

نسبت حرارت گرفته شده

نسبت حرارت گرفته شده در قسمت هاي خشک و مرطوب بوسيله دو پارامتر تنظيم مي گردد . براي مثال اگر آب مشکل اصلي باشد ، برج را با قسمت خشک بزرگتري نسبت به قسمت مرطوب مي سازند . به علاوه تبخير را مي توان توسط يک کنترل کننده که جريان هوا را از ميان قسمت مرطوب تنظيم مي کند تغيير داد.

ساختن دماي آب برگشتي در زمستان

در آب و هواي سرد زمستان براي تقليل اختلاف دماي ورودي و خروجي آب به برج براي معتدل ساختن دماي آب برگشتي به پروسس، عبور هوا از ميان قسمت مرطوب را قطع نموده و برج را بصورت يک برج خنک کننده خشک تبديل کرد . از طرف ديگر مي توان زير فن يک مانع بصورت يک در تعبيه کرد که مي توان از آن در آب و هواي گرم که قسمت خشک برج مشکلي براي کارکرد نيروگاهي ايجاد مي کند براي افزايش دماي محيط استفاده کرد.
نکته :
برج هاي خنک کننده خشک مرطوب در موارديکه امکان دسترسي به آب هست و نيز نياز به کاهش مؤثر ذرات باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.