اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر
اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی
مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی


اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی در ساختارهای 1 و 2  ،کندانسور چیلر تراکمی توسط تبخیرکننده چیلر جذبی خنک میشود و دمای آن، همواره 10درجه سانتیگراد بیشتر از دمای تبخیرکننده چیلر جذبی است. در ساختار 3 نیز با تغییر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی، دمای سیال ورودی به شیر انبساط و در نتیجه دمای سیال ورودی به تبخیرکننده چیلر تراکمی تغییر میکند؛ بنابراین، تغییر دمای تبخیر کننده چیلر جذبی بر روی ساختارهای 1 تا 3 تأثیر میگذارد. اثر تغییر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی بر بازده ساختارهای 1تا 3 در شکل (9)  نشان داده شده است.
همانطور که در شکل (9) نیز مشخص است، در محیط خنکشونده با دمای 20- درجه، بازده ساختارهای 1و 2از بازده ساختار 3 بیشتر است. با توجه به این شکل، مشخص است که بازده ساختار 3 با افزایش دمای تبخیرکننده چیلر جذبی به طور مرتب کاهش مییابد، اما با افزایش دمای تبخیرکننده چیلر جذبی از 2 تا 5 درجه سانتیگراد بازده، افزایش و سپس کاهش مییابد، زیرا در افزایش دما از 2 تا 5 درجه، ضریب عملکرد سیکل جذبی افزایش مییابد و در نتیجه، میزان مصرف انرژی کاهش مییابد. اما در افزایش دمای تبخیرکننده بعد از 5 درجه، ضریب عملکرد سیکل تراکمی کاهش مییابد .

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

اثر دمای محیط


چیلر جذبی در ساختار 1 تا 3 با هوا خنک میشود، بنابراین با تغییر دمای محیط ممکن است کریستالیزاسیون در آن رخ دهد. برای جلوگیری از بروز کریستالیزاسیون باید با تغییر دمای محیط، دمای تبخیرکننده و ژنراتور چیلر جذبی نیز تغییر کند. در جدول (1) برای هر دمای محیط، دمای تبخیرکننده و ژنراتور چیلر جذبی در حالتی که بازده کل سیستم حداکثر باشد و کریستالیزاسیون نیز رخ ندهد، آورده شده است .

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

در شکل (10) ، بازده ساختارهای 1 تا 3 بر حسب دمای محیط رسم شده است. در این شکل، دمای محیط خنکشونده 20- درجۀ سانتیگراد است و دمای ژنراتور و تبخیر کننده چیلر جذبی، مطابق جدول (1) تغییر میکند.

بازده هر سه ساختار با افزایش دما کاهش مییابد. در دماهای کمتر از 27 درجۀ سانتیگراد، بازده ساختار 3از بازده ساختار 1 بیشتر است، زیرا در ساختار ،1 در این دماها افزایش مصرف انرژی به دلیل وجود چیلر جذبی بیشتر از کاهش مصرف انرژی به دلیل خنک شدن کندانسور چیلر تراکمی است. در همین دماها، بازده ساختار 2 با وجود  چیلر جذبی از ساختار 3 بیشتر است. علت آن است که در ساختار ،2 چیلر تراکمی دوم که با هوا خنک میشود به ظرفیت تبرید میافزاید و مصرف زیاد انرژی چیلر جذبی را جبران میکند.
مقدار افزایش بازده ساختار 3 در دمای محیط 35 درجۀ سانتیگراد و دمای محیط خنکشونده 20- درجه حدود ٪20/35 است که این مقدار در مرجع [2] برابر ٪19 است.

4.نتیجه گیری

نتایج نشان میدهد در محیط خنکشونده با دماهای کمتر از 15- درجۀ سانتیگراد، سیستمی که در آن، کندانسور سیکل تراکمی به وسیلۀ سیکل جذبی خنک میشود و علاوه بر میکروتوربین، بویلر اضافه هم وجود دارد (ساختار 1) ،مناسب است و از بازده بالاتری نسبت به سیستم ساده میکروتوربین و چیلر تراکمی برخوردار است. همچنین در محیط خنک شونده با دماهای بین 25- و 10- درجۀ سانتیگراد، سیستمی که دارای دو چیلر تراکمی است و کندانسور یکی از آنها به وسیلۀ سیکل جذبی خنک میشود (ساختار 2) ،مناسبترین ساختار از نظر بازده است. همینطور در سیستمهای تهویه مطبوع، دو چیلر تراکمی و جذبی جدا از هم (ساختار 4) مناسبتر از سایر سیستمهای ترکیبی است.

مینی چیلر تراکمی هوا خنک

اساس کار چیلرهای تراکمی به این صورت است که گاز مبرد توسط کمپرسورها رفت و برگشتی (پیستونی) اسکرو و اسکرال متراکم میگردد. گاز متراکم شده به کندانسور وارد می شود و توسط آب یا هوای محیط خنک شده و به صورت مایع در می آید که این مایع با عبور از شیر انبساط (اکسپنشن ولو) وارد خنک کننده یا همان اوپراتور میشود. بدلیل فشار کمتر اواپراتور نسبت به کندانسور مایع تبخیر می شود که گرمای مورد نیاز این عمل تبخیر از اواپراتور تامین می شود، در نتیجه اواپراتور خنک می شود و پس از این فرایند گاز ناشی از تبخیر مجددا به کمپرسور بر می گردد. اواپراتور در چیلر های تراکمی وظیفه خنک کردن آب در مدار برودتی ساختمان را بر عهده دارد بدین سان که در اواپراتور لوله های گاز مبرد و لوله های آب مدار برودتی قرار دارند و طی جریان تبخیر مایع برودتی و دریافت گرما توسط گاز آب سیستم خنک می شود. کمپرسور ها در مینی چیلرهای تراکمی از انواع اسکرال می باشند. مینی چیلر ها در ظرفیت های پایین و نیروی آن از برق شهری سه فاز تامین می شود. کندانسور هوایی در مینی چیلرها از تعدادی کویل مسی همراه با فین های عموما آلومینیومی تشکیل شده است که توسط یک فن های آکسیال بزرگ، این عملیات خنک کنندگی انجام میگیرد. 

مشخصات دستگاه

 • کمپرسور از نوع اسکرال
 • مبرد  22 – R
 • اواپراتور از نوع پوسته – لوله
 • کندانسورهوایی فن دار
 • شیر انبساط
 • ترموستات جهت کنترل دمای ظرفیت و آب اواپراتور
 • سنسور دما اجهت اندازه گیری دمای مبرد در طول خط
 • گیج فشار جهت اندازه گیری فشار مبرد
 • کنترل دور کمپرسور
 • کنترل دور فن کندانسور

آزمايشهای قابل انجام

 • محاسبه ضریب عملکرد سیکل تراکمی
 • بررسی عملکرد سیستم تحت تاثیر دور کمپرسور
 • بررسی عملکرد سیستم تحت تاثیر دور فن کندانسور
 • قابلیت نصب بر روی ست لوله کشی تاسیسات

ابعاد و وزن دستگاه

ابعاد دستگاه به میلیمتر: L×W×H: 1800x700x1000
وزن دستگاه : 250 Kg

شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی

 • برق سه فاز 380 V
 • دمای مطلوب 01-01درجه سانتی گراد
 • رطوبت: %01-%01
 • دسترسی به هوای آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.