اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی

انواع چیلر جذبی
انواع چیلر جذبی
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸
سیستم های تبرید جذبی
طرز کار و اجزای اصلی سیستم های تبرید جذبی
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸

اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی

اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی

اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی

در این مقاله به اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی خواهیم پرداخت :

  • ژنراتور
  • جذب کننده
  • اواپراتور
  • کندانسور

اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی

ژنراتور

ژنراتور معمولاً در محفظه بالایی چیلر جذبی قرار داشته و وظیفه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق و جدا سازی آب مبرد را بر عهده دارد.

جذب کننده

جذب کننده معمولاً در پوسته پایینی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه جذب بخــار مبرد تولید شده در محفظه اواپراتور را بر عهده دارد.

اواپراتور

اواپراتور معمولاً در پوسته پایین چیلرهای جذبی قرار می گیرد . مـایع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پایین محفظه (خلأ نسبی) تبخیر شده و باعث کاهش درجه حرارت آب سرد تهویه درون لوله های اواپراتور می گردد.

کندانسور

کندانسور معمولاً در پوسته های بالایی چیلرهـای جذبی واقع شده است و وظیفه تقطیر مبرد تبخیر شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد. بخار مبرد در برخورد بـا لوله های حاصل از آب برج ، تقطیر شده و به تشتک اواپراتور سرریز می شود.

  1. اواپراتور: در این محل مبرد (آب مقطر) بر روی سطوح لوله های اواپراتور ازطریق نازلهایی پاشیده شده و تبخیر می گردد،و ابتدا با توجه به اینکه عمل تبخیر یک فرآیند گرماگیر است گرمای آب چیلد که در داخل لوله های اواپراتور جریان دارد را جذب می کند . در شرایط استاندارد فشار در مخزن پایین ( آب سیستم تهویه مطبوع ) که شـــــــامل اواپراتور و ابزربر می باشد حدود 6 mmhgabs می باشد و مبرد در دمــای حدود 3 درجه سانتی گراد تبخیر می گردد. در این فرآیند که انرژی معادل با 2484/89 کیلو ژول بر کیلوگرم نیاز دارد آب چیلد با دمای 12 درجه سانتیگراد وارد اواپراتور شده و تا دمای 7 درجه سانتیگراد خنک می شود.
  2. ابزربر: محلول واسطه (غلظت متوسط لیتیوم بروماید ) بر روی سطح لوله های ابزربر از طریق نازل های ویژه ای پاشیده می شود و بخار مبرد آب مقطر را که در اواپراتور ایجاد گردیده، به طور دائم جذب می نماید . در این صورت ایجاد بخار و افزایش آن باعث افزایش فشار و شکستن وکیوم نخواهد شد. بدین ترتیب محـلول غلظت متوسط لیتیوم بروماید ورودی به ابزربر رقیق تر شده و در ته مخزن پائینی جمع می گـردد وتوسط آب سرد برج که در داخل لوله های ابزربر جریان دارد به خارج از چیلــــر منتقل می گردد.
  3.  ژنراتور: در ابزربر یا جاذب محلول رقیق شده توسط پمپ محـــلول پس از گذشتن از مبـدل حرارتی به ژنراتور منتقل می گردد. این محلول بر روی سطوح لولـــه های ژنراتور جریان یافته و گرم می شود ( انرژی حرارتی از طریق بخار و یا آب داغ تامین می گردد ) در نتیجه بخشی از مبرد تبخیر گردیده و از محلول رقیق جدا می گـــــــردد و غلظت محلول رقیق افزایش یافته و به محلول غلیظ تبدیل می گردد، حجم بخــار تولید شده در ژنراتور بسته به میزان بار سرمایی مورد نیاز کنترل می گردد.
  4. کندانسور: بخار مبرد تولید شده در ژنراتور از روی سطوح لوله های کندانسور ( لوله هایی که آب برج خنک کن پس از عبور از لوله های ابزربر وارد آنهـــــا می شود ) عبور کرده و تقطیر می گردد و گرمای ناشی از عمل تقطیر که معــــــادل 2392/82 کیلو ژول بر کیلو گرم می باشد را به آب داخل لوله های کندانسور می دهد و آب مقطــــر ایجــاد شده در داخل سینی واقع در زیر کندانسور جمع آوری و به اواپراتور باز می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش